Zadnje dodano: 759 (Str. 1/38)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
22.3.2021.
Izrada evakuacijskog izlaza sa zadnje strane objekta u DD Mala Gorica
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
19.650,00 kn
24.562,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
35-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/72
Predmet
Izrada evakuacijskog izlaza sa zadnje strane objekta u DD Mala Gorica
CPV
EOJN
Datum sklapanja
22.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
19.650,00 kn
Iznos PDV-a
4.912,50 kn
Cijena s PDV-om
24.562,50 kn
Rok
10 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.3.2021.
Fasaderski radovi - sanacija zida zbog sprječavanja procurivanja kroz ciglene fuge u SC Orešje
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
5.100,00 kn
6.375,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
36-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/73
Predmet
Fasaderski radovi - sanacija zida zbog sprječavanja procurivanja kroz ciglene fuge u SC Orešje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
22.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.100,00 kn
Iznos PDV-a
1.275,00 kn
Cijena s PDV-om
6.375,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.3.2021.
Pretplata na tiskano izdanje Večernjeg lista
Styria medijski servisi d.o.o.
OIB: 29005509482
2.880,00 kn
3.024,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
24-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/69
Predmet
Pretplata na tiskano izdanje Večernjeg lista
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Styria medijski servisi d.o.o. OIB: 29005509482
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.880,00 kn
Iznos PDV-a
144,00 kn
Cijena s PDV-om
3.024,00 kn
Rok
15.03.2022.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.3.2021.
Redovan servis traktorske kosilice u SC Novaki
Drezga d.o.o. Pile i Vile
OIB: 46535283602
235,16 kn
293,95 kn
NARUDŽBENICA
Broj
33-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/70
Predmet
Redovan servis traktorske kosilice u SC Novaki
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. Pile i Vile OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
235,16 kn
Iznos PDV-a
58,79 kn
Cijena s PDV-om
293,95 kn
Rok
2 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.3.2021.
Popravak solarnog kolektora u DD Brezje
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
4.440,00 kn
5.550,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
34-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/71
Predmet
Popravak solarnog kolektora u DD Brezje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.440,00 kn
Iznos PDV-a
1.110,00 kn
Cijena s PDV-om
5.550,00 kn
Rok
5 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.3.2021.
Ugostiteljska usluga za Otkrivanje Spomen obilježja hrvatskim braniteljima
MALO VOLJE j.d.o.o.
OIB: 78233628438
700,00 kn
875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
23-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/68
Predmet
Ugostiteljska usluga za Otkrivanje Spomen obilježja hrvatskim braniteljima
CPV
EOJN
Datum sklapanja
18.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MALO VOLJE j.d.o.o. OIB: 78233628438
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
700,00 kn
Iznos PDV-a
175,00 kn
Cijena s PDV-om
875,00 kn
Rok
19.03.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.3.2021.
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
3.850,00 kn
4.812,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
32-MŠ/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-24
Predmet
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
CPV
39000000-2
EOJN
Datum sklapanja
18.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.850,00 kn
Iznos PDV-a
962,50 kn
Cijena s PDV-om
4.812,50 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.3.2021.
Izrada geodetskog elaborata za parcelaciju kčbr. 4553 k.o. Sveta Nedelja
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
4.500,00 kn
4.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/20
Evidencijski broj
JeN-01/21-33
Predmet
Izrada geodetskog elaborata za parcelaciju kčbr. 4553 k.o. Sveta Nedelja
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
18.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
4.500,00 kn
Rok
6 mjeseci
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.3.2021.
Izrada geodetske situacije za osnivanje prava služnosti na javnom dobru za oborinsku kanalizaciju u Javorskoj i Industrijskoj ulici
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
500,00 kn
500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/21
Evidencijski broj
JeN-01/21-33
Predmet
Izrada geodetske situacije za osnivanje prava služnosti na javnom dobru za oborinsku kanalizaciju u Javorskoj i Industrijskoj ulici
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
18.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
500,00 kn
Rok
10 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.3.2021.
Izrada geodetskog elaborata za parcelaciju kčbr. 4792 i 4793 k.o. Sveta Nedelja prema stvarnom stanju
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
4.800,00 kn
4.800,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/23
Evidencijski broj
JeN-01/21-33
Predmet
Izrada geodetskog elaborata za parcelaciju kčbr. 4792 i 4793 k.o. Sveta Nedelja prema stvarnom stanju
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
18.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.800,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
4.800,00 kn
Rok
6 mjeseci
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.3.2021.
Iskolčenje granice obuhvata - međe kčbr. 649/1,649/2,655/1,655/2 k.o. Sveta Nedelja
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
800,00 kn
800,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/22
Evidencijski broj
JeN-01/21-34
Predmet
Iskolčenje granice obuhvata - međe kčbr. 649/1,649/2,655/1,655/2 k.o. Sveta Nedelja
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
18.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
800,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
800,00 kn
Rok
10 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.3.2021.
Pečati za potrebe Gradske uprave
KLIŠE KOP
OIB: 33385763194
405,00 kn
506,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
07-LJVM/21
Evidencijski broj
NAR-21/67
Predmet
Pečati za potrebe Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KLIŠE KOP OIB: 33385763194
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
405,00 kn
Iznos PDV-a
101,25 kn
Cijena s PDV-om
506,25 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.3.2021.
Procjembeni elaborat: Procjena tržišne vrijednosti za kčbr. 650,651/2,652/2,649/1,649/2 k.o. Sveta Nedelja
BORDOR PROJEKT d.o.o.
OIB: 85989097135
10.200,00 kn
12.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
MS/19
Evidencijski broj
JeN-01/21-16
Predmet
Procjembeni elaborat: Procjena tržišne vrijednosti za kčbr. 650,651/2,652/2,649/1,649/2 k.o. Sveta Nedelja
CPV
71319000-7
EOJN
Datum sklapanja
17.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BORDOR PROJEKT d.o.o. OIB: 85989097135
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.200,00 kn
Iznos PDV-a
2.550,00 kn
Cijena s PDV-om
12.750,00 kn
Rok
1 mjesec
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.3.2021.
Objava Uskrsne čestitke na TV Zapad
SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o.
OIB: 56789283198
6.000,00 kn
7.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
22-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/66
Predmet
Objava Uskrsne čestitke na TV Zapad
CPV
EOJN
Datum sklapanja
16.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SJEVER SJEVEROZAPAD d.o.o. OIB: 56789283198
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.000,00 kn
Iznos PDV-a
1.500,00 kn
Cijena s PDV-om
7.500,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
15.3.2021.
Nabava kompostera
S.T.P d.o.o.
OIB: 41817103783
8.950,00 kn
11.187,50 kn
UGOVOR
Broj
10-01/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-49
Predmet
Nabava kompostera
CPV
EOJN
Datum sklapanja
15.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
S.T.P d.o.o. OIB: 41817103783
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
8.950,00 kn
Iznos PDV-a
2.237,50 kn
Cijena s PDV-om
11.187,50 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.3.2021.
Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave
PARKETAR, obrt
OIB: 38364711570
4.737,16 kn
5.921,45 kn
NARUDŽBENICA
Broj
31-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/65
Predmet
Uređenje parketa u zgradi Gradske uprave
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PARKETAR, obrt OIB: 38364711570
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.737,16 kn
Iznos PDV-a
1.184,29 kn
Cijena s PDV-om
5.921,45 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.3.2021.
Materijal za potrebe MO Strmec
Ildaks d.o.o.
OIB: 21720055021
801,14 kn
1.001,43 kn
NARUDŽBENICA
Broj
02/ST/21
Evidencijski broj
NAR-21/64
Predmet
Materijal za potrebe MO Strmec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ildaks d.o.o. OIB: 21720055021
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
801,14 kn
Iznos PDV-a
200,29 kn
Cijena s PDV-om
1.001,43 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.3.2021.
Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa na dijelu Novačke ceste u Rakitju i Kerestinečke ceste u Kerestincu
ALUMNUS GRUPA d.o.o.
OIB: 53605491419
4.200,00 kn
5.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/18
Evidencijski broj
NAR-21/52
Predmet
Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa na dijelu Novačke ceste u Rakitju i Kerestinečke ceste u Kerestincu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ALUMNUS GRUPA d.o.o. OIB: 53605491419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.200,00 kn
Iznos PDV-a
1.050,00 kn
Cijena s PDV-om
5.250,00 kn
Rok
30 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.3.2021.
Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa na dijelu Samoborske ulice u Strmcu i Stare ceste u Orešju
ALUMNUS GRUPA d.o.o.
OIB: 53605491419
4.200,00 kn
5.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/17
Evidencijski broj
NAR-21/53
Predmet
Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa na dijelu Samoborske ulice u Strmcu i Stare ceste u Orešju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ALUMNUS GRUPA d.o.o. OIB: 53605491419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.200,00 kn
Iznos PDV-a
1.050,00 kn
Cijena s PDV-om
5.250,00 kn
Rok
30 dana
R_vrijednost
3505-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.3.2021.
Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Marijana Stilinovića u Svetoj Nedelji
ALUMNUS GRUPA d.o.o.
OIB: 53605491419
4.200,00 kn
5.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/16
Evidencijski broj
NAR-21/54
Predmet
Izrada prometnog elaborata privremene regulacije prometa na dijelu Ulice Marijana Stilinovića u Svetoj Nedelji
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ALUMNUS GRUPA d.o.o. OIB: 53605491419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.200,00 kn
Iznos PDV-a
1.050,00 kn
Cijena s PDV-om
5.250,00 kn
Rok
10 dana
R_vrijednost
3505
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/38

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje