Zadnje dodano: 1022 (Str. 1/52)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
3.1.2020.
Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak za GRAD PRIJATELJ DJECE
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti
OIB: 20207818305
1.800,00 kn
1.800,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
01-ABB/20
Evidencijski broj
NAR-20/04
Predmet
Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak za GRAD PRIJATELJ DJECE
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.800,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.800,00 kn
Rok
RAČUN BR. 1-1-1
Datum isporuke: 17.1.2020.
Isporučitelj: 2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Opis usluge: Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak
Cijena s PDV-om: 1.800,00 kn
R_vrijednost
3060
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.1.2021.
Dizajn, obrada i digitalna verzija knjižice Sveta Nedelja u očima djeteta za Grad prijatelj djece
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti
OIB: 20207818305
3.500,00 kn
3.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
06-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/18
Predmet
Dizajn, obrada i digitalna verzija knjižice Sveta Nedelja u očima djeteta za Grad prijatelj djece
CPV
EOJN
Datum sklapanja
21.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
3.500,00 kn
Rok
28.01.2021.
RAČUN BR. 3-1-1
Datum isporuke: 2.2.2021.
Isporučitelj: 2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Opis usluge: Dizajn, obrada i digitalna verzija knjižice Sveta Nedelja u očima djeteta za Grad prijatelj djece
Cijena s PDV-om: 3.500,00 kn
R_vrijednost
3060
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.2.2021.
Izrada ilustracija u silu dječjeg crteža
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti
OIB: 20207818305
450,00 kn
450,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
10-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/29
Predmet
Izrada ilustracija u silu dječjeg crteža
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
450,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
450,00 kn
Rok
RAČUN BR. 4-1-1
Datum isporuke: 2.2.2021.
Isporučitelj: 2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Opis usluge: Izrada ilustracija u silu dječjeg crteža
Cijena s PDV-om: 450,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.2.2021.
Izrada digitalne publikacije i priprema sadržaja - Sveta Nedelja u očima djeteta
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti
OIB: 20207818305
1.900,00 kn
1.900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
17-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/41
Predmet
Izrada digitalne publikacije i priprema sadržaja - Sveta Nedelja u očima djeteta
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.900,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.900,00 kn
Rok
20.02.2021.
RAČUN BR. 6-1-1
Datum isporuke: 12.2.2021.
Isporučitelj: 2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Opis usluge: Izrada digitalne publikacije i priprema sadržaja - Sveta Nedelja u očima djeteta
Cijena s PDV-om: 1.900,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.10.2020.
Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu za sufinanciranje projekta "Rekonstrukcija DD Sveta Nedelja - zgrada Stare pošte - Preuređenje u Gradsku knjižnicu
3 B j.d.o.o.
OIB: 24683032905
12.000,00 kn
12.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/92
Evidencijski broj
NAR-20/212
Predmet
Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu za sufinanciranje projekta "Rekonstrukcija DD Sveta Nedelja - zgrada Stare pošte - Preuređenje u Gradsku knjižnicu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
3 B j.d.o.o. OIB: 24683032905
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
12.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
12.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 22-01-01
Datum isporuke: 22.10.2020.
Isporučitelj: 3 B j.d.o.o. OIB: 24683032905
Opis usluge: Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu za sufinanciranje projekta
Cijena s PDV-om: 12.000,00 kn
R_vrijednost
3023
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.3.2021.
Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za projekt prema Pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini
3 B j.d.o.o.
OIB: 24683032905
10.000,00 kn
10.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/24
Evidencijski broj
NAR-21/74
Predmet
Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za projekt prema Pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini
CPV
EOJN
Datum sklapanja
18.3.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
3 B j.d.o.o. OIB: 24683032905
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
10.000,00 kn
Rok
RAČUN BR. 06-01-01
Datum isporuke: 16.4.2021.
Isporučitelj: 3 B j.d.o.o. OIB: 24683032905
Opis usluge: Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za projekt prema Pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini
Cijena s PDV-om: 10.000,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.4.2021.
Praćenje rezultata projekata i izrada izvještaja nakon provedbe projekata za projekt energetske obnove OŠ Sv.Nedelja i projekt energetske obnove PŠ Kerestinec
3 B j.d.o.o.
OIB: 24683032905
4.000,00 kn
4.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/32
Evidencijski broj
NAR-21/101
Predmet
Praćenje rezultata projekata i izrada izvještaja nakon provedbe projekata za projekt energetske obnove OŠ Sv.Nedelja i projekt energetske obnove PŠ Kerestinec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.4.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
3 B j.d.o.o. OIB: 24683032905
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
4.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.9.2020.
Vatrogasni aparati za Dječji vrtić u Jagnjić Dolu
A.B.C. ZAŠTITA
OIB: 38520248076
1.270,80 kn
1.588,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/73
Evidencijski broj
NAR-20/203
Predmet
Vatrogasni aparati za Dječji vrtić u Jagnjić Dolu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.9.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
A.B.C. ZAŠTITA OIB: 38520248076
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.270,80 kn
Iznos PDV-a
317,70 kn
Cijena s PDV-om
1.588,50 kn
Rok
RAČUN BR. 1305/P1/1
Datum isporuke: 9.9.2020.
Isporučitelj: A.B.C. ZAŠTITA OIB: 38520248076
Opis usluge: Vatrogasni aparati za Dječji vrtić u Jagnjić Dolu
Cijena s PDV-om: 1.588,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.10.2020.
Periodični servis vatrogasnih aparata
A.B.C. ZAŠTITA
OIB: 38520248076
11.846,70 kn
14.808,38 kn
NARUDŽBENICA
Broj
121-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/247
Predmet
Periodični servis vatrogasnih aparata
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
A.B.C. ZAŠTITA OIB: 38520248076
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
11.846,70 kn
Iznos PDV-a
2.961,68 kn
Cijena s PDV-om
14.808,38 kn
Rok
10 dana
RAČUN BR. 1611/P1/1
Datum isporuke: 26.10.2020.
Isporučitelj: A.B.C. ZAŠTITA OIB: 38520248076
Opis usluge: Periodični servis vatrogasnih aparata
Cijena s PDV-om: 14.805,00 kn
R_vrijednost
3018
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.11.2020.
Vatrogasni aparati
A.B.C. ZAŠTITA
OIB: 38520248076
501,30 kn
626,63 kn
NARUDŽBENICA
Broj
141-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/265
Predmet
Vatrogasni aparati
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.11.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
A.B.C. ZAŠTITA OIB: 38520248076
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
501,30 kn
Iznos PDV-a
125,33 kn
Cijena s PDV-om
626,63 kn
Rok
2 dana
RAČUN BR. 1667/P1/1
Datum isporuke: 11.11.2020.
Isporučitelj: A.B.C. ZAŠTITA OIB: 38520248076
Opis usluge: Vatrogasni aparati
Cijena s PDV-om: 626,63 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
8.6.2021.
Vatrogasni aparati
A.B.C. ZAŠTITA
OIB: 38520248076
1.949,40 kn
2.436,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/58
Evidencijski broj
NAR-21/158
Predmet
Vatrogasni aparati
CPV
EOJN
Datum sklapanja
8.6.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
A.B.C. ZAŠTITA OIB: 38520248076
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.949,40 kn
Iznos PDV-a
487,35 kn
Cijena s PDV-om
2.436,75 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
03-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/03
Predmet
Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 3
Datum isporuke: 10.1.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsule
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 12
Datum isporuke: 3.2.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za kavu i kupoprodaja robe (kava u kapsulama Lavazza)
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 21
Datum isporuke: 2.3.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 29
Datum isporuke: 27.3.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 37
Datum isporuke: 4.5.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 49
Datum isporuke: 1.6.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 69
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 80
Datum isporuke: 4.8.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 88-1-1
Datum isporuke: 2.9.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 101
Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 112
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
RAČUN BR. 136
Datum isporuke: 8.12.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Kava Lavazza kapsula
Cijena s PDV-om: 600,00 kn
R_vrijednost
3029
Obrazloženje
Cijena jedne kapsule kave Lavazza iznosi 2,40 kn + PDV/mj. Ugovorena potrošnja u 30 dana je 200 komada.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
3.1.2020.
Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
02-01/2020
Evidencijski broj
NAR-20/02
Predmet
Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
3.1.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. 10
Datum isporuke: 30.1.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
RAČUN BR. 18
Datum isporuke: 18.2.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
RAČUN BR. 36
Datum isporuke: 22.4.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Korištenje aparata za vodu i kupoprodaja robe (čista izvorska voda)
Cijena s PDV-om: 565,50 kn
RAČUN BR. 46
Datum isporuke: 15.5.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 565,50 kn
RAČUN BR. 70
Datum isporuke: 8.7.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 471,75 kn
RAČUN BR. 73
Datum isporuke: 23.7.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 378,00 kn
RAČUN BR. 91
Datum isporuke: 4.9.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 102
Datum isporuke: 2.10.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 113
Datum isporuke: 2.11.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 118
Datum isporuke: 24.11.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 158
Datum isporuke: 15.12.2020.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 16
Datum isporuke: 15.1.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Najam aparata za vodu za 5 mjeseci
Cijena s PDV-om: 468,75 kn
R_vrijednost
3021
Obrazloženje
Mjesečni najam aparata iznosi 75,00 kn + PDV. Cijena jedne boce vode Gorska od 18,9 lit. ili Sveti Rok od 18,9 lit. iznosi 37,80 kn + PDV.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
20.1.2021.
Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge
OIB: 42104858111
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
06-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/16
Predmet
Korištenje samoposlužnog aparata za tople napitke, aparata za vodu i kupoprodaja robe
CPV
EOJN
Datum sklapanja
20.1.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 46-1-1
Datum isporuke: 28.1.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda i najam aparata
Cijena s PDV-om: 377,25 kn
RAČUN BR. 64-1-1
Datum isporuke: 10.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, Voda galon i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.271,75 kn
RAČUN BR. 82
Datum isporuke: 24.2.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn
RAČUN BR. 93
Datum isporuke: 2.3.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn
RAČUN BR. 113
Datum isporuke: 10.3.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda Galon 18,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 150
Datum isporuke: 2.4.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, voda galon, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.177,25 kn
RAČUN BR. 196
Datum isporuke: 3.5.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu, voda galon, najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 1.177,25 kn
RAČUN BR. 238
Datum isporuke: 28.5.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda galon 19,9 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
RAČUN BR. 240
Datum isporuke: 4.6.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Žetoni za kavu i najam aparata za vodu
Cijena s PDV-om: 893,75 kn
RAČUN BR. 271
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: ADRIA, obrt za trgovinu i usluge OIB: 42104858111
Opis usluge: Voda galon 18,8 l
Cijena s PDV-om: 283,50 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Korištenje toplih napitaka u iznosu od 640,00 kn + PDV mjesečno. Mjesečni najam aparata za vodu iznosi 75,00 kn + PDV. Cijena jedne boce vode Gorska od 18,9 lit. ili Sveti Rok od 18,9 lit. iznosi 37,80 kn + PDV.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.5.2020.
Tehnički pregled vozila Fiat Panda
AGRAM TIS d.o.o.
OIB: 99681708224
1.347,07 kn
1.683,84 kn
NARUDŽBENICA
Broj
70-MŠ/2020
Evidencijski broj
Jen-01/20-16
Predmet
Tehnički pregled vozila Fiat Panda
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
21.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.347,07 kn
Iznos PDV-a
336,77 kn
Cijena s PDV-om
1.683,84 kn
Rok
5 dana
RAČUN BR. 13259-H119-5012
Datum isporuke: 22.5.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Tehnički pregled vozila Fiat Panda
Cijena s PDV-om: 446,44 kn
RAČUN BR. 13267-H119-13081
Datum isporuke: 22.5.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Tehnički pregled vozila Fiat Panda (naknada za okoliš, ovjera prometne dozvole, naknada za ceste itd.)
Cijena s PDV-om: 1.237,40 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.5.2020.
Tehnički pregled vozila Fiat doblo
AGRAM TIS d.o.o.
OIB: 99681708224
817,81 kn
1.022,26 kn
UGOVOR
Broj
69-MŠ/2020
Evidencijski broj
Jen-01/20-16
Predmet
Tehnički pregled vozila Fiat doblo
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
21.5.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
817,81 kn
Iznos PDV-a
204,45 kn
Cijena s PDV-om
1.022,26 kn
Rok
5 dana
RAČUN BR. 13239-H119-17161
Datum isporuke: 22.5.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Tehnički pregled vozila Fiat doblo
Cijena s PDV-om: 330,61 kn
RAČUN BR. 13246-H119-5012
Datum isporuke: 22.5.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Tehnički pregled vozila Fiat doblo (naknade za okoliš, ovjera prometne dozvole, naknada za ceste itd.)
Cijena s PDV-om: 691,65 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.7.2020.
Tehnički pregled vozila Citroen C3
AGRAM TIS d.o.o.
OIB: 99681708224
825,29 kn
825,29 kn
NARUDŽBENICA
Broj
80-MŠ/2020
Evidencijski broj
Jen-01/20-16
Predmet
Tehnički pregled vozila Citroen C3
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
1.7.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
825,29 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
825,29 kn
Rok
RAČUN BR. 18328-H119-5012
Datum isporuke: 3.7.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Naknada za okoliš, Ovjera prometne dozvole, Naknada za ceste i dr., Neoporezivo
Cijena s PDV-om: 595,50 kn
RAČUN BR. 18319-H119-17205
Datum isporuke: 3.7.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Tehnički pregled vozila Citroen C3
Cijena s PDV-om: 326,84 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.10.2020.
Tehnički pregled vozila Suzuki swift
AGRAM TIS d.o.o.
OIB: 99681708224
1.149,04 kn
1.246,09 kn
NARUDŽBENICA
Broj
110-MŠ/2020
Evidencijski broj
Jen-01/20-16
Predmet
Tehnički pregled vozila Suzuki swift
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
5.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.149,04 kn
Iznos PDV-a
97,05 kn
Cijena s PDV-om
1.246,09 kn
Rok
2 dana
RAČUN BR. 26923-H119-5012
Datum isporuke: 5.10.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Tehnički pregled vozila Suzuki swift
Cijena s PDV-om: 326,84 kn
RAČUN BR. 26930-H119-5012
Datum isporuke: 5.10.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Posebna naknada za okoliš, poslovi koji prethode registraciji, ovjera prometne dozvole, m+naknada za ceste itd., Neoporezivo
Cijena s PDV-om: 581,50 kn
R_vrijednost
0222
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.10.2020.
Tehnički pregled vozila Fiat panda bijela
AGRAM TIS d.o.o.
OIB: 99681708224
1.023,06 kn
1.120,86 kn
NARUDŽBENICA
Broj
131-MŠ/2020
Evidencijski broj
Jen-01/20-16
Predmet
Tehnički pregled vozila Fiat panda bijela
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
21.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.023,06 kn
Iznos PDV-a
97,80 kn
Cijena s PDV-om
1.120,86 kn
Rok
2 dana
RAČUN BR. 29080-H119-17205
Datum isporuke: 27.10.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Tehnički pregled osobnog automobila
Cijena s PDV-om: 330,61 kn
RAČUN BR. 29086-H119-17205
Datum isporuke: 27.10.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Ovjera prometne dozvole, Izdavanje prometne dozvole, naknada za ceste, naknada za okoliš i drugo, Neoporezivo
Cijena s PDV-om: 689,90 kn
R_vrijednost
3025
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
21.10.2020.
Tehnički pregled vozila Fiat panda crna
AGRAM TIS d.o.o.
OIB: 99681708224
1.023,06 kn
1.120,86 kn
UGOVOR
Broj
133-MŠ/2020
Evidencijski broj
Jen-01/20-16
Predmet
Tehnički pregled vozila Fiat panda crna
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
21.10.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.023,06 kn
Iznos PDV-a
97,80 kn
Cijena s PDV-om
1.120,86 kn
Rok
2 dana
RAČUN BR. 29050-H119-17205
Datum isporuke: 27.10.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Tehnički pregled vozila Fiat panda crna
Cijena s PDV-om: 330,61 kn
RAČUN BR. 29056-H119-17205
Datum isporuke: 27.10.2020.
Isporučitelj: AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Opis usluge: Naknada za ceste, naknada za okoliš, ovjera prometne dozvole i drugo, Neoporezivo
Cijena s PDV-om: 590,25 kn
R_vrijednost
3025
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/52

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje