Traženi pojam: GOSPODARENJE OTPADOM - pronađeno rezultata: 248. (Str. 1/13)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
31.8.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada na Reciklažnom dvorištu za 8/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
182.223,80 kn
205.912,89 kn
RAČUN
Broj
11187-20-1
Datum isporuke
31.8.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada na Reciklažnom dvorištu za 8/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
182.223,80 kn
Iznos PDV-a
23.689,09 kn
Cijena s PDV-om
205.912,89 kn
Izvoz podataka
x
+
30.9.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada na Reciklažnom dvorištu za 9/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
169.892,00 kn
191.977,96 kn
RAČUN
Broj
12755-20-1
Datum isporuke
30.9.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada na Reciklažnom dvorištu za 9/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
169.892,00 kn
Iznos PDV-a
22.085,96 kn
Cijena s PDV-om
191.977,96 kn
Izvoz podataka
x
+
30.10.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada (Reciklažno dvorište) za 10/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
156.449,40 kn
176.787,82 kn
RAČUN
Broj
14456-20-1
Datum isporuke
30.10.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada (Reciklažno dvorište) za 10/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
156.449,40 kn
Iznos PDV-a
20.338,42 kn
Cijena s PDV-om
176.787,82 kn
Izvoz podataka
x
+
31.7.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada na Reciklažnom dvorištu za 7/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
153.304,00 kn
173.233,52 kn
RAČUN
Broj
9932-20-1
Datum isporuke
31.7.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada na Reciklažnom dvorištu za 7/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
153.304,00 kn
Iznos PDV-a
19.929,52 kn
Cijena s PDV-om
173.233,52 kn
Izvoz podataka
x
+
31.5.2021.
Odvoz i zbrinjavanje otpada (Reciklažno dvorište) za 05/2021
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
131.134,00 kn
148.181,42 kn
RAČUN
Broj
8844-20-1
Datum isporuke
31.5.2021.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada (Reciklažno dvorište) za 05/2021
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
131.134,00 kn
Iznos PDV-a
17.047,42 kn
Cijena s PDV-om
148.181,42 kn
Izvoz podataka
x
+
30.4.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji Reciklažno dvorište za ožujak 2020.
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
128.064,00 kn
144.712,32 kn
RAČUN
Broj
5649-20-1
Datum isporuke
30.4.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji Reciklažno dvorište za ožujak 2020.
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
128.064,00 kn
Iznos PDV-a
16.648,32 kn
Cijena s PDV-om
144.712,32 kn
Izvoz podataka
x
+
31.3.2021.
Odvoz i zbrinjavanje otpada Reciklažno dvorište za 03/2021
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
125.748,00 kn
142.095,24 kn
RAČUN
Broj
5076-20-1
Datum isporuke
31.3.2021.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada Reciklažno dvorište za 03/2021
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
125.748,00 kn
Iznos PDV-a
16.347,24 kn
Cijena s PDV-om
142.095,24 kn
Izvoz podataka
x
+
29.12.2020.
Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
OIB: 85828625994
138.901,17 kn
138.901,17 kn
RAČUN
Broj
/
Datum isporuke
29.12.2020.
Opis usluge
Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada
Isporučitelj
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OIB: 85828625994
Cijena bez PDV-a
138.901,17 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
138.901,17 kn
Izvoz podataka
x
+
30.11.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada (Reciklažno dvorište) za 11/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
117.342,10 kn
132.596,57 kn
RAČUN
Broj
15886-20-1
Datum isporuke
30.11.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada (Reciklažno dvorište) za 11/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
117.342,10 kn
Iznos PDV-a
15.254,47 kn
Cijena s PDV-om
132.596,57 kn
Izvoz podataka
x
+
30.4.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji Reciklažno dvorište za veljaču 2020.
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
113.520,00 kn
128.277,60 kn
RAČUN
Broj
5648-20-1
Datum isporuke
30.4.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji Reciklažno dvorište za veljaču 2020.
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
113.520,00 kn
Iznos PDV-a
14.757,60 kn
Cijena s PDV-om
128.277,60 kn
Izvoz podataka
x
+
31.12.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada (Reciklažno dvorište) za 12/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
111.671,00 kn
126.188,23 kn
RAČUN
Broj
17533-20-1
Datum isporuke
31.12.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada (Reciklažno dvorište) za 12/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
111.671,00 kn
Iznos PDV-a
14.517,23 kn
Cijena s PDV-om
126.188,23 kn
Izvoz podataka
x
+
30.4.2021.
Odvoz i zbrinjavanje otpada Reciklažno dvorište Sveta Nedelja za 04/2021
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
111.531,20 kn
126.030,26 kn
RAČUN
Broj
6747-20-1
Datum isporuke
30.4.2021.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada Reciklažno dvorište Sveta Nedelja za 04/2021
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
111.531,20 kn
Iznos PDV-a
14.499,06 kn
Cijena s PDV-om
126.030,26 kn
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
Odvoz i zbrinjavanje otpada (Reciklažno dvorište) za 02/2021
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
103.380,00 kn
116.819,40 kn
RAČUN
Broj
3155-20-1
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada (Reciklažno dvorište) za 02/2021
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
103.380,00 kn
Iznos PDV-a
13.439,40 kn
Cijena s PDV-om
116.819,40 kn
Izvoz podataka
x
+
30.11.2020.
Odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada (Groblje Sveta Nedelja) za 11/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
88.444,46 kn
99.942,24 kn
RAČUN
Broj
15978-20-1
Datum isporuke
30.11.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada (Groblje Sveta Nedelja) za 11/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
88.444,46 kn
Iznos PDV-a
11.497,78 kn
Cijena s PDV-om
99.942,24 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Odvoz i zbrinjavanje otpada Reciklažno dvorište za 01/2021
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
55.066,00 kn
62.224,58 kn
RAČUN
Broj
1421-20-1
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada Reciklažno dvorište za 01/2021
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
55.066,00 kn
Iznos PDV-a
7.158,58 kn
Cijena s PDV-om
62.224,58 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji Reciklažno dvorište za siječanj 2020.
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
38.760,00 kn
43.798,80 kn
RAČUN
Broj
1354-20-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji Reciklažno dvorište za siječanj 2020.
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
38.760,00 kn
Iznos PDV-a
5.038,80 kn
Cijena s PDV-om
43.798,80 kn
Izvoz podataka
x
+
5.6.2020.
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.
OIB: 47719259482
33.474,00 kn
41.842,50 kn
RAČUN
Broj
2534-1-1
Datum isporuke
5.6.2020.
Opis usluge
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Isporučitelj
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Cijena bez PDV-a
33.474,00 kn
Iznos PDV-a
8.368,50 kn
Cijena s PDV-om
41.842,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.2.2020.
Predmet: Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Ugovaratelj: KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Izvoz podataka
x
+
18.5.2020.
Usluga poslovnog savjetovanja prema Ugovoru o poslovnom savjetovanju za uslugu izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Projekt jednako razvoj d.o.o.
OIB: 09575099931
17.500,00 kn
21.875,00 kn
RAČUN
Broj
349-101-300
Datum isporuke
18.5.2020.
Opis usluge
Usluga poslovnog savjetovanja prema Ugovoru o poslovnom savjetovanju za uslugu izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Isporučitelj
Projekt jednako razvoj d.o.o. OIB: 09575099931
Cijena bez PDV-a
17.500,00 kn
Iznos PDV-a
4.375,00 kn
Cijena s PDV-om
21.875,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.1.2020.
Predmet: Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Ugovaratelj: Projekt jednako razvoj d.o.o. OIB: 09575099931
Izvoz podataka
x
+
22.9.2020.
Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Projekt jednako razvoj d.o.o.
OIB: 09575099931
17.500,00 kn
21.875,00 kn
RAČUN
Broj
601-101-300
Datum isporuke
22.9.2020.
Opis usluge
Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Isporučitelj
Projekt jednako razvoj d.o.o. OIB: 09575099931
Cijena bez PDV-a
17.500,00 kn
Iznos PDV-a
4.375,00 kn
Cijena s PDV-om
21.875,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.1.2020.
Predmet: Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Ugovaratelj: Projekt jednako razvoj d.o.o. OIB: 09575099931
Izvoz podataka
x
+
22.12.2020.
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.
OIB: 47719259482
17.002,00 kn
21.252,50 kn
RAČUN
Broj
6283-1-1
Datum isporuke
22.12.2020.
Opis usluge
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Isporučitelj
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Cijena bez PDV-a
17.002,00 kn
Iznos PDV-a
4.250,50 kn
Cijena s PDV-om
21.252,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.2.2020.
Predmet: Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Ugovaratelj: KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Izvoz podataka
x

Str. 1/13

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje