Traženi pojam: GEODETSKE USLUGE - pronađeno rezultata: 34. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
2.7.2021.
Geodetski elaborat provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice u ishođenje Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za kčbr. 6267 k.o. Sveta Nedelja
GEO ZEBA d.o.o.
OIB: 20050126097
4.500,00 kn
5.625,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
RR/64
Evidencijski broj
JeN-01/21-33
Predmet
Geodetski elaborat provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice u ishođenje Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za kčbr. 6267 k.o. Sveta Nedelja
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
2.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO ZEBA d.o.o. OIB: 20050126097
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.500,00 kn
Iznos PDV-a
1.125,00 kn
Cijena s PDV-om
5.625,00 kn
Rok
3 mjeseca
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.2.2020.
Priprema podataka potrebnih za iskolčenje međe između predmetnih parcela
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
800,00 kn
1.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
06-IA/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-56
Predmet
Priprema podataka potrebnih za iskolčenje međe između predmetnih parcela
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
11.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
800,00 kn
Iznos PDV-a
200,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 24/1/1
Datum isporuke: 25.2.2020.
Isporučitelj: GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Opis usluge: Priprema podataka potrebnih za iskolčenje međe između predmetnih parcela
Cijena s PDV-om: 1.000,00 kn
R_vrijednost
3505-2
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2020.
Priprema podataka projek.dokumentacije potrebnih za iskolčenje potpornog zida u Jagnjić Dolu na k.č.br. 4493/1 k.o. Sveta Nedelja, iskolčenje točaka položaja potpornog zida na terenu sa obilježavanjem u prisustvu izvođača radova
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
600,00 kn
750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
SD/9
Evidencijski broj
JeN-01/20-56
Predmet
Priprema podataka projek.dokumentacije potrebnih za iskolčenje potpornog zida u Jagnjić Dolu na k.č.br. 4493/1 k.o. Sveta Nedelja, iskolčenje točaka položaja potpornog zida na terenu sa obilježavanjem u prisustvu izvođača radova
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
600,00 kn
Iznos PDV-a
150,00 kn
Cijena s PDV-om
750,00 kn
Rok
RAČUN BR. 32/1/1
Datum isporuke: 6.3.2020.
Isporučitelj: GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Opis usluge: Iskolčenje točaka položaja potpornog zida u Jagnjić Dolu na k.č.br. 4493/1 k.o. Sveta Nedelja
Cijena s PDV-om: 750,00 kn
R_vrijednost
3677-13
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.3.2020.
Priprema podataka potrebnih za dosnimavanje svih revizionih okana Geodetsko snimanje šahtova sustava odvodnje, otvaranje poklopaca, utvrđivanje smjerova vodova, mjerenje dubina šahtova, cijevi i detekcija profila
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
3.400,00 kn
4.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/18
Evidencijski broj
JeN-01/20-56
Predmet
Priprema podataka potrebnih za dosnimavanje svih revizionih okana Geodetsko snimanje šahtova sustava odvodnje, otvaranje poklopaca, utvrđivanje smjerova vodova, mjerenje dubina šahtova, cijevi i detekcija profila
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
12.3.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.400,00 kn
Iznos PDV-a
850,00 kn
Cijena s PDV-om
4.250,00 kn
Rok
7 dana
RAČUN BR. 69/1/1
Datum isporuke: 14.4.2020.
Isporučitelj: GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Opis usluge: Priprema podataka potrebnih za dosnimavanje svih revizionih okana Geodetsko snimanje šahtova sustava odvodnje, otvaranje poklopaca, utvrđivanje smjerova vodova, mjerenje dubina šahtova, cijevi i detekcija profila
Cijena s PDV-om: 4.250,00 kn
R_vrijednost
354502
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.7.2020.
Izrada parcelacijskog elaborata formiranjem novih katastarskih čestica obuhvata rotora - za k.o. Rakitje, Geodetsko snimanje izvedenog stanja nove prometnice, Izrada geodetskog elaborata spajanja katastarskih čestica u obuhvatu rotora u postojeću prometnicu kčbr. 4495 ulica Vojvodići u nOvakima
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
10.700,00 kn
13.385,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/56
Evidencijski broj
JeN-01/20-55
Predmet
Izrada parcelacijskog elaborata formiranjem novih katastarskih čestica obuhvata rotora - za k.o. Rakitje, Geodetsko snimanje izvedenog stanja nove prometnice, Izrada geodetskog elaborata spajanja katastarskih čestica u obuhvatu rotora u postojeću prometnicu kčbr. 4495 ulica Vojvodići u nOvakima
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
9.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.700,00 kn
Iznos PDV-a
2.685,70 kn
Cijena s PDV-om
13.385,70 kn
Rok
4 mjeseca
RAČUN BR. 180/1/1
Datum isporuke: 22.9.2020.
Isporučitelj: GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Opis usluge: Izrada parcelacijskog elaborata (DGE)-parcelacija prema lokacijskoj dozvoli (raskrižje Ul. Dr.Franje Tuđmana sa Ul. Vojvodići)
Cijena s PDV-om: 6.000,00 kn
R_vrijednost
3505-2
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.9.2020.
Prikupljanje podataka o katastarskim česticama u obuhvatu poduzetničkih zona Sveta Nedelja, Rakitje, Novaki i Kersetinec, izrada tablice, izračun aktivacije zona i grafički prikaz
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
9.800,00 kn
12.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
RR/84
Evidencijski broj
NAR-20/228
Predmet
Prikupljanje podataka o katastarskim česticama u obuhvatu poduzetničkih zona Sveta Nedelja, Rakitje, Novaki i Kersetinec, izrada tablice, izračun aktivacije zona i grafički prikaz
CPV
EOJN
Datum sklapanja
25.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
9.800,00 kn
Iznos PDV-a
2.450,00 kn
Cijena s PDV-om
12.250,00 kn
Rok
RAČUN BR. 190/1/1
Datum isporuke: 7.10.2020.
Isporučitelj: GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Opis usluge: Prikupljanje podataka o katastarskim česticama u obuhvatu poduzetničkih zona Sveta Nedelja, Rakitje, Novaki i Kersetinec, izrada tablice, izračun aktivacije zona i grafički prikaz
Cijena s PDV-om: 12.250,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.12.2020.
Prikupljanje katastrarskih i zemljišno knjižnih podataka za katastarske čestice u poduzetničkim zonama, Korekcija tablica za izračun intenziteta aktivacije poduzetničkih zona sukladno primjedbama Min.gospodarstva i održivog razvoja
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
3.800,00 kn
4.750,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
RR/124
Evidencijski broj
NAR-20/309
Predmet
Prikupljanje katastrarskih i zemljišno knjižnih podataka za katastarske čestice u poduzetničkim zonama, Korekcija tablica za izračun intenziteta aktivacije poduzetničkih zona sukladno primjedbama Min.gospodarstva i održivog razvoja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.12.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.800,00 kn
Iznos PDV-a
950,00 kn
Cijena s PDV-om
4.750,00 kn
Rok
15 dana
RAČUN BR. 20/1/1
Datum isporuke: 26.1.2021.
Isporučitelj: GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Opis usluge: Prikupljanje katastrarskih i zemljišno knjižnih podataka za katastarske čestice u poduzetničkim zonama, Korekcija tablica za izračun intenziteta aktivacije poduzetničkih zona sukladno primjedbama Min.gospodarstva i održivog razvoja
Cijena s PDV-om: 4.750,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
29.4.2021.
Izrada geodetske situacije za osnivanje prava služnosti na javnom vodnom dobru za izgradnju biciklističke staze u Svetoj Nedelji - Faza II
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
800,00 kn
1.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/42
Evidencijski broj
JeN-01/21-33
Predmet
Izrada geodetske situacije za osnivanje prava služnosti na javnom vodnom dobru za izgradnju biciklističke staze u Svetoj Nedelji - Faza II
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
29.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
800,00 kn
Iznos PDV-a
200,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Rok
10 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2021.
Geodetsko snimanje postojeće fekalne odvodnje
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
2.250,00 kn
2.812,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/46
Evidencijski broj
JeN-01/21-41
Predmet
Geodetsko snimanje postojeće fekalne odvodnje
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.250,00 kn
Iznos PDV-a
562,50 kn
Cijena s PDV-om
2.812,50 kn
Rok
10 dana
RAČUN BR. 107/1/1
Datum isporuke: 19.5.2021.
Isporučitelj: GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Opis usluge: Geodetsko snimanje postojeće fekalne odvodnje
Cijena s PDV-om: 2.812,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2021.
Izrada geodetskog elaborata za upis prava služnosti za izgradnju fekalne kanalizacije u Industrijskoj ulici, Industrijskoj ulici-odvojak I i Obrtničkoj ulici u RZ Sveta Nedelja
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
4.068,00 kn
5.085,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/51
Evidencijski broj
NAR-21/139
Predmet
Izrada geodetskog elaborata za upis prava služnosti za izgradnju fekalne kanalizacije u Industrijskoj ulici, Industrijskoj ulici-odvojak I i Obrtničkoj ulici u RZ Sveta Nedelja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.068,00 kn
Iznos PDV-a
1.017,00 kn
Cijena s PDV-om
5.085,00 kn
Rok
6 mjeseci
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.7.2021.
Izrada geodetskog elaborata diobe ili spajanja katastraskih čestica: dio Ulice V.Nazora u Svetoj Nedelji-kčbr. 2181 k.o. Sveta Nedelja
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
4.800,00 kn
6.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/65
Evidencijski broj
JeN-01/21-33
Predmet
Izrada geodetskog elaborata diobe ili spajanja katastraskih čestica: dio Ulice V.Nazora u Svetoj Nedelji-kčbr. 2181 k.o. Sveta Nedelja
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
5.7.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.800,00 kn
Iznos PDV-a
1.200,00 kn
Cijena s PDV-om
6.000,00 kn
Rok
6 mjeseci
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.4.2021.
Parcelacija zemljišta i izrada parcelacijskog elaborata temeljem Lokacijske dozvole za izgradnju biciklističke staze uz Ulicu dr. Franje Tuđmana i Ulicu Lug
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
14.600,00 kn
18.250,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/28
Evidencijski broj
JeN-01/21-33
Predmet
Parcelacija zemljišta i izrada parcelacijskog elaborata temeljem Lokacijske dozvole za izgradnju biciklističke staze uz Ulicu dr. Franje Tuđmana i Ulicu Lug
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
16.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
14.600,00 kn
Iznos PDV-a
3.650,00 kn
Cijena s PDV-om
18.250,00 kn
Rok
2 mjeseca
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.2.2021.
Geodetski elaborat izmjere postojećeg stanja za kčbr. 511,512,513/1,514 k.o. Rakitje
LEMAX d.o.o.
OIB: 05099173092
7.900,00 kn
9.875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/10
Evidencijski broj
JeN-01/21-33
Predmet
Geodetski elaborat izmjere postojećeg stanja za kčbr. 511,512,513/1,514 k.o. Rakitje
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
17.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LEMAX d.o.o. OIB: 05099173092
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.900,00 kn
Iznos PDV-a
1.975,00 kn
Cijena s PDV-om
9.875,00 kn
Rok
RAČUN BR. 83-PP1-1-2021
Datum isporuke: 24.3.2021.
Isporučitelj: LEMAX d.o.o. OIB: 05099173092
Opis usluge: Geodetski elaborat izmjere postojećeg stanja za kčbr. 511,512,513/1,514 k.o. Rakitje
Cijena s PDV-om: 4.937,50 kn
R_vrijednost
3023
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.6.2020.
Izrada geodetskog snimka dijela ulice Ivana Sopića k.č. 969,992
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
1.500,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/47
Evidencijski broj
JeN-01/20-56
Predmet
Izrada geodetskog snimka dijela ulice Ivana Sopića k.č. 969,992
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
24.6.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
RAČUN BR. 15-P1-1
Datum isporuke: 6.7.2020.
Isporučitelj: Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Opis usluge: Izrada geodetskog snimka dijela ulice Ivana Sopića k.č. 969,992
Cijena s PDV-om: 1.500,00 kn
R_vrijednost
3505-2
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.8.2020.
Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja građevine sa prikazom lomnih točaka građevine u GML formatu za potrebe ishođenja uporabne dozvole
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
2.000,00 kn
2.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/65
Evidencijski broj
JeN-01/20-56
Predmet
Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja građevine sa prikazom lomnih točaka građevine u GML formatu za potrebe ishođenja uporabne dozvole
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
27.8.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
2.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 27-P1-1
Datum isporuke: 22.9.2020.
Isporučitelj: Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Opis usluge: Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja građevine sa prikazom lomnih točaka građevine u GML formatu za potrebe ishođenja uporabne dozvole
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.9.2020.
Geodetsko snimanje radi utvrđivanja površine izvedene prometnice na kčbr. 3191 k.o. Strmec
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
1.200,00 kn
1.200,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/72
Evidencijski broj
JeN-01/20-56
Predmet
Geodetsko snimanje radi utvrđivanja površine izvedene prometnice na kčbr. 3191 k.o. Strmec
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
8.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.200,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.200,00 kn
Rok
RAČUN BR. 28-P1-1
Datum isporuke: 22.9.2020.
Isporučitelj: Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Opis usluge: Geodetsko snimanje radi utvrđivanja površine izvedene prometnice na kčbr. 3191 k.o. Strmec
Cijena s PDV-om: 1.200,00 kn
R_vrijednost
3505-2
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.9.2020.
Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC 345 (dijela ulice Topolje u Novakima)
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
5.200,00 kn
5.200,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/79
Evidencijski broj
JeN-01/20-55
Predmet
Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC 345 (dijela ulice Topolje u Novakima)
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
11.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.200,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
5.200,00 kn
Rok
6 mjeseci
RAČUN BR. 44-P1-1
Datum isporuke: 31.12.2020.
Isporučitelj: Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Opis usluge: Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste NC 345 (dijela ulice Topolje u Novakima)
Cijena s PDV-om: 5.200,00 kn
R_vrijednost
3505-2
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.9.2020.
Izrada geodetskog snimka dijela ulice Kralja Tomislava u Strmcu kčbr. 6957 k.o.Strmec
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
3.000,00 kn
3.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/78
Evidencijski broj
JeN-01/20-56
Predmet
Izrada geodetskog snimka dijela ulice Kralja Tomislava u Strmcu kčbr. 6957 k.o.Strmec
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
11.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
3.000,00 kn
Rok
30 dana
RAČUN BR. 26-P1-1
Datum isporuke: 22.9.2020.
Isporučitelj: Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Opis usluge: Izrada geodetskog snimka dijela ulice Kralja Tomislava u Strmcu kčbr. 6957 k.o.Strmec
Cijena s PDV-om: 3.000,00 kn
R_vrijednost
3505-2
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.9.2020.
Iskolčenje granice dijela puta na kčbr. 2661 k.o. Sveta Nedelja
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
1.500,00 kn
1.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/80
Evidencijski broj
JeN-01/20-56
Predmet
Iskolčenje granice dijela puta na kčbr. 2661 k.o. Sveta Nedelja
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
21.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.500,00 kn
Rok
RAČUN BR. 29-P1-1
Datum isporuke: 24.9.2020.
Isporučitelj: Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Opis usluge: Iskolčenje granice dijela puta na kčbr. 2661 k.o. Sveta Nedelja
Cijena s PDV-om: 1.500,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.11.2020.
Izrada geodetskog snimka dijela ulice Položnica k.č.br. 4514 i 2255 k.o. Rakitje
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
2.000,00 kn
2.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/106
Evidencijski broj
JeN-01/20-56
Predmet
Izrada geodetskog snimka dijela ulice Položnica k.č.br. 4514 i 2255 k.o. Rakitje
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
13.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
2.000,00 kn
Rok
30 dana
RAČUN BR. 40-P1-1
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Opis usluge: Izrada geodetskog snimka dijela ulice Položnica k.č.br. 4514 i 2255 k.o. Rakitje
Cijena s PDV-om: 2.000,00 kn
R_vrijednost
3505-2
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje