Traženi pojam: USAVRŠAVANJE - pronađeno rezultata: 30. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
2.4.2021.
Webinar - Novi proračun EU-a 2021.-2027.
CENTAR ZA RAZVOJ I ULAGANJA d.o.o.
OIB: 89356622920
795,00 kn
993,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
MF/27
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
Webinar - Novi proračun EU-a 2021.-2027.
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
2.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CENTAR ZA RAZVOJ I ULAGANJA d.o.o. OIB: 89356622920
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
795,00 kn
Iznos PDV-a
198,75 kn
Cijena s PDV-om
993,75 kn
Rok
07.04.2021.
RAČUN BR. 113/1/1
Datum isporuke: 29.4.2021.
Isporučitelj: CENTAR ZA RAZVOJ I ULAGANJA d.o.o. OIB: 89356622920
Opis usluge: Webinar - Novi proračun EU-a 2021.-2027.
Cijena s PDV-om: 993,75 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.10.2020.
Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare - izrada akata
EKO ADRIA obrt za savjetovanje i edukaciju
OIB: 41449448350
1.300,00 kn
1.300,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
37-LJVM/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare - izrada akata
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
27.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
EKO ADRIA obrt za savjetovanje i edukaciju OIB: 41449448350
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.300,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.300,00 kn
Rok
RAČUN BR. 80/1/1
Datum isporuke: 10.11.2020.
Isporučitelj: EKO ADRIA obrt za savjetovanje i edukaciju OIB: 41449448350
Opis usluge: Radionica za komunalne, prometne i poljoprivredne redare - izrada akata
Cijena s PDV-om: 1.300,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.2.2020.
Stručno usavršavanje zaposlenika - Specijalistički seminar -eRačun
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
1.000,00 kn
1.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
12-DL/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Stručno usavršavanje zaposlenika - Specijalistički seminar -eRačun
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
21.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2909/20
Datum isporuke: 23.3.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Stručno usavršavanje zaposlenika - Specijalistički seminar -eRačun
Cijena s PDV-om: 1.250,00 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.6.2020.
Napredna obuka (online) - Sustav praćenja i obrada naplate potraživanja
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
600,00 kn
750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
24-VJ/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Napredna obuka (online) - Sustav praćenja i obrada naplate potraživanja
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
23.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
150,00 kn
Cijena s PDV-om
750,00 kn
Rok
RAČUN BR. 5819/20
Datum isporuke: 26.6.2020.
Isporučitelj: LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Opis usluge: Napredna obuka (online) - Sustav praćenja i obrada naplate potraživanja
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.11.2020.
Seminar e-komunikacija sa sudovima
M.B. SEMINAR d.o.o.
OIB: 35067158852
540,00 kn
675,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
40-MG/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Seminar e-komunikacija sa sudovima
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
4.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
M.B. SEMINAR d.o.o. OIB: 35067158852
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
540,00 kn
Iznos PDV-a
135,00 kn
Cijena s PDV-om
675,00 kn
Rok
11.11.2020.
RAČUN BR. 517/MB/1
Datum isporuke: 12.11.2020.
Isporučitelj: M.B. SEMINAR d.o.o. OIB: 35067158852
Opis usluge: Seminar e-komunikacija sa sudovima
Cijena s PDV-om: 675,00 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.3.2020.
Seminar - Ovlasti i postupanja kom.redara kod sankcija prekršaja propisanih općim aktima
NOVI INFORMATOR d.o.o.
OIB: 03492821167
1.332,80 kn
1.666,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
MFP/14
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Seminar - Ovlasti i postupanja kom.redara kod sankcija prekršaja propisanih općim aktima
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
4.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
NOVI INFORMATOR d.o.o. OIB: 03492821167
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.332,80 kn
Iznos PDV-a
333,20 kn
Cijena s PDV-om
1.666,00 kn
Rok
RAČUN BR. 879/P1/1
Datum isporuke: 13.3.2020.
Isporučitelj: NOVI INFORMATOR d.o.o. OIB: 03492821167
Opis usluge: Seminar - Ovlasti i postupanja kom.redara kod sankcija prekršaja propisanih općim aktima
Cijena s PDV-om: 1.666,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.1.2020.
Stručno usavršavanje zaposlenika - Seminar Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama
Sigurnost Educa - ustanova za obrazovanje i usavršavanje
OIB: 24593558937
740,00 kn
925,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
/
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Stručno usavršavanje zaposlenika - Seminar Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
28.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sigurnost Educa - ustanova za obrazovanje i usavršavanje OIB: 24593558937
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
740,00 kn
Iznos PDV-a
185,00 kn
Cijena s PDV-om
925,00 kn
Rok
RAČUN BR. 05200121484
Datum isporuke: 20.1.2020.
Isporučitelj: Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Opis usluge: Osiguranje brodice od odgovornosti
Cijena s PDV-om: 225,00 kn
RAČUN BR. 221-1-1
Datum isporuke: 24.1.2020.
Isporučitelj: TIM4PIN d.o.o. OIB: 83718300522
Opis usluge: Stručno usavršavanje zaposlenika - Radionica Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova
Cijena s PDV-om: 1.225,00 kn
RAČUN BR. 6-1-77
Datum isporuke: 28.1.2020.
Isporučitelj: Sigurnost Educa - ustanova za obrazovanje i usavršavanje OIB: 24593558937
Opis usluge: Stručno usavršavanje zaposlenika - Seminar Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama
Cijena s PDV-om: 925,00 kn
RAČUN BR. 100/1/2
Datum isporuke: 30.1.2020.
Isporučitelj: TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. OIB: 80885983918
Opis usluge: Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava
Cijena s PDV-om: 1.500,00 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.9.2020.
Webinar - Naknada za neiskorišteni godišnji i prigodne nagrade
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
192,00 kn
240,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
27-DL/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Naknada za neiskorišteni godišnji i prigodne nagrade
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
2.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
192,00 kn
Iznos PDV-a
48,00 kn
Cijena s PDV-om
240,00 kn
Rok
RAČUN BR. 5478-1-77
Datum isporuke: 10.9.2020.
Isporučitelj: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Opis usluge: Webinar - Naknada za neiskorišteni godišnji i prigodne nagrade
Cijena s PDV-om: 240,00 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.9.2020.
Webinar - Aktualnosti za proračune i proračunske korisnike
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
800,00 kn
1.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
28-SR/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Aktualnosti za proračune i proračunske korisnike
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
4.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
800,00 kn
Iznos PDV-a
200,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.10.2020.
Snimka Webinara - Nastavak ovrha i tijeka kamata
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
240,00 kn
300,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
SR-31/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Snimka Webinara - Nastavak ovrha i tijeka kamata
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
16.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
240,00 kn
Iznos PDV-a
60,00 kn
Cijena s PDV-om
300,00 kn
Rok
RAČUN BR. 6205-1-77
Datum isporuke: 20.10.2020.
Isporučitelj: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Opis usluge: Snimka Webinara - Nastavak ovrha i tijeka kamata
Cijena s PDV-om: 300,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.10.2020.
Webinar - Sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020.
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
1.600,00 kn
2.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
32/BD
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2020.
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
30.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.600,00 kn
Iznos PDV-a
400,00 kn
Cijena s PDV-om
2.000,00 kn
Rok
3 i 4.11.2020.
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.11.2020.
Webinar - Naknada plaće za rad zbog bolesti na teret HZZO-a
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
256,00 kn
320,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
36-DL/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Naknada plaće za rad zbog bolesti na teret HZZO-a
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
9.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
256,00 kn
Iznos PDV-a
64,00 kn
Cijena s PDV-om
320,00 kn
Rok
12.11.2020.
RAČUN BR. 6658-1-77
Datum isporuke: 12.11.2020.
Isporučitelj: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Opis usluge: Webinar - Naknada plaće za rad zbog bolesti na teret HZZO-a
Cijena s PDV-om: 320,00 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.12.2020.
Webinar - Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima i otpisi potraživanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
888,00 kn
1.110,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
39-SR/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima i otpisi potraživanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
23.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
888,00 kn
Iznos PDV-a
222,00 kn
Cijena s PDV-om
1.110,00 kn
Rok
07.01.2021.
RAČUN BR. 296-1-77
Datum isporuke: 7.1.2021.
Isporučitelj: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Opis usluge: Webinar - Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima i otpisi potraživanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Cijena s PDV-om: 1.110,00 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
4.1.2021.
Webinar - Novosti u obračunu plaća i drugog dohotka od 01.01.2021.
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
320,00 kn
400,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
01/DL/21
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
Webinar - Novosti u obračunu plaća i drugog dohotka od 01.01.2021.
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
4.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
320,00 kn
Iznos PDV-a
80,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
05.01.2021.
RAČUN BR. 214-1-77
Datum isporuke: 5.1.2021.
Isporučitelj: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Opis usluge: Webinar - Novosti u obračunu plaća i drugog dohotka od 01.01.2021.
Cijena s PDV-om: 400,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.2.2021.
Webinar - GFI za 2020. i dr. aktualnosti za proračun
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
420,00 kn
525,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
04/BD/21
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
Webinar - GFI za 2020. i dr. aktualnosti za proračun
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
420,00 kn
Iznos PDV-a
105,00 kn
Cijena s PDV-om
525,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2881-1-77
Datum isporuke: 12.2.2021.
Isporučitelj: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Opis usluge: Webinar - GFI za 2020. i dr. aktualnosti za proračun
Cijena s PDV-om: 525,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.3.2021.
Webinar - Sve o knjiženjima na skupini RN 92 Rezultat poslovanja-Proračun
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
720,00 kn
900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
05/SR/21
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
Webinar - Sve o knjiženjima na skupini RN 92 Rezultat poslovanja-Proračun
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
17.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
720,00 kn
Iznos PDV-a
180,00 kn
Cijena s PDV-om
900,00 kn
Rok
RAČUN BR. 3613-1-77
Datum isporuke: 18.3.2021.
Isporučitelj: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Opis usluge: Webinar - Sve o knjiženjima na skupini RN 92 Rezultat poslovanja-Proračun
Cijena s PDV-om: 900,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.2.2021.
Webinar - Neprofitne organizacije i porezni izvještaji
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
380,00 kn
475,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
03/BD/21
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
Webinar - Neprofitne organizacije i porezni izvještaji
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
2.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
380,00 kn
Iznos PDV-a
95,00 kn
Cijena s PDV-om
475,00 kn
Rok
RAČUN BR. 2675-1-77
Datum isporuke: 17.2.2021.
Isporučitelj: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Opis usluge: Webinar - Neprofitne organizacije i porezni izvještaji
Cijena s PDV-om: 475,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.9.2021.
Webinar - Novosti i aktualnosti u ovršnim postupcima
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
384,00 kn
480,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
10/SR/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
Webinar - Novosti i aktualnosti u ovršnim postupcima
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
2.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
384,00 kn
Iznos PDV-a
96,00 kn
Cijena s PDV-om
480,00 kn
Rok
02.09.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
31.8.2020.
Webinar - Javna nabava
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o
OIB: 80885983918
1.120,00 kn
1.373,60 kn
NARUDŽBENICA
Broj
MF/67
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Javna nabava
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
31.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o OIB: 80885983918
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.120,00 kn
Iznos PDV-a
253,60 kn
Cijena s PDV-om
1.373,60 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.1.2020.
Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o.
OIB: 80885983918
1.200,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
/
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Stručno usavršavanje zaposlenika - Edukacija javna nabava
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
13.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEMPORIS SAVJETOVANJE d.o.o. OIB: 80885983918
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.200,00 kn
Iznos PDV-a
300,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje