Zadnje dodano: 1522 (Str. 1/77)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
31.1.2020.
Slanje i dostava eOdgovora
Elektronični računi d.o.o.
OIB: 42889250808
2,97 kn
3,71 kn
RAČUN
Broj
422-1-2
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Slanje i dostava eOdgovora
Isporučitelj
Elektronični računi d.o.o. OIB: 42889250808
Cijena bez PDV-a
2,97 kn
Iznos PDV-a
0,74 kn
Cijena s PDV-om
3,71 kn
Izvoz podataka
x
+
13.3.2020.
Tekući sapun
PREHRANA TRGOVINA D.D.
OIB: 04402117922
5,59 kn
6,99 kn
RAČUN
Broj
6926/M094/8002
Datum isporuke
13.3.2020.
Opis usluge
Tekući sapun
Isporučitelj
PREHRANA TRGOVINA D.D. OIB: 04402117922
Cijena bez PDV-a
5,59 kn
Iznos PDV-a
1,40 kn
Cijena s PDV-om
6,99 kn
Izvoz podataka
x
+
27.7.2020.
Tekući sapun
PREHRANA TRGOVINA d.d.
OIB: 04402117922
8,39 kn
10,49 kn
RAČUN
Broj
14878/M094/80002
Datum isporuke
27.7.2020.
Opis usluge
Tekući sapun
Isporučitelj
PREHRANA TRGOVINA d.d. OIB: 04402117922
Cijena bez PDV-a
8,39 kn
Iznos PDV-a
2,10 kn
Cijena s PDV-om
10,49 kn
Izvoz podataka
x
+
9.6.2020.
Opskrba plinom za 05/2020 (DD Jagnjić Dol)
E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
10,00 kn
12,50 kn
RAČUN
Broj
2020-01-062443
Datum isporuke
9.6.2020.
Opis usluge
Opskrba plinom za 05/2020 (DD Jagnjić Dol)
Isporučitelj
E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Cijena bez PDV-a
10,00 kn
Iznos PDV-a
2,50 kn
Cijena s PDV-om
12,50 kn
Izvoz podataka
x
+
11.8.2020.
Opskrba plinom za 07/2020 - DD Jagnjić Dol
E.ON Plin d.o.o.
OIB: 14555304503
10,00 kn
12,50 kn
RAČUN
Broj
2020-01-104297
Datum isporuke
11.8.2020.
Opis usluge
Opskrba plinom za 07/2020 - DD Jagnjić Dol
Isporučitelj
E.ON Plin d.o.o. OIB: 14555304503
Cijena bez PDV-a
10,00 kn
Iznos PDV-a
2,50 kn
Cijena s PDV-om
12,50 kn
Izvoz podataka
x
+
3.2.2020.
Ključ za potrebe Gradske uprave
MM PROM d.o.o.
OIB: 57371180190
12,00 kn
15,00 kn
RAČUN
Broj
20/0000510
Datum isporuke
3.2.2020.
Opis usluge
Ključ za potrebe Gradske uprave
Isporučitelj
MM PROM d.o.o. OIB: 57371180190
Cijena bez PDV-a
12,00 kn
Iznos PDV-a
3,00 kn
Cijena s PDV-om
15,00 kn
Izvoz podataka
x
+
7.2.2020.
Ključ za potrebe Gradske uprave
MM PROM d.o.o.
OIB: 57371180190
13,60 kn
17,00 kn
RAČUN
Broj
20/0000578
Datum isporuke
7.2.2020.
Opis usluge
Ključ za potrebe Gradske uprave
Isporučitelj
MM PROM d.o.o. OIB: 57371180190
Cijena bez PDV-a
13,60 kn
Iznos PDV-a
3,40 kn
Cijena s PDV-om
17,00 kn
Izvoz podataka
x
+
10.6.2020.
Slanje dokumenata i izvještaja za 05/2020
Financijska agencija
OIB: 85821130368
13,20 kn
13,20 kn
RAČUN
Broj
35-0520-0319686
Datum isporuke
10.6.2020.
Opis usluge
Slanje dokumenata i izvještaja za 05/2020
Isporučitelj
Financijska agencija OIB: 85821130368
Cijena bez PDV-a
13,20 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
13,20 kn
Izvoz podataka
x
+
18.2.2020.
Ključevi za potrebe Gradske uprave
MM PROM d.o.o.
OIB: 57371180190
14,40 kn
18,00 kn
RAČUN
Broj
20/0000745
Datum isporuke
18.2.2020.
Opis usluge
Ključevi za potrebe Gradske uprave
Isporučitelj
MM PROM d.o.o. OIB: 57371180190
Cijena bez PDV-a
14,40 kn
Iznos PDV-a
3,60 kn
Cijena s PDV-om
18,00 kn
Izvoz podataka
x
+
29.2.2020.
Mjesečna naknada Reciklažno dvorište za veljaču 2020.
Hrvatski telekom d.d.
OIB: 81793146560
15,17 kn
18,96 kn
RAČUN
Broj
5007714030-246-0
Datum isporuke
29.2.2020.
Opis usluge
Mjesečna naknada Reciklažno dvorište za veljaču 2020.
Isporučitelj
Hrvatski telekom d.d. OIB: 81793146560
Cijena bez PDV-a
15,17 kn
Iznos PDV-a
3,79 kn
Cijena s PDV-om
18,96 kn
Izvoz podataka
x
+
31.5.2020.
Voda (SC Novaki) za 05/2020
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
16,74 kn
18,92 kn
RAČUN
Broj
768655
Datum isporuke
31.5.2020.
Opis usluge
Voda (SC Novaki) za 05/2020
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
16,74 kn
Iznos PDV-a
2,18 kn
Cijena s PDV-om
18,92 kn
Izvoz podataka
x
+
30.4.2020.
Pružanje Internet usluge za 04/2020 (DD Strmec)
Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560
16,00 kn
20,00 kn
RAČUN
Broj
5030573144-248-0
Datum isporuke
30.4.2020.
Opis usluge
Pružanje Internet usluge za 04/2020 (DD Strmec)
Isporučitelj
Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Cijena bez PDV-a
16,00 kn
Iznos PDV-a
4,00 kn
Cijena s PDV-om
20,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 23.4.2020.
Predmet: Pružanje Internet usluge
Ugovaratelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
Pružanje Internet usluge za 06/2020 (DD Strmec)
Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560
16,00 kn
20,00 kn
RAČUN
Broj
5030573144-250-2
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
Pružanje Internet usluge za 06/2020 (DD Strmec)
Isporučitelj
Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Cijena bez PDV-a
16,00 kn
Iznos PDV-a
4,00 kn
Cijena s PDV-om
20,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 23.4.2020.
Predmet: Pružanje Internet usluge
Ugovaratelj: Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
Voda (SC Strmec) za 06/2020
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
16,74 kn
18,92 kn
RAČUN
Broj
923131
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
Voda (SC Strmec) za 06/2020
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
16,74 kn
Iznos PDV-a
2,18 kn
Cijena s PDV-om
18,92 kn
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
Voda (SC Novaki) za 06/2020
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
16,74 kn
18,92 kn
RAČUN
Broj
923132
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
Voda (SC Novaki) za 06/2020
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
16,74 kn
Iznos PDV-a
2,18 kn
Cijena s PDV-om
18,92 kn
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
Voda (SC Kerestinec) za 06/2020
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
16,74 kn
18,92 kn
RAČUN
Broj
923156
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
Voda (SC Kerestinec) za 06/2020
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
16,74 kn
Iznos PDV-a
2,18 kn
Cijena s PDV-om
18,92 kn
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
Voda (Vatrogasci Kerestinec) za 06/2020
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
16,74 kn
18,92 kn
RAČUN
Broj
923158
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
Voda (Vatrogasci Kerestinec) za 06/2020
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
16,74 kn
Iznos PDV-a
2,18 kn
Cijena s PDV-om
18,92 kn
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
Voda (SC Orešje) za 06/2020
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
16,74 kn
18,92 kn
RAČUN
Broj
923160
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
Voda (SC Orešje) za 06/2020
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
16,74 kn
Iznos PDV-a
2,18 kn
Cijena s PDV-om
18,92 kn
Izvoz podataka
x
+
19.5.2020.
Centralna bravica sa zaključavanjem za ured u Gradskoj upravi
Blažič d.o.o.
OIB: 92642018385
16,38 kn
20,48 kn
RAČUN
Broj
670/ZG/325
Datum isporuke
19.5.2020.
Opis usluge
Centralna bravica sa zaključavanjem za ured u Gradskoj upravi
Isporučitelj
Blažič d.o.o. OIB: 92642018385
Cijena bez PDV-a
16,38 kn
Iznos PDV-a
4,10 kn
Cijena s PDV-om
20,48 kn
Izvoz podataka
x
+
20.6.2020.
Usluga parkinga za sastanak u Urbanističkom zavodu
Zagrebački holding d.o.o.
OIB: 85584865987
16,00 kn
20,00 kn
RAČUN
Broj
904709
Datum isporuke
20.6.2020.
Opis usluge
Usluga parkinga za sastanak u Urbanističkom zavodu
Isporučitelj
Zagrebački holding d.o.o. OIB: 85584865987
Cijena bez PDV-a
16,00 kn
Iznos PDV-a
4,00 kn
Cijena s PDV-om
20,00 kn
Izvoz podataka
x

Str. 1/77

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje