Zadnje dodano: 4200 (Str. 1/210)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
12.6.2020.
Pretplatna mjesečna autobusna karta za osobe s invaliditetom s područja Grada Svete Nedelje za 06/2020
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.
OIB: 95485292543
5.437,20 kn
6.796,50 kn
RAČUN
Broj
533-1-77
Datum isporuke
12.6.2020.
Opis usluge
Pretplatna mjesečna autobusna karta za osobe s invaliditetom s područja Grada Svete Nedelje za 06/2020
Isporučitelj
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Cijena bez PDV-a
5.437,20 kn
Iznos PDV-a
1.359,30 kn
Cijena s PDV-om
6.796,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 13.1.2020.
Predmet: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
Ugovaratelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 99947212783
Izvoz podataka
x
+
31.7.2020.
Subvencija prijevoza studenata za 07/2020
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.
OIB: 95485292543
12.144,40 kn
15.180,50 kn
RAČUN
Broj
637-1-77
Datum isporuke
31.7.2020.
Opis usluge
Subvencija prijevoza studenata za 07/2020
Isporučitelj
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Cijena bez PDV-a
12.144,40 kn
Iznos PDV-a
3.036,10 kn
Cijena s PDV-om
15.180,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.7.2020.
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 07/2020
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.
OIB: 95485292543
4.795,20 kn
5.994,00 kn
RAČUN
Broj
642-1-77
Datum isporuke
31.7.2020.
Opis usluge
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 07/2020
Isporučitelj
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Cijena bez PDV-a
4.795,20 kn
Iznos PDV-a
1.198,80 kn
Cijena s PDV-om
5.994,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 13.1.2020.
Predmet: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
Ugovaratelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 99947212783
Izvoz podataka
x
+
24.8.2020.
Subvencija prijevoza studenata za 08/2020
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.
OIB: 95485292543
10.070,00 kn
12.587,50 kn
RAČUN
Broj
710-1-77
Datum isporuke
24.8.2020.
Opis usluge
Subvencija prijevoza studenata za 08/2020
Isporučitelj
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Cijena bez PDV-a
10.070,00 kn
Iznos PDV-a
2.517,50 kn
Cijena s PDV-om
12.587,50 kn
Izvoz podataka
x
+
15.9.2020.
Subvencija prijevoza studenata za 09/2020
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.
OIB: 95485292543
14.297,20 kn
17.871,50 kn
RAČUN
Broj
758-1-77
Datum isporuke
15.9.2020.
Opis usluge
Subvencija prijevoza studenata za 09/2020
Isporučitelj
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 95485292543
Cijena bez PDV-a
14.297,20 kn
Iznos PDV-a
3.574,30 kn
Cijena s PDV-om
17.871,50 kn
Izvoz podataka
x
+
17.1.2020.
Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti
OIB: 20207818305
1.800,00 kn
1.800,00 kn
RAČUN
Broj
1-1-1
Datum isporuke
17.1.2020.
Opis usluge
Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak
Isporučitelj
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Cijena bez PDV-a
1.800,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.800,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 3.1.2020.
Predmet: Digitana pozivnica - Idejno rješenje i priprema za objavu na webu, Zahvalnica - Idejno rješenje i priprema za tisak, Zahvalnica - mutacije i priprema za tisak za GRAD PRIJATELJ DJECE
Ugovaratelj: 2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Izvoz podataka
x
+
2.2.2021.
Dizajn, obrada i digitalna verzija knjižice Sveta Nedelja u očima djeteta za Grad prijatelj djece
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti
OIB: 20207818305
3.500,00 kn
3.500,00 kn
RAČUN
Broj
3-1-1
Datum isporuke
2.2.2021.
Opis usluge
Dizajn, obrada i digitalna verzija knjižice Sveta Nedelja u očima djeteta za Grad prijatelj djece
Isporučitelj
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Cijena bez PDV-a
3.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
3.500,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 21.1.2021.
Predmet: Dizajn, obrada i digitalna verzija knjižice Sveta Nedelja u očima djeteta za Grad prijatelj djece
Ugovaratelj: 2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Izvoz podataka
x
+
2.2.2021.
Izrada ilustracija u silu dječjeg crteža
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti
OIB: 20207818305
450,00 kn
450,00 kn
RAČUN
Broj
4-1-1
Datum isporuke
2.2.2021.
Opis usluge
Izrada ilustracija u silu dječjeg crteža
Isporučitelj
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Cijena bez PDV-a
450,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
450,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 1.2.2021.
Predmet: Izrada ilustracija u silu dječjeg crteža
Ugovaratelj: 2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Izvoz podataka
x
+
12.2.2021.
Izrada digitalne publikacije i priprema sadržaja - Sveta Nedelja u očima djeteta
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti
OIB: 20207818305
1.900,00 kn
1.900,00 kn
RAČUN
Broj
6-1-1
Datum isporuke
12.2.2021.
Opis usluge
Izrada digitalne publikacije i priprema sadržaja - Sveta Nedelja u očima djeteta
Isporučitelj
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Cijena bez PDV-a
1.900,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.900,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 10.2.2021.
Predmet: Izrada digitalne publikacije i priprema sadržaja - Sveta Nedelja u očima djeteta
Ugovaratelj: 2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Izvoz podataka
x
+
22.10.2020.
Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu za sufinanciranje projekta
3 B j.d.o.o.
OIB: 24683032905
12.000,00 kn
12.000,00 kn
RAČUN
Broj
22-01-01
Datum isporuke
22.10.2020.
Opis usluge
Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu za sufinanciranje projekta
Isporučitelj
3 B j.d.o.o. OIB: 24683032905
Cijena bez PDV-a
12.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
12.000,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 8.10.2020.
Predmet: Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu za sufinanciranje projekta "Rekonstrukcija DD Sveta Nedelja - zgrada Stare pošte - Preuređenje u Gradsku knjižnicu
Ugovaratelj: 3 B j.d.o.o. OIB: 24683032905
Izvoz podataka
x
+
16.4.2021.
Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za projekt prema Pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini
3 B j.d.o.o.
OIB: 24683032905
10.000,00 kn
10.000,00 kn
RAČUN
Broj
06-01-01
Datum isporuke
16.4.2021.
Opis usluge
Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za projekt prema Pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini
Isporučitelj
3 B j.d.o.o. OIB: 24683032905
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
10.000,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 18.3.2021.
Predmet: Stručno savjetovanje pri pripremi dokumentacije i prijave za projekt prema Pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini
Ugovaratelj: 3 B j.d.o.o. OIB: 24683032905
Izvoz podataka
x
+
30.1.2020.
Vatrogasni aparati za DD Brezje
A-B-C ZAŠTITA obrt
OIB: 38520248076
793,80 kn
992,25 kn
RAČUN
Broj
88/P1/1
Datum isporuke
30.1.2020.
Opis usluge
Vatrogasni aparati za DD Brezje
Isporučitelj
A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076
Cijena bez PDV-a
793,80 kn
Iznos PDV-a
198,45 kn
Cijena s PDV-om
992,25 kn
Izvoz podataka
x
+
30.1.2020.
Vatrogasni aparat za DD Mala Gorica
A-B-C ZAŠTITA obrt
OIB: 38520248076
396,90 kn
496,13 kn
RAČUN
Broj
89/P1/1
Datum isporuke
30.1.2020.
Opis usluge
Vatrogasni aparat za DD Mala Gorica
Isporučitelj
A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076
Cijena bez PDV-a
396,90 kn
Iznos PDV-a
99,23 kn
Cijena s PDV-om
496,13 kn
Izvoz podataka
x
+
30.1.2020.
Vatrogasni aparat za Kud Sveta Nedelja
A-B-C ZAŠTITA obrt
OIB: 38520248076
396,90 kn
496,13 kn
RAČUN
Broj
90/P1/1
Datum isporuke
30.1.2020.
Opis usluge
Vatrogasni aparat za Kud Sveta Nedelja
Isporučitelj
A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076
Cijena bez PDV-a
396,90 kn
Iznos PDV-a
99,23 kn
Cijena s PDV-om
496,13 kn
Izvoz podataka
x
+
30.1.2020.
Vatrogasni aparat za DD Novaki
A-B-C ZAŠTITA obrt
OIB: 38520248076
396,90 kn
496,13 kn
RAČUN
Broj
91/P1/1
Datum isporuke
30.1.2020.
Opis usluge
Vatrogasni aparat za DD Novaki
Isporučitelj
A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076
Cijena bez PDV-a
396,90 kn
Iznos PDV-a
99,23 kn
Cijena s PDV-om
496,13 kn
Izvoz podataka
x
+
30.1.2020.
Vatrogasni aparati za DD Rakitje
A-B-C ZAŠTITA obrt
OIB: 38520248076
793,80 kn
992,25 kn
RAČUN
Broj
92/P1/1
Datum isporuke
30.1.2020.
Opis usluge
Vatrogasni aparati za DD Rakitje
Isporučitelj
A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076
Cijena bez PDV-a
793,80 kn
Iznos PDV-a
198,45 kn
Cijena s PDV-om
992,25 kn
Izvoz podataka
x
+
30.1.2020.
Vatrogasni aparati za Reciklažno dvorište
A-B-C ZAŠTITA obrt
OIB: 38520248076
1.190,70 kn
1.488,38 kn
RAČUN
Broj
93/P1/1
Datum isporuke
30.1.2020.
Opis usluge
Vatrogasni aparati za Reciklažno dvorište
Isporučitelj
A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076
Cijena bez PDV-a
1.190,70 kn
Iznos PDV-a
297,68 kn
Cijena s PDV-om
1.488,38 kn
Izvoz podataka
x
+
30.1.2020.
Vatrogasni aparati za DD Strmec
A-B-C ZAŠTITA obrt
OIB: 38520248076
1.190,70 kn
1.488,38 kn
RAČUN
Broj
94/P1/1
Datum isporuke
30.1.2020.
Opis usluge
Vatrogasni aparati za DD Strmec
Isporučitelj
A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076
Cijena bez PDV-a
1.190,70 kn
Iznos PDV-a
297,68 kn
Cijena s PDV-om
1.488,38 kn
Izvoz podataka
x
+
30.1.2020.
Vatrogasni aparati za zgradu Gradske uprave
A-B-C ZAŠTITA obrt
OIB: 38520248076
1.190,70 kn
1.488,38 kn
RAČUN
Broj
95/P1/1
Datum isporuke
30.1.2020.
Opis usluge
Vatrogasni aparati za zgradu Gradske uprave
Isporučitelj
A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076
Cijena bez PDV-a
1.190,70 kn
Iznos PDV-a
297,68 kn
Cijena s PDV-om
1.488,38 kn
Izvoz podataka
x
+
30.1.2020.
Vatrogasni aparat za prostor u kojem se nalaze komunalni redari
A-B-C ZAŠTITA obrt
OIB: 38520248076
396,90 kn
496,13 kn
RAČUN
Broj
96/P1/1
Datum isporuke
30.1.2020.
Opis usluge
Vatrogasni aparat za prostor u kojem se nalaze komunalni redari
Isporučitelj
A-B-C ZAŠTITA obrt OIB: 38520248076
Cijena bez PDV-a
396,90 kn
Iznos PDV-a
99,23 kn
Cijena s PDV-om
496,13 kn
Izvoz podataka
x

Str. 1/210

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje