Traženi pojam: UDRUGE - pronađeno rezultata: 29. (Str. 1/2)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
6.2.2020.
Ugovor o privremenom financiranju
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
OIB: 70135627278
4.000,00 kn
4.000,00 kn
UGOVOR
Broj
02-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o privremenom financiranju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
6.2.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE OIB: 70135627278
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
4.000,00 kn
Rok
15.2.2020.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.2.2020.
Hladnjak za potrebe ŠRD Som Kerestinec
DEAK-TEHNA d.o.o.
OIB: 73565623468
2.051,24 kn
2.564,05 kn
NARUDŽBENICA
Broj
18-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20-48
Predmet
Hladnjak za potrebe ŠRD Som Kerestinec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.2.2020.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DEAK-TEHNA d.o.o. OIB: 73565623468
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.051,24 kn
Iznos PDV-a
512,81 kn
Cijena s PDV-om
2.564,05 kn
Rok
RAČUN BR. 16/1/2
Datum isporuke: 17.2.2020.
Isporučitelj: DEAK-TEHNA d.o.o. OIB: 73565623468
Opis usluge: Hladnjak za potrebe ŠRD Som Kerestinec
Cijena s PDV-om: 2.564,05 kn
R_vrijednost
3015
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.2.2020.
Ugovor o privremenom financiranju
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETA NEDELJA
OIB: 62971925166
78.000,00 kn
78.000,00 kn
UGOVOR
Broj
03-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o privremenom financiranju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.2.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETA NEDELJA OIB: 62971925166
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
78.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
78.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.2.2020.
Ugovor o privremenom financiranju
GRADSKI OGRANAK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA GRADA SVETE NEDELJE
OIB: 63020930419
10.000,00 kn
10.000,00 kn
UGOVOR
Broj
05-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o privremenom financiranju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
25.2.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
GRADSKI OGRANAK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA GRADA SVETE NEDELJE OIB: 63020930419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
10.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
25.2.2020.
Ugovor o privremenom financiranju
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SAMOBOR
OIB: 51571117314
30.000,00 kn
30.000,00 kn
UGOVOR
Broj
04-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o privremenom financiranju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
25.2.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SAMOBOR OIB: 51571117314
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
30.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
30.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.2.2020.
Ugovor o privremenom financiranju
HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR SAMOBOR I SV. NEDELJA
OIB: 95973733107
7.800,00 kn
7.800,00 kn
UGOVOR
Broj
06-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o privremenom financiranju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
28.2.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR SAMOBOR I SV. NEDELJA OIB: 95973733107
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.800,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
7.800,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.3.2020.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2020. godinu
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR
OIB: 60600026156
350.000,00 kn
350.000,00 kn
UGOVOR
Broj
07-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 2020. godinu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.3.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR OIB: 60600026156
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
350.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
350.000,00 kn
Rok
31.12.2020.
RAČUN BR. /
Datum isporuke: 28.7.2020.
Isporučitelj: GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SAMOBOR OIB: 60600026156
Opis usluge: Po Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava iz proračuna Grada Svete Nedelje za 07. i 08. mj 2020.
Cijena s PDV-om: 58.333,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.11.2020.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETE NEDELJE
OIB: 62971925166
17.500,00 kn
175.000,00 kn
UGOVOR
Broj
31-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.11.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETE NEDELJE OIB: 62971925166
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
17.500,00 kn
Iznos PDV-a
157.500,00 kn
Cijena s PDV-om
175.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.11.2020.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava
GRADSKI OGRANAK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA GRADA SVETE NEDELJE
OIB: 63020930419
50.000,00 kn
50.000,00 kn
UGOVOR
Broj
40-04/2020
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.11.2020.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
GRADSKI OGRANAK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA GRADA SVETE NEDELJE OIB: 63020930419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
50.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
50.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.1.2021.
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
OIB: 82031999604
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
14-03/2021
Evidencijski broj
/
Predmet
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
CPV
EOJN
Datum sklapanja
2.1.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
RAČUN BR. 120420-021-00060
Datum isporuke: 31.1.2021.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 01/2021
Cijena s PDV-om: 580,00 kn
RAČUN BR. 120420-021-00130
Datum isporuke: 28.2.2021.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 02/2021
Cijena s PDV-om: 580,00 kn
RAČUN BR. 120420-021-00204
Datum isporuke: 31.3.2021.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 03/2021
Cijena s PDV-om: 580,00 kn
RAČUN BR. 120420-021-00282
Datum isporuke: 30.4.2021.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 04/2021
Cijena s PDV-om: 580,00 kn
RAČUN BR. 120420-021-00360
Datum isporuke: 31.5.2021.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 05/2021
Cijena s PDV-om: 580,00 kn
RAČUN BR. 120420-021-00441
Datum isporuke: 30.6.2021.
Isporučitelj: Zagrebački električni tramvaj d.o.o. OIB: 82031999604
Opis usluge: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 06/2021
Cijena s PDV-om: 580,00 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Subvencija za osobe sa tjelesnim oštećenjem od 100% iznosi 100% cijene mjesečnog socijalnog kupona, a za osobe od 80% i više mjesečna subvencija iznos 70% cijene mjesečnog socijalnog kupona.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
5.2.2021.
Ugovor o privremenom financiranju
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SINERGIJA SAMOBOR
OIB: 51571117314
36.000,00 kn
36.000,00 kn
UGOVOR
Broj
02-04/2021
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o privremenom financiranju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
5.2.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SINERGIJA SAMOBOR OIB: 51571117314
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
36.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
36.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.2.2021.
Ugovor o privremenom financiranju
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETA NEDELJA
OIB: 62971925166
52.500,00 kn
52.500,00 kn
UGOVOR
Broj
06-04/2021
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o privremenom financiranju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.2.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETA NEDELJA OIB: 62971925166
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
52.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
52.500,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2021.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SINERGIJA SAMOBOR
OIB: 51571117314
140.000,00 kn
140.000,00 kn
UGOVOR
Broj
10-04/2021
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SINERGIJA SAMOBOR OIB: 51571117314
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
140.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
140.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2021.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
UDRUGA BICIKLOM DO ZDRAVLJA
OIB: 91350757603
20.000,00 kn
20.000,00 kn
UGOVOR
Broj
11-04/2021
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA BICIKLOM DO ZDRAVLJA OIB: 91350757603
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
20.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
20.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2021.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETA NEDELJA
OIB: 62971925166
220.000,00 kn
220.000,00 kn
UGOVOR
Broj
12-04/2021
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETA NEDELJA OIB: 62971925166
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
220.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
220.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2021.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR SAMOBOR I SVETA NEDELJA
OIB: 95973733107
13.000,00 kn
13.000,00 kn
UGOVOR
Broj
13-04/2021
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR SAMOBOR I SVETA NEDELJA OIB: 95973733107
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
13.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
13.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2021.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
GRADSKI OGRANAK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA GRADA SVETE NEDELJE
OIB: 63020930419
45.000,00 kn
45.000,00 kn
UGOVOR
Broj
14-04/2021
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
GRADSKI OGRANAK UDRUGE HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA GRADA SVETE NEDELJE OIB: 63020930419
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
45.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
45.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2021.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Samobor i Sv.Nedelja
OIB: 17443569679
29.000,00 kn
29.000,00 kn
UGOVOR
Broj
15-04/2021
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Samobor i Sv.Nedelja OIB: 17443569679
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
29.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
29.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2021.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
OIB: 70135627278
16.000,00 kn
16.000,00 kn
UGOVOR
Broj
16-04/2021
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE OIB: 70135627278
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
16.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
16.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.5.2021.
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Samobor i Sv.Nedelja
OIB: 61305742366
14.000,00 kn
14.000,00 kn
UGOVOR
Broj
17-04/2021
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava u 2021. godini
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.5.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Samobor i Sv.Nedelja OIB: 61305742366
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
14.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
14.000,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/2

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje