Zadnje dodano: 1022 (Str. 1/52)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
3.1.2020.
Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
03-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/03
Predmet
Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 3
Datum isporuke: 10.1.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsule
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 12
Datum isporuke: 3.2.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 21
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 29
Datum isporuke: 27.3.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 37
Datum isporuke: 4.5.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 49
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 69
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 80
Datum isporuke: 4.8.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 88-1-1
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 101
Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 112
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 136
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
R_vrijednost
3029
Obrazloženje
Cijena jedne kapsule kave Lavazza iznosi 2,40 kn + PDV/mj. Ugovorena potrošnja u 30 dana je 200 komada.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge
OIB: 67013840448
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
04-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/05
Predmet
Održavanje telekomunikacijske opreme, telekomunikacijske i informatičke mreže
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 006/1/1
Datum isporuke: 5.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za mjesec siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 010/1/1
Datum isporuke: 10.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Preseljenje tel.priključka, ukopčanje tel.priključka, programiranje telefonske centrale
Cijena s PDV-om: 1.177,50 kn
RAČUN BR. 015/1/1
Datum isporuke: 19.2.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Ukopčanje telefonske linije, Programiranje telefonske centrale Panasonic, Priključni telefonski kabel, mikroutikač, spojnice, baterije
Cijena s PDV-om: 845,00 kn
RAČUN BR. 018/1/1
Datum isporuke: 5.3.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 02/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 024/1/1
Datum isporuke: 6.4.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 03/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 030/1/1
Datum isporuke: 5.5.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 04/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 039/1/1
Datum isporuke: 8.6.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 05/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 045/1/1
Datum isporuke: 6.7.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 06/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 059/1/1
Datum isporuke: 7.8.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 07/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 069/1/1
Datum isporuke: 3.9.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 08/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 077/1/1
Datum isporuke: 16.10.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 09/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 083/1/1
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 10/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 090/1/1
Datum isporuke: 3.12.2020.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 11/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
RAČUN BR. 001/1/1
Datum isporuke: 4.1.2021.
Isporučitelj: H TIM, obrt za telekomunikacijske usluge OIB: 67013840448
Opis usluge: Mjesečni paušal za 12/2020
Cijena s PDV-om: 1.562,50 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Mjesečni paušal 1.250,00 kn
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Ugostiteljska usluga točenja alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i toplih napitaka
TIMELINE j.d.o.o.
OIB: 03772493391
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
05-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/06
Predmet
Ugostiteljska usluga točenja alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i toplih napitaka
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 805-2/P3/1
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 02.01.-11.01.2020.
Cijena s PDV-om: 457,00 kn
RAČUN BR. 1730-1/P3/1
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 13.01.-22.01.2020.
Cijena s PDV-om: 842,00 kn
RAČUN BR. 2569-1/P3/1
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 23.01.-31.01.2020.
Cijena s PDV-om: 743,00 kn
RAČUN BR. 3361-20/P3/1
Datum isporuke: 5.3.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 03.02. - 10.02.2020.
Cijena s PDV-om: 361,00 kn
RAČUN BR. 5086-20/P3/1
Datum isporuke: 5.3.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 11.02. - 28.02.2020.
Cijena s PDV-om: 1.235,00 kn
RAČUN BR. 6782/P1/1
Datum isporuke: 18.3.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 03/2020
Cijena s PDV-om: 612,00 kn
RAČUN BR. 8522/P1/1
Datum isporuke: 28.5.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 05/2020 (11.05.-28.05.)
Cijena s PDV-om: 952,00 kn
RAČUN BR. 10710/1/P1/1
Datum isporuke: 18.6.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 06/2020 (01.06.-18.06.)
Cijena s PDV-om: 825,00 kn
RAČUN BR. 11934/1/P1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 06/2020 (19.06.-30.06.)
Cijena s PDV-om: 488,00 kn
RAČUN BR. 12989/P1/1
Datum isporuke: 9.7.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 07/2020 (01.07.-09.07.)
Cijena s PDV-om: 372,00 kn
RAČUN BR. 15190/P1/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 07/2020 (10.07.-30.07.)
Cijena s PDV-om: 728,00 kn
RAČUN BR. 16346
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 08/2020 (03.08.-13.08.)
Cijena s PDV-om: 388,00 kn
RAČUN BR. 18190
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 08/2020 (14.08.-27.08.)
Cijena s PDV-om: 517,00 kn
RAČUN BR. 18189
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje 08/2020 (31.08.2020.)
Cijena s PDV-om: 131,00 kn
RAČUN BR. 21413/P1/1-1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje (21.09.-30.09.2020.)
Cijena s PDV-om: 739,00 kn
RAČUN BR. 20214/P1/1-1
Datum isporuke: 14.10.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje (01.09.-18.09.2020.)
Cijena s PDV-om: 803,00 kn
RAČUN BR. 22932/P3/1
Datum isporuke: 17.10.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje (01.10.-16.10.2020.)
Cijena s PDV-om: 716,00 kn
RAČUN BR. 24118/P3/1
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje (19.10.-30.10.2020.)
Cijena s PDV-om: 911,00 kn
RAČUN BR. 25158/P3/1
Datum isporuke: 14.11.2020.
Isporučitelj: TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Opis usluge: Konzumacija pića i napitaka za razdoblje (02.11.-13.11.2020.)
Cijena s PDV-om: 407,00 kn
R_vrijednost
3029
Obrazloženje
Plaćanje prema jediničnim cjenama iz troškovnika
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.1.2020.
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
KSU d.o.o.
OIB: 34976993601
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
06-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/08
Predmet
Usluga održavanja fotokopirnih uređaja Canon iR3570 i Canon iR4245i
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 11098/03/1
Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: KSU d.o.o. OIB: 34976993601
Opis usluge: Popravak fotokopirnog stroja
Cijena s PDV-om: 1.580,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Redovan servis 200,00/sat , Interventni popravak 200,00/sat , Radionički popravak 150,00/sat
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
02-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/02
Predmet
Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 10
Datum isporuke: 30.1.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
RAČUN BR. 18
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
RAČUN BR. 36
Datum isporuke: 22.4.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
Cijena s PDV-om: 565,50 kn
RAČUN BR. 46
Datum isporuke: 15.5.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 565,50 kn
RAČUN BR. 70
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
RAČUN BR. 73
Datum isporuke: 23.7.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 378,00 kn
RAČUN BR. 91
Datum isporuke: 4.9.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 102
Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 113
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 118
Datum isporuke: 24.11.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 158
Datum isporuke: 15.12.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 16
Datum isporuke: 15.1.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Najam aparata za vodu za 5 mjeseci
Cijena s PDV-om: 468,75 kn
R_vrijednost
3021
Obrazloženje
Mjesečni najam aparata iznosi 75,00 kn + PDV. Cijena jedne boce vode Gorska od 18,9 lit. ili Sveti Rok od 18,9 lit. iznosi 37,80 kn + PDV.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.1.2020.
Uzorkovanje krvi i urina u zdravstvenim stanicama (Sveta Nedelja, Rakitje, Strmec)
PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUĆI HELA ŠIRANOVIĆ
OIB: 95831083208
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
05-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-43
Predmet
Uzorkovanje krvi i urina u zdravstvenim stanicama (Sveta Nedelja, Rakitje, Strmec)
CPV
85145000-7
EOJN
Datum sklapanja
16.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUĆI HELA ŠIRANOVIĆ OIB: 95831083208
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 1/1/1
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUĆI HELA ŠIRANOVIĆ OIB: 95831083208
Opis usluge: Uzorkovanje krvi i urina u zdravstvenim stanicama (Sveta Nedelja, Rakitje, Strmec) za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 4.200,00 kn
RAČUN BR. 2/1/1
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUĆI HELA ŠIRANOVIĆ OIB: 95831083208
Opis usluge: Uzorkovanje krvi i urina u zdravstvenim stanicama (Sveta Nedelja, Rakitje, Strmec) za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 4.000,00 kn
RAČUN BR. 3/1/1
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUĆI HELA ŠIRANOVIĆ OIB: 95831083208
Opis usluge: Uzorkovanje krvi i urina u zdravstvenim stanicama (Sveta Nedelja, Rakitje, Strmec) za ožujak 2020.
Cijena s PDV-om: 3.400,00 kn
RAČUN BR. 6/1/1
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUĆI HELA ŠIRANOVIĆ OIB: 95831083208
Opis usluge: Uzorkovanje krvi i urina u zdravstvenim stanicama (Sveta Nedelja, Rakitje, Strmec) za lipanj 2020.
Cijena s PDV-om: 2.400,00 kn
RAČUN BR. 7/1/1
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUĆI HELA ŠIRANOVIĆ OIB: 95831083208
Opis usluge: Uzorkovanje krvi i urina u zdravstvenim stanicama (Sveta Nedelja, Rakitje, Strmec) za srpanj 2020.
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
RAČUN BR. 8/1/1
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUĆI HELA ŠIRANOVIĆ OIB: 95831083208
Opis usluge: Uzorkovanje krvi i urina u zdravstvenim stanicama (Sveta Nedelja, Rakitje, Strmec) za rujan 2020.
Cijena s PDV-om: 4.200,00 kn
RAČUN BR. 9/1/1
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUĆI HELA ŠIRANOVIĆ OIB: 95831083208
Opis usluge: Uzorkovanje krvi i urina u zdravstvenim stanicama (Sveta Nedelja, Rakitje, Strmec) za listopad 2020.
Cijena s PDV-om: 4.400,00 kn
RAČUN BR. 10/1/1
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUĆI HELA ŠIRANOVIĆ OIB: 95831083208
Opis usluge: Uzorkovanje krvi i urina u zdravstvenim stanicama (Sveta Nedelja, Rakitje, Strmec) za studeni 2020.
Cijena s PDV-om: 4.000,00 kn
RAČUN BR. 11/1/1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: PRIVATNA MEDICINSKA PRAKSA ZDRAVSTVENE NJEGE BOLESNIKA U KUĆI HELA ŠIRANOVIĆ OIB: 95831083208
Opis usluge: Uzorkovanje krvi i urina u zdravstvenim stanicama (Sveta Nedelja, Rakitje, Strmec) za prosinac 2020.
Cijena s PDV-om: 4.000,00 kn
R_vrijednost
3088
Obrazloženje
Visina nakande utvrđuje se u iznosu 200,00/dolazak. Ugovoreni dolazak je maksimalno 5 puta tjedno.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.1.2020.
Higijenski potrošni materijal-sanitarna papirna konfekcija
ALCA ZAGREB d.o.o.
OIB: 58353015102
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
09-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/20
Predmet
Higijenski potrošni materijal-sanitarna papirna konfekcija
CPV
EOJN
Datum sklapanja
22.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ALCA ZAGREB d.o.o. OIB: 58353015102
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 1250-23062960-20
Datum isporuke: 17.8.2020.
Isporučitelj: ALCA ZAGREB d.o.o. OIB: 58353015102
Opis usluge: Higijenski potrošni materijal-sanitarna papirna konfekcija
Cijena s PDV-om: 3.325,00 kn
RAČUN BR. 1250-23093026-20
Datum isporuke: 10.12.2020.
Isporučitelj: ALCA ZAGREB d.o.o. OIB: 58353015102
Opis usluge: Higijenski potrošni materijal-sanitarna papirna konfekcija
Cijena s PDV-om: 6.971,75 kn
R_vrijednost
3011-1
Obrazloženje
Cijena - prema jediničnim cijenama iz ponude
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.1.2020.
Usluga servisiranja i održavanja službenih vozila
AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt
OIB: 17800277211
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
17-02/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-16
Predmet
Usluga servisiranja i održavanja službenih vozila
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
28.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 7
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat doblo
Cijena s PDV-om: 1.865,50 kn
RAČUN BR. 8-2020
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis i popravak službenog vozila Citroen C4
Cijena s PDV-om: 5.185,85 kn
RAČUN BR. 9
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Popravak službenog vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 942,10 kn
RAČUN BR. 11
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat panda
Cijena s PDV-om: 1.647,49 kn
RAČUN BR. 10
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.842,45 kn
RAČUN BR. 12
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis službenog vozila Fiat panda (2 vozilo)
Cijena s PDV-om: 1.651,49 kn
RAČUN BR. 17
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak vozila (ležaj amortizera itd.) Fiat doblo
Cijena s PDV-om: 1.426,50 kn
RAČUN BR. 16
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila (zamjena žarulja, set brijača) Fiat panda
Cijena s PDV-om: 871,50 kn
RAČUN BR. 15
Datum isporuke: 24.6.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila - Fiat panda
Cijena s PDV-om: 1.856,28 kn
RAČUN BR. 18
Datum isporuke: 9.7.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis i popravak vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.959,75 kn
RAČUN BR. 19
Datum isporuke: 25.8.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis/popravak automobila - Fiat panda
Cijena s PDV-om: 2.860,00 kn
RAČUN BR. 20
Datum isporuke: 25.8.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Popravak i servis Citroen C4
Cijena s PDV-om: 5.391,75 kn
RAČUN BR. 21
Datum isporuke: 21.10.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis automobila Fiat Panda
Cijena s PDV-om: 2.913,50 kn
RAČUN BR. 22
Datum isporuke: 21.10.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Servis automobila Fiat Panda (2)
Cijena s PDV-om: 5.188,99 kn
RAČUN BR. 26
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Zamjena svjećica i injektora Citroen C3
Cijena s PDV-om: 1.681,50 kn
RAČUN BR. 25
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Zamjena senzora radilice i kućišta radilice za Fiat Pandu
Cijena s PDV-om: 1.542,50 kn
RAČUN BR. 24
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: AUTOMEHANIČARSKA RADIONICA KLEMENČIĆ, obrt OIB: 17800277211
Opis usluge: Zamjena akumulatora Citroen C3
Cijena s PDV-om: 631,25 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Cijena usluge iznosi 130,00 kn /sat rada
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.2.2020.
Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita
KLEMM SIGURNOST d.o.o.
OIB: 35596498125
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
22-02/2020
Evidencijski broj
JeN-02/20-36
Predmet
Usluga čuvanja imovine i osoba - tjelesna zaštita
CPV
79713000-5
EOJN
Datum sklapanja
5.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 475-01-2020
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 01/2020
Cijena s PDV-om: 7.177,50 kn
RAČUN BR. 514-01-2020
Datum isporuke: 3.3.2020.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 02/2020
Cijena s PDV-om: 6.960,00 kn
RAČUN BR. 1139-01-2020
Datum isporuke: 6.4.2020.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 03/2020
Cijena s PDV-om: 7.721,25 kn
RAČUN BR. 1535-01-2020
Datum isporuke: 29.4.2020.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 04/2020
Cijena s PDV-om: 7.242,75 kn
RAČUN BR. 1952-01-2020
Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 05/2020
Cijena s PDV-om: 6.960,00 kn
RAČUN BR. 2428-01-2020
Datum isporuke: 6.7.2020.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 06/2020
Cijena s PDV-om: 6.960,00 kn
RAČUN BR. 2918-01-2020
Datum isporuke: 4.8.2020.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 07/2020
Cijena s PDV-om: 7.938,75 kn
RAČUN BR. 3391-01-2020
Datum isporuke: 3.9.2020.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 08/2020
Cijena s PDV-om: 7.025,00 kn
RAČUN BR. 3869-01-2020
Datum isporuke: 5.10.2020.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 09/2020
Cijena s PDV-om: 7.656,00 kn
RAČUN BR. 4373-01-2020
Datum isporuke: 3.11.2020.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 10/2020
Cijena s PDV-om: 6.072,60 kn
RAČUN BR. 4718-01-2020
Datum isporuke: 2.12.2020.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 11/2020
Cijena s PDV-om: 7.373,25 kn
RAČUN BR. 5186-01-2020
Datum isporuke: 4.1.2021.
Isporučitelj: KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB: 35596498125
Opis usluge: Tjelesna zaštita - zgrada Gradske uprave za 12/2020
Cijena s PDV-om: 7.721,25 kn
R_vrijednost
3025
Obrazloženje
Visina naknade za ugovorene usluge iznosi 34,80 kn po satu
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.1.2020.
Obavljanje usluga certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikati
Financijska agencija
OIB: 85821130368
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
02-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Obavljanje usluga certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikati
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
Financijska agencija OIB: 85821130368
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Naknada se plaća prema važećem cjeniku usluga Fine
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.1.2020.
Obavljanje usluga certificiranja za poslovne subjekte - Certifikati za autentikaciju mrežnih stanica
Financijska agencija
OIB: 85821130368
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
03-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Obavljanje usluga certificiranja za poslovne subjekte - Certifikati za autentikaciju mrežnih stanica
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
Financijska agencija OIB: 85821130368
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Naknada se plaća prema važećem cjeniku usluga Fine
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
OIB: 82031999604
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
07-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 120420-020-00078
Datum isporuke: 31.1.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za siječanj 2020.
Cijena s PDV-om: 650,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00152
Datum isporuke: 29.2.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za veljaču 2020.
Cijena s PDV-om: 900,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00233
Datum isporuke: 31.3.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za ožujak 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00320
Datum isporuke: 30.4.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za travanj 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00397
Datum isporuke: 31.5.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za svibanj 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00494
Datum isporuke: 30.6.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za lipanj 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00562
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za srpanj 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00625
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za kolovoz 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00686
Datum isporuke: 30.9.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za rujan 2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00784
Datum isporuke: 31.10.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 10/2020.
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00860
Datum isporuke: 30.11.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 11/2020
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
RAČUN BR. 120420-020-00937
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 12/2020
Cijena s PDV-om: 720,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Subvencija za osobe sa tjelesnim oštećenjem od 100% iznosi 100% cijene mjesečnog socijalnog kupona, a za osobe od 80% i više mjesečna subvencija iznos 70% cijene mjesečnog socijalnog kupona.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2020.
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.
OIB: 99947212783
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
08-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 99947212783
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 149-01-91
Datum isporuke: 12.2.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Troškovi prijevoza osoba s invaliditetom s područja Grada Svete Nedelje za 02/2020.
Cijena s PDV-om: 7.203,00 kn
RAČUN BR. 184-1-77
Datum isporuke: 13.2.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Pretplatna mjesečna autobusna karta za osobe s invaliditetom za 02/2020
Cijena s PDV-om: 7.203,00 kn
RAČUN BR. 278-01-91
Datum isporuke: 11.3.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 03/2020.
Cijena s PDV-om: 8.319,50 kn
RAČUN BR. 350-1-77
Datum isporuke: 12.3.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 03/2020
Cijena s PDV-om: 8.319,50 kn
RAČUN BR. 424-01-91
Datum isporuke: 12.6.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Troškovi prijevoza osoba s invaliditetom za 06/2020.
Cijena s PDV-om: 6.796,50 kn
RAČUN BR. 533-1-77
Datum isporuke: 12.6.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Pretplatna mjesečna autobusna karta za osobe s invaliditetom s područja Grada Svete Nedelje za 06/2020
Cijena s PDV-om: 6.796,50 kn
RAČUN BR. 496-01-91
Datum isporuke: 13.7.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 07/2020.
Cijena s PDV-om: 5.994,00 kn
RAČUN BR. 642-1-77
Datum isporuke: 31.7.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 07/2020
Cijena s PDV-om: 5.994,00 kn
RAČUN BR. 561-01-91
Datum isporuke: 11.8.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 08/2020
Cijena s PDV-om: 5.469,50 kn
RAČUN BR. 651-01-91
Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 09/2020.
Cijena s PDV-om: 6.094,25 kn
RAČUN BR. 755-1-77
Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 09/2020
Cijena s PDV-om: 6.094,25 kn
RAČUN BR. 739-01-91
Datum isporuke: 13.10.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 10/2020.
Cijena s PDV-om: 6.431,50 kn
RAČUN BR. 899-1-77
Datum isporuke: 19.10.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 10/2020
Cijena s PDV-om: 6.431,50 kn
RAČUN BR. 837-01-91
Datum isporuke: 11.11.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 11/2020
Cijena s PDV-om: 5.127,75 kn
RAČUN BR. 1005-1-77
Datum isporuke: 13.11.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 11/2020
Cijena s PDV-om: 5.127,75 kn
RAČUN BR. 928-01-91
Datum isporuke: 14.12.2020.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 12/2020
Cijena s PDV-om: 5.395,25 kn
RAČUN BR. 1119-1-77
Datum isporuke: 14.12.2020.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 12/2020
Cijena s PDV-om: 5.395,25 kn
RAČUN BR. 10-01-91
Datum isporuke: 19.1.2021.
Isporučitelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 01/2021
Cijena s PDV-om: 5.954,75 kn
RAČUN BR. 21-1-77
Datum isporuke: 20.1.2021.
Isporučitelj: AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 01/2021
Cijena s PDV-om: 5.954,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Cijena prema obračunu markica za osobe s invaliditetom.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.1.2020.
Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
ODVJETNIK MARIO BOGIĆ
OIB: 49969303611
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
09-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 50/1/1
Datum isporuke: 2.11.2019.
Isporučitelj: ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 8.125,00 kn
RAČUN BR. 6/1/1
Datum isporuke: 3.2.2020.
Isporučitelj: ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 17.500,00 kn
RAČUN BR. 21/1/1
Datum isporuke: 1.4.2020.
Isporučitelj: ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 24/1/1
Datum isporuke: 4.5.2020.
Isporučitelj: ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 6.875,00 kn
RAČUN BR. 28/1/1
Datum isporuke: 2.6.2020.
Isporučitelj: ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 2.500,00 kn
RAČUN BR. 32/1/1
Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 2.500,00 kn
RAČUN BR. 38/1/1
Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 7.500,00 kn
RAČUN BR. 42/1/1
Datum isporuke: 1.9.2020.
Isporučitelj: ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 3.750,00 kn
RAČUN BR. 46/1/1
Datum isporuke: 1.10.2020.
Isporučitelj: ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 2.500,00 kn
RAČUN BR. 55/1/1
Datum isporuke: 1.12.2020.
Isporučitelj: ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 15.000,00 kn
RAČUN BR. 1/1/1
Datum isporuke: 4.1.2021.
Isporučitelj: ODVJETNIK MARIO BOGIĆ OIB: 49969303611
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 16.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Visine vrijednosti obavljenih radnji zasnivaju se na odredbama Tarife o nagradama i naknadi za rad odvjetnika.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.1.2020.
Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ
OIB: 88094868427
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
10-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 7/01/1
Datum isporuke: 4.2.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 1.875,00 kn
RAČUN BR. 11/01/1
Datum isporuke: 3.3.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 562,50 kn
RAČUN BR. 12/01/1
Datum isporuke: 3.3.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 375,00 kn
RAČUN BR. 13/01/1
Datum isporuke: 3.3.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 562,50 kn
RAČUN BR. 22/01/1
Datum isporuke: 18.6.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 23-01/1
Datum isporuke: 25.6.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 6.250,00 kn
RAČUN BR. 26/01/1
Datum isporuke: 30.7.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 625,00 kn
RAČUN BR. 25/01/1
Datum isporuke: 30.7.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 625,00 kn
RAČUN BR. 29/01/1
Datum isporuke: 15.9.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 1.250,00 kn
RAČUN BR. 32/01/1
Datum isporuke: 22.10.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 625,00 kn
RAČUN BR. 33/01/1
Datum isporuke: 27.10.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 625,00 kn
RAČUN BR. 35/01/1
Datum isporuke: 19.11.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 3.125,00 kn
RAČUN BR. 37/01/1
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MARIN PINEZIĆ I TUGA MAROEVIĆ BAJIĆ OIB: 88094868427
Opis usluge: Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
Cijena s PDV-om: 3.906,25 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Visine vrijednosti obavljenih radnji zasnivaju se na odredbama Tarife o nagradama i naknadi za rad odvjetnika.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.1.2020.
Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
POVEZANI ODVJETNIČKI UREDI DAVID JAKOVLJEVIĆ I IVANA BRDAREVIĆ
OIB: 63014812654
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
11-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Pružanje usluga pravnog savjetovanja i zastupanja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
POVEZANI ODVJETNIČKI UREDI DAVID JAKOVLJEVIĆ I IVANA BRDAREVIĆ OIB: 63014812654
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 61/01/01
Datum isporuke: 31.8.2020.
Isporučitelj: POVEZANI ODVJETNIČKI UREDI DAVID JAKOVLJEVIĆ I IVANA BRDAREVIĆ OIB: 63014812654
Opis usluge: Odvjetničke usluge
Cijena s PDV-om: 190.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Visine vrijednosti obavljenih radnji zasnivaju se na odredbama Tarife o nagradama i naknadi za rad odvjetnika.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.2.2020.
Korištenje elektroenergetske distribucijske mreže za mjesto Svetonedeljska 96, Kerestinec
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.
OIB: 46830600751
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
12-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Korištenje elektroenergetske distribucijske mreže za mjesto Svetonedeljska 96, Kerestinec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
7.2.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. OIB: 46830600751
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.2.2020.
Prijenos ugovora o korištenju mreže za objekt Svetonedeljska 96, Kerestinec
SVENKOM d.o.o.
OIB: 28675318174
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
13-03/2020
Evidencijski broj
Predmet
Prijenos ugovora o korištenju mreže za objekt Svetonedeljska 96, Kerestinec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
7.2.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Sveta Nedelja
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
15-03/20
Evidencijski broj
Predmet
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Sveta Nedelja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
31.1.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Anex II. Ugovora o koncesiji.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.1.2020.
Servisiranje i održavanje informacijskog sustava
Hrvatski telekom d.d.
OIB: 81793146560
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
09-02/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-17
Predmet
Servisiranje i održavanje informacijskog sustava
CPV
72267000-4
EOJN
Datum sklapanja
23.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 3526-1003-0005
Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 01/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 3527-1003-0005
Datum isporuke: 10.3.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 02/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 4612-1003-005
Datum isporuke: 2.4.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 03/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 6006-1003-0005
Datum isporuke: 5.5.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 04/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 7786-1003-0005
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: ICT mjesečna naknada za održavanje opreme za 05/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 8931-1003-0005
Datum isporuke: 1.7.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 06/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 10311-1003-0005
Datum isporuke: 3.8.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 07/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 11939-1003-0005
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 08/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 13088-1003-0005
Datum isporuke: 1.10.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 09/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 15381-1003-0005
Datum isporuke: 9.11.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 10/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 16788-1003-0005
Datum isporuke: 2.12.2020.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 11/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
RAČUN BR. 220-1003-0005
Datum isporuke: 5.1.2021.
Isporučitelj: Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Opis usluge: Održavanje opreme za 12/2020
Cijena s PDV-om: 6.200,00 kn
R_vrijednost
3024
Obrazloženje
Mjesečno održavanje iznosi 4.960,00 kn
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/52

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje