Izaberite poredak i način izvoza podataka

Br. Br. ug/nar Broj računa Datum isporuke Isporučitelj Opis usluge Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Iznos s PDV-om
1 6305385 1.1.2020. KOMUNALAC d.o.o. OIB: 17055681355 Pričuva za razdoblje 01/2020 za zgradu Kerestinečka cesta 58 43,12 kn 0,00 kn 43,12 kn
2 4049912961-202001-0 1.1.2020. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA OIB: 68419124305 Mjesečna pristojba za 01/20 1.120,00 kn 0,00 kn 1.120,00 kn
3 41/01/201 2.1.2020. Dječji vrtić KREATIVNI DANI OIB: 49893852167 Sufinanciranje boravka djece za 01/2020 1.000,00 kn 0,00 kn 1.000,00 kn
4 / 3.1.2020. DJEČJI VRTIĆ SV. MALE TEREZIJE OIB: 43930583296 Sufinanciranje boravka u vrtiću za siječanj 2020. 38.000,00 kn 0,00 kn 38.000,00 kn
5 785/P37/1 4.1.2020. DECENTIA d.o.o. OIB: 18432842686 Baterija za čitač za pse 28,79 kn 7,20 kn 35,99 kn
6 2/1/1 7.1.2020. Obrt za cvjećarsku djelatnost KALA OIB: 58118869432 Aranžiranje poklona 50,00 kn 0,00 kn 50,00 kn
7 4/1/1 7.1.2020. Obrt za cvjećarsku djelatnost KALA OIB: 58118869432 Buket cvijeća 150,00 kn 0,00 kn 150,00 kn
8 26/0001/201 7.1.2020. Dječji vrtić DRVO ZNANJA OIB: 09750586967 Sufinanciranje boravka u vrtiću za siječanj 2020. 1.000,00 kn 0,00 kn 1.000,00 kn
9 / 7.1.2020. DJEČJI VRTIĆ DJEČJI SAN OIB: 70951823096 Sufinanciranje boravka u vrtiću za siječanj 2020. 29.000,00 kn 0,00 kn 29.000,00 kn
10 16-1-2 9.1.2020. JAVNI BILJEŽNIK Slavko Remenarić OIB: 40470541497 Ovjera preslika i potpisa 92,50 kn 23,13 kn 115,63 kn
11 9-1-1 9.1.2020. HAPPY KIDS, obrt za čuvanje djece OIB: 95623600080 Sufinanciranje boravka u obrtu za čuvanje djece za 01. mjesec 1.000,00 kn 0,00 kn 1.000,00 kn
12 13-1 9.1.2020. Dom za starije osobe Trnje OIB: 56787155320 Usluga smještaja u domu za 01/2020 476,50 kn 0,00 kn 476,50 kn
13 925060002065 9.1.2020. NARODNE NOVINE d.d. OIB: 64546066176 Postupak javne nabave kojem je cilj dodjela ugovora/okvirnog sporaz. s 1. gospodarskim subjektom - online 1.500,00 kn 0,00 kn 1.500,00 kn
14 399/919820/1 9.1.2020. Tisak plus d.o.o. OIB: 32497003047 Biljezi 300,00 kn 0,00 kn 300,00 kn
15 150-35-352 9.1.2020. E-Plus d.o.o. OIB: 93923226222 Kabel za ured u Gradskoj upravi 23,99 kn 6,00 kn 29,99 kn
16 03-01/2020 3 10.1.2020. ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111 Kava Lavazza kapsule 480,00 kn 120,00 kn 600,00 kn
17 437-1-77 10.1.2020. TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669 Financije, pravo i porezi (tiskano i internet izdanje za 2020.) 1.415,93 kn 184,07 kn 1.600,00 kn
18 462-1-77 10.1.2020. TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669 Sustav državne riznice i proračuna lokal. i područ. samouprave za 2020. godinu 819,05 kn 40,95 kn 860,00 kn
19 62-1-1 10.1.2020. TIM4PIN d.o.o. OIB: 83718300522 Stručno usavršavanje zaposlenika - Radionica Aktualnosti u poslovanju proračuna i proračunskih korisnika na državnoj i lokalnoj razini 1.576,00 kn 394,00 kn 1.970,00 kn
20 4007/IC/19 10.1.2020. IMPORTANNE d.o.o. OIB: 15023477203 Usluga parkiranja -seminar Aktualnosti u poslovanju proračuna 48,00 kn 12,00 kn 60,00 kn
21 001171/10/5 10.1.2020. METRO Cash & Carry d.o.o. OIB: 38016445738 Materijal za tehničko održavanje automobila 576,04 kn 144,01 kn 720,05 kn
22 117-10M-1 13.1.2020. Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545 MM Punjač Set 2u1 Iphone 5/6/7 iPad 2.4.A MFI Apple za potrebe Gradske uprave 135,20 kn 33,80 kn 169,00 kn
23 41-01-91 14.1.2020. SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783 Troškovi subvencioniranja cijene srednjoškolskih iskaznica za mjesec 01/2020 24.927,00 kn 6.231,75 kn 31.158,75 kn
24 43-01-91 14.1.2020. SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783 Troškovi prijevoza osoba s invaliditetom s područja Grada Svete Nedelje za mjesec 01/2020 7.526,00 kn 1.881,50 kn 9.407,50 kn
25 42-01-91 14.1.2020. SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783 Troškovi subvencioniranja cijene studentskih pokaznih karata za mjesec 01/2020 37.492,00 kn 9.373,00 kn 46.865,00 kn
26 40-1-2 14.1.2020. JAVNI BILJEŽNIK Slavko Remenarić OIB: 40470541497 Ovjera preslika i potpisa 60,00 kn 15,00 kn 75,00 kn
27 30-1-77 15.1.2020. AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543 Subvencioniranje cijene srednjoškolskih relacijskih pokaznih karata za mjesec 01/2020 24.927,00 kn 6.231,75 kn 31.158,75 kn
28 31-1-77 15.1.2020. AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543 Subvencija prijevoza studenata za mjesec 01/2020 37.492,00 kn 9.373,00 kn 46.865,00 kn
29 43-1-77 15.1.2020. AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543 Pretplatana mjesečna autobusna karta za osobe s invaliditetom s područja Grada Svete Nedelje za mjesec 01/2020 7.526,00 kn 1.881,50 kn 9.407,50 kn
30 20/0000571 15.1.2020. DJEČJI VRTIĆ IZVOR OIB: 25196672160 Sufinanciranje boravka u vrtiću za 01/2020 1.000,00 kn 250,00 kn 1.250,00 kn
31 06-02/2020 56186021_v1 15.1.2020. PETROL d.o.o. OIB: 75550985023 Nabava goriva za razdoblje 01.01.-15.01.2020. 3.108,12 kn 777,03 kn 3.885,15 kn
32 8110034 16.1.2020. Maksimus d.o.o. OIB: 15748798560 Pričuva zgrade za prostore u vlasništvu Grada Svete Nedelje za 01/2020. 198,54 kn 0,00 kn 198,54 kn
33 15115 16.1.2020. LUX ULAGANJA d.d. OIB: 90746253495 Usluga parkinga-sastanak u Zagrebu 19,20 kn 4,80 kn 24,00 kn
34 01-ABB/20 1-1-1 17.1.2020. 2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305 Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak 1.800,00 kn 0,00 kn 1.800,00 kn
35 01-LJVM/20 81-P1-1 17.1.2020. Fravero d.o.o. OIB: 75323286786 Korice za uvez dokumenata UniFlex 2.459,00 kn 614,75 kn 3.073,75 kn
36 08-ABB/2020 32-NK-1 17.1.2020. MLAKAR VILIČARI d.o.o. OIB: 02429758404 Najam viličara za potrebe klizališta 854,00 kn 213,50 kn 1.067,50 kn
37 114/ZG/325 17.1.2020. Blažić d.o.o. OIB: 92642018385 Zaustavni mehanizmi za ormare za potrebe Gradske uprave 107,30 kn 26,83 kn 134,13 kn
38 990061533/20 19.1.2020. Croatia osiguranje d.d. OIB: 26187994862 Poduzetnički paket 3. obrok 3.452,00 kn 0,00 kn 3.452,00 kn
39 01-04/2020 / 20.1.2020. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA SVETA NEDELJA OIB: 26418263214 Financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i Vatrogasne zajednice grada Sveta Nedelja 455.000,00 kn 0,00 kn 455.000,00 kn
40 / 05200121484 20.1.2020. Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747 Osiguranje brodice od odgovornosti 180,00 kn 45,00 kn 225,00 kn
41 / 20.1.2020. OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR DEŠČAK OIB: 08794106777 Sufinanciranje mliječnog obroka učenika za siječanj 2020. 6.642,00 kn 0,00 kn 6.642,00 kn
42 05-ABB/20 500-11V-101 20.1.2020. Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545 Računalo Avenio ProOffice Intel Core i7 9700 ,Monitor Samsung 24H850,Logitech tipkovnica i miš, Logitech bežična tipkovnica, Logitech miš, Notebook Lenovo IdeaPadUltraslim S340, Windows 10 Proffesional CRO 64-bit 12.290,91 kn 3.072,73 kn 15.363,64 kn
43 1363/919820/1 21.1.2020. Tisak plus d.o.o. OIB: 32497003047 Biljezi 70,00 kn 0,00 kn 70,00 kn
44 20/0000326 21.1.2020. MM PROM d.o.o. OIB: 57371180190 Ključevi za Kipišće 134,40 kn 33,60 kn 168,00 kn
45 001129/01/1 21.1.2020. JEDVAJ PROMET d.o.o. OIB: 98417002284 Reprezentacija-MO Bestovje 631,36 kn 157,84 kn 789,20 kn
46 04-MŠ/2020 40-1 22.1.2020. Montcogim-Plinara d.o.o. OIB: 85690422241 Ispitivanje ispravnosti plinske instalacije na adresi V.Nazora 13, Strmec (DVD, pošta i Društveni dom) 1.612,62 kn 403,16 kn 2.015,78 kn
47 07-ABB/20 1/01/201 22.1.2020. MALO VOLJE j.d.o.o. OIB: 78233628438 Hladno topli biuffet i neograničeno piće 5.950,00 kn 1.487,50 kn 7.437,50 kn
48 007/2020 22.1.2020. LOGIČKA MATRICA d.o.o. OIB: 05315151679 Pružanje usluge voditeljice projekta i voditelja financija i administracije na projektu Informirano za zeleno sutra (prema Ugovoru 76/2018) 6.400,00 kn 1.600,00 kn 8.000,00 kn
49 1341/50/4 22.1.2020. Pikar d.o.o. - Pivnica Medvedgrad OIB: 35180497607 Reprezentacija-Kontrola projekta Reciklažno dvorište 618,50 kn 0,00 kn 618,50 kn
50 5-P1-1 22.1.2020. MPA PLIN obrt OIB: 60211091328 Plin u boci za klizalište , Zimski cajti 312,00 kn 78,00 kn 390,00 kn
51 4/VJ/2020 28/01/201 23.1.2020. Town Sight j.d.o.o. OIB: 47007059561 Kotizacija za radionicu - Primjena Općeg poreznog zakona u postupcima prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu 1.890,00 kn 472,50 kn 2.362,50 kn
52 248/P1/1 24.1.2020. NOVI INFORMATOR d.o.o. OIB: 03492821167 Tiskano i internet izdanje Informator za 2020. 2.123,89 kn 276,11 kn 2.400,00 kn
53 / 221-1-1 24.1.2020. TIM4PIN d.o.o. OIB: 83718300522 Stručno usavršavanje zaposlenika - Radionica Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova 980,00 kn 245,00 kn 1.225,00 kn
54 3/01/201 27.1.2020. PROMET I PROSTOR d.o.o. OIB: 70482234704 Nadogradnja pipGIS aplikacijskog sustava za vođenje jedinstvene baze prostornih podataka: Modul javne površine 50.500,00 kn 12.625,00 kn 63.125,00 kn
55 20/0000001 27.1.2020. Svenkom d.o.o. OIB: 28675318174 Usluga održavanja i čišćenja gradskog klizališta 6.737,00 kn 1.684,25 kn 8.421,25 kn
56 02-MŠ/2020 3-P1-1 27.1.2020. PARKETAR, obrt za podpolagačke radove OIB: 38364711570 Sanacija parketa u školskoj sportskoj dvorani u OŠ Vladimira Deščaka 15.800,00 kn 3.950,00 kn 19.750,00 kn
57 7452/KJ/3 27.1.2020. Lesnina H. d.o.o. OIB: 36998794856 Uredska stolica za ured u Gradskoj upravi 479,20 kn 119,80 kn 599,00 kn
58 9844/MO98/80001 27.1.2020. Prehrana trgovina d.d. OIB: 04402117922 Sokovi - Gradska uprava 50,57 kn 12,64 kn 63,21 kn
59 11-ABB/20 1717/1/1 28.1.2020. Avalon d.o.o. OIB: 89338385732 Upgrade/Downgrade - Pro paket - grad-svetanedelja.hr, Exclusive paket (28.01.2020.-27.02.2020.) 28,93 kn 7,23 kn 36,16 kn
60 12-ABB/20 1718/1/1 28.1.2020. Avalon d.o.o. OIB: 89338385732 Exclusive paket - grad-svetanedelja.hr (28.02.2020.-27.02.2021.) 836,00 kn 209,00 kn 1.045,00 kn
61 286/1010052/255 28.1.2020. Financijska agencija OIB: 85821130368 Preuzimanje pod. do 1000 slogova 813,85 kn 0,00 kn 813,85 kn
62 / 6-1-77 28.1.2020. Sigurnost Educa - ustanova za obrazovanje i usavršavanje OIB: 24593558937 Stručno usavršavanje zaposlenika - Seminar Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama 740,00 kn 185,00 kn 925,00 kn
63 07-MŠ/20 77/P1/2 28.1.2020. UNIKOMERC-AUTOMOBILI d.o.o. OIB: 67236319316 Redovni servis službenog vozila Suzuki Swift 1.966,31 kn 491,58 kn 2.457,89 kn
64 1964/919820/1 28.1.2020. Tisak plus d.o.o. OIB: 32497003047 Biljezi 70,00 kn 0,00 kn 70,00 kn
65 990103871/20 29.1.2020. CROATIA OSIGURANJE d.d. OIB: 26187994862 Odgovornost, 10 obrok 4.160,00 kn 0,00 kn 4.160,00 kn
66 07-BD/2020 3744-2-33 29.1.2020. RRiF Plus d.o.o. OIB: 18376805890 Pretplata na časopis RRIF za 2020. - tiskano i internet izdanje 1.621,24 kn 210,76 kn 1.832,00 kn
67 14-ABB/20 822-11V-101 29.1.2020. Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545 Digitalni fotoaparat Sony DSC-RX 100 2.230,00 kn 557,50 kn 2.787,50 kn
68 3/1/1/2020 29.1.2020. DJEČJI VRTIĆ MALO DRVO OIB: 37771943086 Sufinanciranje predškolskog odgoja za siječanj 2020. 1.000,00 kn 0,00 kn 1.000,00 kn
69 88/P1/1 30.1.2020. A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076 Vatrogasni aparati za DD Brezje 793,80 kn 198,45 kn 992,25 kn
70 89/P1/1 30.1.2020. A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076 Vatrogasni aparat za DD Mala Gorica 396,90 kn 99,23 kn 496,13 kn
71 90/P1/1 30.1.2020. A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076 Vatrogasni aparat za Kud Sveta Nedelja 396,90 kn 99,23 kn 496,13 kn
72 91/P1/1 30.1.2020. A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076 Vatrogasni aparat za DD Novaki 396,90 kn 99,23 kn 496,13 kn
73 92/P1/1 30.1.2020. A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076 Vatrogasni aparati za DD Rakitje 793,80 kn 198,45 kn 992,25 kn
74 93/P1/1 30.1.2020. A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076 Vatrogasni aparati za Reciklažno dvorište 1.190,70 kn 297,68 kn 1.488,38 kn
75 94/P1/1 30.1.2020. A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076 Vatrogasni aparati za DD Strmec 1.190,70 kn 297,68 kn 1.488,38 kn
76 95/P1/1 30.1.2020. A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076 Vatrogasni aparati za zgradu Gradske uprave 1.190,70 kn 297,68 kn 1.488,38 kn
77 96/P1/1 30.1.2020. A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076 Vatrogasni aparat za prostor u kojem se nalaze komunalni redari 396,90 kn 99,23 kn 496,13 kn
78 01/2020 30.1.2020. Dječji vrtić Osmijeh OIB: 44896955616 Sufinanciranje boravka u vrtiću za mjesec siječanj 2020. 93.500,00 kn 0,00 kn 93.500,00 kn
79 11-MŠ/2020 05200122390 30.1.2020. Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747 Osiguranje od automobilske odgovornosti za Citroen C3 1.644,15 kn 0,00 kn 1.644,15 kn
80 / 100/1/2 30.1.2020. TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. OIB: 80885983918 Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava 1.200,00 kn 300,00 kn 1.500,00 kn
81 10-MŠ/2020 2304-H119-17161 30.1.2020. Euroagram TIS d.o.o. OIB: 99681708224 Tehnički pregled službenog vozila Citroen C3 574,50 kn 0,00 kn 574,50 kn
82 10-MŠ/2020 2299-H119-1983 30.1.2020. Euroagram TIS d.o.o. OIB: 99681708224 Tehnički pregled službenog vozila Citroen C3 261,47 kn 65,37 kn 326,84 kn
83 02-01/2020 10 30.1.2020. ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111 Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda) 377,40 kn 94,35 kn 471,75 kn
84 06-03/2020 15/PJ1/1 30.1.2020. SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198 Medijsko praćenje aktivnosti Grada Svete Nedelje te prezentacija istih za siječanj 2020. 12.000,00 kn 3.000,00 kn 15.000,00 kn
85 40-VECL-2 30.1.2020. VEČERNJI LIST d.o.o. OIB: 92276133102 Projekt Regionalna raznolikost Hrvatske kroz lokalna izdanja - 7 rata 2.222,25 kn 555,56 kn 2.777,81 kn
86 11/01/1 30.1.2020. URBANISTIČKI INSTITUT HRVATSKE d.o.o. OIB: 52472680428 Pružanje stručnih usluga Strateška procjena utjecaja na okoliš VII. izm.i dop.PPU Grada Svete Nedelje- suradnja na izradi izvješća o provedenoj strateškoj procjeni 7.750,00 kn 1.937,50 kn 9.687,50 kn
87 485-1-1 30.1.2020. CWS-boco d.o.o. OIB: 51026536351 Najam i čišćenje otirača u Gradskoj upravi 220,00 kn 55,00 kn 275,00 kn
88 779/P/2 30.1.2020. NAFTA CENTAR d.o.o. OIB: 16571455698 Pranje službenih vozila 152,00 kn 38,00 kn 190,00 kn
89 07-02/2020 20/0000002 31.1.2020. SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Usluga čišćenja školske sportske dvorane u OŠ Vladimira Deščaka za 01/2020. 7.080,00 kn 1.770,00 kn 8.850,00 kn
90 20/0000003 31.1.2020. SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174 Održavanje javnih zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina, održavanje površina na kojima nije dozvoljen promet, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene (temeljem Ugovora 45/15 i Odluke o kom.djelatnostima (Glasnik 17/2018) za siječanj 2020. 185.385,00 kn 46.346,25 kn 231.731,25 kn
91 4/01/201 31.1.2020. DJEČJI VRTIĆ MALI ISTRAŽIVAČ OIB: 98748037928 Sufinanciranje boravka u vrtiću za 01. mjesec 2020. 1.000,00 kn 0,00 kn 1.000,00 kn
92 13-01-1 31.1.2020. MALI MEDO obrt za čuvanje djece OIB: 40316314408 Sufinanciranje boravka u obrtu za čuvanje djece za 1. mjesec 2020. 9.000,00 kn 0,00 kn 9.000,00 kn
93 50/1/1 31.1.2020. DJEČJI VRTIĆ DJEČJI GRAD OIB: 37166393069 Sufinanciranje boravka u vrtiću za 01. mjesec 2020. 4.000,00 kn 0,00 kn 4.000,00 kn
94 1-4-1/2020 31.1.2020. ORDINO PLUS d.o.o. OIB: 71107073888 Pričuva za stan za 01/2020 225,19 kn 0,00 kn 225,19 kn
95 2/1/1 31.1.2020. DJEČJI VRTIĆ POTOČIĆ OIB: 35234680162 Pružanje usluga primarnog 10-satnog programa predškolskog odgoja i naobrazbe za siječanj 2020. 24.000,00 kn 0,00 kn 24.000,00 kn
96 99/1/1 31.1.2020. DJEČJI VRTIĆ MALI PRIJATELJI OIB: 01158686369 Pružanje usluga primarnog 10-satnog programa predškolskog odgoja i naobrazbe za siječanj 2020. 1.000,00 kn 0,00 kn 1.000,00 kn
97 17-2020 31.1.2020. DJEČJI VRTIĆ SVETOG VINKA OIB: 98460310812 Sufinanciranje boravka u vrtiću za siječanj 2020. 1.000,00 kn 0,00 kn 1.000,00 kn
98 2-6-6 31.1.2020. Dječji vrtić Bambi OIB: 07116190816 Sufinanciranje boravka u vrtiću za siječanj 2020. 1.000,00 kn 0,00 kn 1.000,00 kn
99 90/1/1 31.1.2020. DJEČJI VRTIĆ LIMAČ OIB: 23964796710 Sufinanciranje boravka u vrtiću za siječanj 2020. 1.000,00 kn 0,00 kn 1.000,00 kn
100 389-13-1 31.1.2020. EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993 Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Brezje za 01/2020 118,40 kn 15,39 kn 133,79 kn
Br. Br. ug/nar Broj računa Datum isporuke Isporučitelj Opis usluge Iznos bez PDV-a Iznos PDV-a Iznos s PDV-om