Traženi pojam: REŽIJE - pronađeno rezultata: 194. (Str. 1/10)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Groblje Sveta Nedelja) za 01/2021
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
77604
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Groblje Sveta Nedelja) za 01/2021
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade za 01/2021
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
77605
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade za 01/2021
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Školska 2, pedijatrijska ordinacija) za 01/2021
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
77607
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Školska 2, pedijatrijska ordinacija) za 01/2021
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Školska 2, medicinsko-biokemisjki laboratoraj) za 01/2021, Neoporezivo
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
214,10 kn
235,61 kn
RAČUN
Broj
77608
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Školska 2, medicinsko-biokemisjki laboratoraj) za 01/2021, Neoporezivo
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
214,10 kn
Iznos PDV-a
21,51 kn
Cijena s PDV-om
235,61 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Školska 2, ordinacija opće medicine i stomatološka ordinacija) za 01/2021, Neoporezivo
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
63,68 kn
71,43 kn
RAČUN
Broj
77609
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Školska 2, ordinacija opće medicine i stomatološka ordinacija) za 01/2021, Neoporezivo
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
63,68 kn
Iznos PDV-a
7,75 kn
Cijena s PDV-om
71,43 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Školska 2, ginekološka ordinacija) za 01/2021, Neoporezivo
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
63,68 kn
71,43 kn
RAČUN
Broj
77610
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Školska 2, ginekološka ordinacija) za 01/2021, Neoporezivo
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
63,68 kn
Iznos PDV-a
7,75 kn
Cijena s PDV-om
71,43 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Školska 2, mikrobiološki laboratorij) za 01/2021, Neoporezivo
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
241,45 kn
265,46 kn
RAČUN
Broj
77611
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Školska 2, mikrobiološki laboratorij) za 01/2021, Neoporezivo
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
241,45 kn
Iznos PDV-a
24,01 kn
Cijena s PDV-om
265,46 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Školska 2, patronažna sestra) za 01/2021
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
77612
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Školska 2, patronažna sestra) za 01/2021
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Školska 2, ljekarna) za 01/2021
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
77613
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Školska 2, ljekarna) za 01/2021
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Trg Lazina bb, NK Sava Strmec) za 01/2021, Neoporezivo
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
246,99 kn
262,85 kn
RAČUN
Broj
77614
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Trg Lazina bb, NK Sava Strmec) za 01/2021, Neoporezivo
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
246,99 kn
Iznos PDV-a
15,86 kn
Cijena s PDV-om
262,85 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Športska 1, NK Novaki) za 01/2021, Neoporezivo
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
174,92 kn
189,75 kn
RAČUN
Broj
77615
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Športska 1, NK Novaki) za 01/2021, Neoporezivo
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
174,92 kn
Iznos PDV-a
14,83 kn
Cijena s PDV-om
189,75 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (DD Strmec) za 01/2021, Neoporezivo
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
91,03 kn
101,28 kn
RAČUN
Broj
77616
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (DD Strmec) za 01/2021, Neoporezivo
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
91,03 kn
Iznos PDV-a
10,25 kn
Cijena s PDV-om
101,28 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Radnička 7 - WC) za 01/2021
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
77617
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Radnička 7 - WC) za 01/2021
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Kralja Tomislava - WC Kipišće) za 01/2021
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
77618
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Kralja Tomislava - WC Kipišće) za 01/2021
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (MO Bestovje) za 01/2021
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
77619
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (MO Bestovje) za 01/2021
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (DD Mala Gorica) za 01/2021
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
77620
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (DD Mala Gorica) za 01/2021
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Dr. Franje Tuđmana - rotor) za 01/2021
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
77621
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Dr. Franje Tuđmana - rotor) za 01/2021
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (M. Stilinovića 1) za 01/2021, Neoporezivo
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
63,68 kn
71,43 kn
RAČUN
Broj
77622
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (M. Stilinovića 1) za 01/2021, Neoporezivo
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
63,68 kn
Iznos PDV-a
7,75 kn
Cijena s PDV-om
71,43 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Reciklažno dvorište) za 01/2021, Neoporezivo
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
104,70 kn
116,20 kn
RAČUN
Broj
77623
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Reciklažno dvorište) za 01/2021, Neoporezivo
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
104,70 kn
Iznos PDV-a
11,50 kn
Cijena s PDV-om
116,20 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2021.
Vodne usluge i naknade (Trg Ante Starčevića - Ika) za 01/2021
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
OIB: 83416546499
50,00 kn
56,50 kn
RAČUN
Broj
77624
Datum isporuke
31.1.2021.
Opis usluge
Vodne usluge i naknade (Trg Ante Starčevića - Ika) za 01/2021
Isporučitelj
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB: 83416546499
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
6,50 kn
Cijena s PDV-om
56,50 kn
Izvoz podataka
x

Str. 1/10

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje