Zadnje dodano: 304 (Str. 1/16)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
6.7.2020.
Ugradnja pararelnog vodomjera s radijskim modulom na postojeći spojni vod u Jagnjić Dolu (prenamjena DD u Dječji vrtić)
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
1.656,65 kn
2.070,81 kn
UGOVOR
Broj
29-03/20
Evidencijski broj
/
Predmet
Ugradnja pararelnog vodomjera s radijskim modulom na postojeći spojni vod u Jagnjić Dolu (prenamjena DD u Dječji vrtić)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
6.7.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.656,65 kn
Iznos PDV-a
414,16 kn
Cijena s PDV-om
2.070,81 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.7.2020.
Sredstva za dezinfekciju
KOD PLUS d.o.o.
OIB: 08493007537
7.000,00 kn
8.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
83-MŠ/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-108
Predmet
Sredstva za dezinfekciju
CPV
24455000-8
EOJN
Datum sklapanja
3.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.000,00 kn
Iznos PDV-a
1.750,00 kn
Cijena s PDV-om
8.750,00 kn
Rok
10 dana
R_vrijednost
09510
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.7.2020.
Servis traktorske kosilice H TS 346 (HNK Tigar Rakitje)
Drezga d.o.o. Pile i Vile
OIB: 46535283602
860,08 kn
1.075,10 kn
NARUDŽBENICA
Broj
82-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/162
Predmet
Servis traktorske kosilice H TS 346 (HNK Tigar Rakitje)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. Pile i Vile OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
860,08 kn
Iznos PDV-a
215,02 kn
Cijena s PDV-om
1.075,10 kn
Rok
10 dana
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.7.2020.
Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa na dijelu Ulice kralja Tomislava u Strmcu
Alumnus grupa d.o.o.
OIB: 53605491419
4.200,00 kn
5.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/52
Evidencijski broj
JeN-01/20-54
Predmet
Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa na dijelu Ulice kralja Tomislava u Strmcu
CPV
71242000-6
EOJN
Datum sklapanja
2.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Alumnus grupa d.o.o. OIB: 53605491419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.200,00 kn
Iznos PDV-a
1.050,00 kn
Cijena s PDV-om
5.250,00 kn
Rok
R_vrijednost
3505-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.7.2020.
Ugradnja novih PVC vrata te uređenje oružarnice Sportskog centra Strmec
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
11.900,00 kn
14.875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/53
Evidencijski broj
NAR-20/163
Predmet
Ugradnja novih PVC vrata te uređenje oružarnice Sportskog centra Strmec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
11.900,00 kn
Iznos PDV-a
2.975,00 kn
Cijena s PDV-om
14.875,00 kn
Rok
R_vrijednost
3067
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.7.2020.
Izvedba geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničkog eleborata za projekt "Zgrada za sport i rekreaciju" na kčbr. 141,142,143 k.o. Kalinovica
Geoekspert d.o.o.
OIB: 29212890252
19.000,00 kn
23.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/54
Evidencijski broj
NAR-20/164
Predmet
Izvedba geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničkog eleborata za projekt "Zgrada za sport i rekreaciju" na kčbr. 141,142,143 k.o. Kalinovica
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Geoekspert d.o.o. OIB: 29212890252
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.000,00 kn
Iznos PDV-a
4.750,00 kn
Cijena s PDV-om
23.750,00 kn
Rok
R_vrijednost
3670
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.7.2020.
Certifikat - Transparentna javna nabava
Olympic International d.o.o.
OIB: 41155871103
780,00 kn
975,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
/
Evidencijski broj
NAR-20/165
Predmet
Certifikat - Transparentna javna nabava
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Olympic International d.o.o. OIB: 41155871103
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
780,00 kn
Iznos PDV-a
195,00 kn
Cijena s PDV-om
975,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.7.2020.
Otirači za dezinfekciju
Heron Production j.d.o.o.
OIB: 15543812856
2.800,00 kn
2.800,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
59-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/160
Predmet
Otirači za dezinfekciju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Heron Production j.d.o.o. OIB: 15543812856
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.800,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
2.800,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.7.2020.
Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić
OIB: 57768983340
1.904,00 kn
2.380,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
79-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/159
Predmet
Pregled i čišćenje dimnjaka na zgradi Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Dimnjačar-obrt vl. M.Husić OIB: 57768983340
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.904,00 kn
Iznos PDV-a
476,00 kn
Cijena s PDV-om
2.380,00 kn
Rok
R_vrijednost
3046-5
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.7.2020.
Tehnički pregled vozila Citroen C3
AGRAM TIS d.o.o.
OIB: 99681708224
825,29 kn
922,34 kn
NARUDŽBENICA
Broj
80-MŠ/2020
Evidencijski broj
Jen-01/20-16
Predmet
Tehnički pregled vozila Citroen C3
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
825,29 kn
Iznos PDV-a
97,05 kn
Cijena s PDV-om
922,34 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.7.2020.
Osiguranje od automobilske odgovornosti za Citroen C3
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
1.679,45 kn
1.679,45 kn
NARUDŽBENICA
Broj
81-MŠ/2020
Evidencijski broj
Jen-01/20-24
Predmet
Osiguranje od automobilske odgovornosti za Citroen C3
CPV
66514110-0
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.679,45 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.679,45 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.6.2020.
Basic majica sa dvostranim tiskom
Ćoša struktura d.o.o.
OIB: 56998862602
4.400,00 kn
5.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
58-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/161
Predmet
Basic majica sa dvostranim tiskom
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ćoša struktura d.o.o. OIB: 56998862602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.400,00 kn
Iznos PDV-a
1.100,00 kn
Cijena s PDV-om
5.500,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
Otirači za dezinfekciju
Heron Production j.d.o.o.
OIB: 15543812856
1.960,00 kn
1.960,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
57-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/158
Predmet
Otirači za dezinfekciju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Heron Production j.d.o.o. OIB: 15543812856
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.960,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.960,00 kn
Rok
R_vrijednost
3015
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.6.2020.
Usluga procesiranja kriptovalute pri plaćanjima javnih usluga gradu Sveta Nedelja
ELECTROCOIN d.o.o.
OIB: 45841695639
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
25-03/2020
Evidencijski broj
/
Predmet
Usluga procesiranja kriptovalute pri plaćanjima javnih usluga gradu Sveta Nedelja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
26.6.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
ELECTROCOIN d.o.o. OIB: 45841695639
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.6.2020.
Izmicanje i podizanje dijela postojećih nadzemnih hidranata, te dobava i montaža podzemnih hidranata u ulici Žugci u Novakima
Sken-mont d.o.o.
OIB: 29785127309
11.850,00 kn
14.812,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/51
Evidencijski broj
NAR-20/157
Predmet
Izmicanje i podizanje dijela postojećih nadzemnih hidranata, te dobava i montaža podzemnih hidranata u ulici Žugci u Novakima
CPV
EOJN
Datum sklapanja
25.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sken-mont d.o.o. OIB: 29785127309
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
11.850,00 kn
Iznos PDV-a
2.962,50 kn
Cijena s PDV-om
14.812,50 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.6.2020.
Projektna dokumentacija, idejni projekt za produžetak Gospodarske ulice
Radius projekt d.o.o.
OIB: 01667076193
14.700,00 kn
18.370,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/49
Evidencijski broj
NAR-20/153
Predmet
Projektna dokumentacija, idejni projekt za produžetak Gospodarske ulice
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Radius projekt d.o.o. OIB: 01667076193
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
14.700,00 kn
Iznos PDV-a
3.670,00 kn
Cijena s PDV-om
18.370,00 kn
Rok
R_vrijednost
3535-0
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.6.2020.
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
SVN media d.o.o.
OIB: 30288784821
3.846,00 kn
4.807,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
56-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/156
Predmet
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SVN media d.o.o. OIB: 30288784821
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.846,00 kn
Iznos PDV-a
961,50 kn
Cijena s PDV-om
4.807,50 kn
Rok
R_vrijednost
3019
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.6.2020.
Iskolčenje granice parcele kčbr. 646 k.o. Kerestinec
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
1.500,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/48
Evidencijski broj
JeN-01/20-56
Predmet
Iskolčenje granice parcele kčbr. 646 k.o. Kerestinec
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
R_vrijednost
3505-2
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.6.2020.
Izrada geodetskog snimka dijela ulice Ivana Sopića k.č. 969,992
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
1.500,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/47
Evidencijski broj
JeN-01/20-56
Predmet
Izrada geodetskog snimka dijela ulice Ivana Sopića k.č. 969,992
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
R_vrijednost
3505-2
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.6.2020.
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u ulici Dr.Franje Tuđmana u naselju Bestovje
Prongrad biro d.o.o.
OIB: 39036393587
44.000,00 kn
55.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/50
Evidencijski broj
JeN-01/20-81
Predmet
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u ulici Dr.Franje Tuđmana u naselju Bestovje
CPV
71322200-3
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Prongrad biro d.o.o. OIB: 39036393587
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
44.000,00 kn
Iznos PDV-a
11.000,00 kn
Cijena s PDV-om
55.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
3551
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/16

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje