Traženi pojam: USAVRŠAVANJE - pronađeno rezultata: 30. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
21.1.2020.
Stručno usavršavanje zaposlenika - Primjena Općeg poreznog zakona u postupcima prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu
Town Sight j.d.o.o.
OIB: 47007059561
1.890,00 kn
2.362,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
4/VJ/2020
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Stručno usavršavanje zaposlenika - Primjena Općeg poreznog zakona u postupcima prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
21.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Town Sight j.d.o.o. OIB: 47007059561
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.890,00 kn
Iznos PDV-a
472,50 kn
Cijena s PDV-om
2.362,50 kn
Rok
RAČUN BR. 28/01/201
Datum isporuke: 23.1.2020.
Isporučitelj: Town Sight j.d.o.o. OIB: 47007059561
Opis usluge: Kotizacija za radionicu - Primjena Općeg poreznog zakona u postupcima prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu
Cijena s PDV-om: 2.362,50 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.10.2020.
Webinar - Sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020.
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
1.600,00 kn
2.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
32/BD
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020.
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
30.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.600,00 kn
Iznos PDV-a
400,00 kn
Cijena s PDV-om
2.000,00 kn
Rok
3 i 4.11.2020.
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.4.2020.
Stručno usavršavanje djelatnika - Webinar (javna nabava)
TIM4PIN d.o.o.
OIB: 83718300522
1.400,00 kn
1.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
20-BD/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Stručno usavršavanje djelatnika - Webinar (javna nabava)
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
23.4.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TIM4PIN d.o.o. OIB: 83718300522
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.400,00 kn
Iznos PDV-a
350,00 kn
Cijena s PDV-om
1.750,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.3.2020.
Seminar - Ovlasti i postupanja kom.redara kod sankcija prekršaja propisanih općim aktima
NOVI INFORMATOR d.o.o.
OIB: 03492821167
1.332,80 kn
1.666,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
MFP/14
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Seminar - Ovlasti i postupanja kom.redara kod sankcija prekršaja propisanih općim aktima
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
4.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
NOVI INFORMATOR d.o.o. OIB: 03492821167
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.332,80 kn
Iznos PDV-a
333,20 kn
Cijena s PDV-om
1.666,00 kn
Rok
RAČUN BR. 879/P1/1
Datum isporuke: 13.3.2020.
Isporučitelj: NOVI INFORMATOR d.o.o. OIB: 03492821167
Opis usluge: Seminar - Ovlasti i postupanja kom.redara kod sankcija prekršaja propisanih općim aktima
Cijena s PDV-om: 1.666,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2020.
Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o.
OIB: 80885983918
1.200,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
/
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. OIB: 80885983918
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.200,00 kn
Iznos PDV-a
300,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.7.2020.
Webinar - edukacija
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o.
OIB: 80885983918
1.120,00 kn
1.373,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
MF/57
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - edukacija
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
9.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. OIB: 80885983918
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.120,00 kn
Iznos PDV-a
253,60 kn
Cijena s PDV-om
1.373,60 kn
Rok
RAČUN BR. 432/1/2
Datum isporuke: 17.7.2020.
Isporučitelj: TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. OIB: 80885983918
Opis usluge: Webinar - edukacija, Webinar - edukacija
Cijena s PDV-om: 1.373,60 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
Webinar - Javna nabava
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o
OIB: 80885983918
1.120,00 kn
1.373,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
MF/67
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Javna nabava
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
31.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o OIB: 80885983918
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.120,00 kn
Iznos PDV-a
253,60 kn
Cijena s PDV-om
1.373,60 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.10.2020.
Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare - izrada akata
EKO ADRIA obrt za savjetovanje i edukaciju
OIB: 41449448350
1.300,00 kn
1.300,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
37-LJVM/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare - izrada akata
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
27.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
EKO ADRIA obrt za savjetovanje i edukaciju OIB: 41449448350
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.300,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.300,00 kn
Rok
RAČUN BR. 80/1/1
Datum isporuke: 10.11.2020.
Isporučitelj: EKO ADRIA obrt za savjetovanje i edukaciju OIB: 41449448350
Opis usluge: Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare - izrada akata
Cijena s PDV-om: 1.300,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.2.2020.
Stručno usavršavanje zaposlenika - Specijalistički seminar -eRačun
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
1.000,00 kn
1.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
12-DL/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Stručno usavršavanje zaposlenika - Specijalistički seminar -eRačun
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
21.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2909/20
Datum isporuke: 23.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Stručno usavršavanje zaposlenika - Specijalistički seminar -eRačun
Cijena s PDV-om: 1.250,00 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.1.2020.
Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova
TIM4PIN d.o.o.
OIB: 83718300522
980,00 kn
1.225,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
/
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
17.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TIM4PIN d.o.o. OIB: 83718300522
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
980,00 kn
Iznos PDV-a
245,00 kn
Cijena s PDV-om
1.225,00 kn
Rok
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.12.2020.
Webinar - Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima i otpisi potraživanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
888,00 kn
1.110,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
39-SR/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima i otpisi potraživanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
23.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
888,00 kn
Iznos PDV-a
222,00 kn
Cijena s PDV-om
1.110,00 kn
Rok
07.01.2021.
RAČUN BR. 296-1-77
Datum isporuke: 7.1.2021.
Isporučitelj: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Opis usluge: Webinar - Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima i otpisi potraživanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Cijena s PDV-om: 1.110,00 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.9.2020.
Webinar - Aktualnosti za proračune i proračunske korisnike
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
800,00 kn
1.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
28-SR/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Aktualnosti za proračune i proračunske korisnike
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
4.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
800,00 kn
Iznos PDV-a
200,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.11.2020.
Webinar - Plan nabave za 2021. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirih sporazuma
Učilište APPA
OIB: 04285291719
998,00 kn
998,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
43-MG/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Plan nabave za 2021. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirih sporazuma
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
23.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Učilište APPA OIB: 04285291719
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
998,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
998,00 kn
Rok
18.12.
RAČUN BR. 731/1/1
Datum isporuke: 23.12.2020.
Isporučitelj: Učilište APPA OIB: 04285291719
Opis usluge: Webinar - Plan nabave za 2021. godinu, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirih sporazuma
Cijena s PDV-om: 998,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.4.2021.
Webinar - Novi proračun EU-a 2021.-2027.
CENTAR ZA RAZVOJ I ULAGANJA d.o.o.
OIB: 89356622920
795,00 kn
993,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
MF/27
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
Webinar - Novi proračun EU-a 2021.-2027.
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
2.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CENTAR ZA RAZVOJ I ULAGANJA d.o.o. OIB: 89356622920
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
795,00 kn
Iznos PDV-a
198,75 kn
Cijena s PDV-om
993,75 kn
Rok
07.04.2021.
RAČUN BR. 113/1/1
Datum isporuke: 29.4.2021.
Isporučitelj: CENTAR ZA RAZVOJ I ULAGANJA d.o.o. OIB: 89356622920
Opis usluge: Webinar - Novi proračun EU-a 2021.-2027.
Cijena s PDV-om: 993,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.1.2020.
Stručno usavršavanje zaposlenika - Seminar Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama
Sigurnost Educa - ustanova za obrazovanje i usavršavanje
OIB: 24593558937
740,00 kn
925,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
/
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Stručno usavršavanje zaposlenika - Seminar Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
28.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sigurnost Educa - ustanova za obrazovanje i usavršavanje OIB: 24593558937
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
740,00 kn
Iznos PDV-a
185,00 kn
Cijena s PDV-om
925,00 kn
Rok
RAČUN BR. 05200121484
Datum isporuke: 20.1.2020.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: Osiguranje brodice od odgovornosti
Cijena s PDV-om: 225,00 kn
RAČUN BR. 221-1-1
Datum isporuke: 24.1.2020.
Isporučitelj: TIM4PIN d.o.o. OIB: 83718300522
Opis usluge: Stručno usavršavanje zaposlenika - Radionica Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova
Cijena s PDV-om: 1.225,00 kn
RAČUN BR. 6-1-77
Datum isporuke: 28.1.2020.
Isporučitelj: Sigurnost Educa - ustanova za obrazovanje i usavršavanje OIB: 24593558937
Opis usluge: Stručno usavršavanje zaposlenika - Seminar Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama
Cijena s PDV-om: 925,00 kn
RAČUN BR. 100/1/2
Datum isporuke: 30.1.2020.
Isporučitelj: TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. OIB: 80885983918
Opis usluge: Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava
Cijena s PDV-om: 1.500,00 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.3.2021.
Webinar - Sve o knjiženjima na skupini RN 92 Rezultat poslovanja-Proračun
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
720,00 kn
900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
05/SR/21
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
Webinar - Sve o knjiženjima na skupini RN 92 Rezultat poslovanja-Proračun
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
17.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
720,00 kn
Iznos PDV-a
180,00 kn
Cijena s PDV-om
900,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3613-1-77
Datum isporuke: 18.3.2021.
Isporučitelj: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Opis usluge: Webinar - Sve o knjiženjima na skupini RN 92 Rezultat poslovanja-Proračun
Cijena s PDV-om: 900,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.4.2021.
Webinar
TIM4PIN d.o.o.
OIB: 83718300522
720,00 kn
900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
8/BD/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
Webinar
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
27.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TIM4PIN d.o.o. OIB: 83718300522
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
720,00 kn
Iznos PDV-a
180,00 kn
Cijena s PDV-om
900,00 kn
Rok
27.04.2021.
RAČUN BR. 950-1-1
Datum isporuke: 27.4.2021.
Isporučitelj: TIM4PIN d.o.o. OIB: 83718300522
Opis usluge: Webinar: Lokalni izbori 2021., Webinar: Lokalni izbori 2021.
Cijena s PDV-om: 900,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
22.5.2020.
Webinar - Javna nabava u doba pandemije COVID-19 (Jednostavna nabava)
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o.
OIB: 80885983918
600,00 kn
750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
MF/40
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Javna nabava u doba pandemije COVID-19 (Jednostavna nabava)
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
22.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. OIB: 80885983918
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
150,00 kn
Cijena s PDV-om
750,00 kn
Rok
28.05.2020.
RAČUN BR. 272/1/1
Datum isporuke: 28.5.2020.
Isporučitelj: TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. OIB: 80885983918
Opis usluge: Webinar - Javna nabava u doba pandemije COVID-19 (Jednostavna nabava)
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.6.2020.
Napredna obuka (online) - Sustav praćenja i obrada naplate potraživanja
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
600,00 kn
750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
24-VJ/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Napredna obuka (online) - Sustav praćenja i obrada naplate potraživanja
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
23.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
150,00 kn
Cijena s PDV-om
750,00 kn
Rok
RAČUN BR. 5819/20
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Napredna obuka (online) - Sustav praćenja i obrada naplate potraživanja
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.11.2020.
Seminar e-komunikacija sa sudovima
M.B. SEMINAR d.o.o.
OIB: 35067158852
540,00 kn
675,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
40-MG/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Seminar e-komunikacija sa sudovima
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
4.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
M.B. SEMINAR d.o.o. OIB: 35067158852
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
540,00 kn
Iznos PDV-a
135,00 kn
Cijena s PDV-om
675,00 kn
Rok
11.11.2020.
RAČUN BR. 517/MB/1
Datum isporuke: 12.11.2020.
Isporučitelj: M.B. SEMINAR d.o.o. OIB: 35067158852
Opis usluge: Seminar e-komunikacija sa sudovima
Cijena s PDV-om: 675,00 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje