Traženi pojam: GOSPODARENJE OTPADOM - pronađeno rezultata: 248. (Str. 1/13)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
18.5.2020.
Usluga poslovnog savjetovanja prema Ugovoru o poslovnom savjetovanju za uslugu izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Projekt jednako razvoj d.o.o.
OIB: 09575099931
17.500,00 kn
21.875,00 kn
RAČUN
Broj
349-101-300
Datum isporuke
18.5.2020.
Opis usluge
Usluga poslovnog savjetovanja prema Ugovoru o poslovnom savjetovanju za uslugu izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Isporučitelj
Projekt jednako razvoj d.o.o. OIB: 09575099931
Cijena bez PDV-a
17.500,00 kn
Iznos PDV-a
4.375,00 kn
Cijena s PDV-om
21.875,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.1.2020.
Predmet: Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Ugovaratelj: Projekt jednako razvoj d.o.o. OIB: 09575099931
Izvoz podataka
x
+
22.9.2020.
Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Projekt jednako razvoj d.o.o.
OIB: 09575099931
17.500,00 kn
21.875,00 kn
RAČUN
Broj
601-101-300
Datum isporuke
22.9.2020.
Opis usluge
Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Isporučitelj
Projekt jednako razvoj d.o.o. OIB: 09575099931
Cijena bez PDV-a
17.500,00 kn
Iznos PDV-a
4.375,00 kn
Cijena s PDV-om
21.875,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.1.2020.
Predmet: Usluga izrade dokumentacije za nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
Ugovaratelj: Projekt jednako razvoj d.o.o. OIB: 09575099931
Izvoz podataka
x
+
14.5.2020.
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.
OIB: 47719259482
1.360,00 kn
1.700,00 kn
RAČUN
Broj
2230-1-1
Datum isporuke
14.5.2020.
Opis usluge
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Isporučitelj
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Cijena bez PDV-a
1.360,00 kn
Iznos PDV-a
340,00 kn
Cijena s PDV-om
1.700,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.2.2020.
Predmet: Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Ugovaratelj: KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Izvoz podataka
x
+
5.6.2020.
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.
OIB: 47719259482
33.474,00 kn
41.842,50 kn
RAČUN
Broj
2534-1-1
Datum isporuke
5.6.2020.
Opis usluge
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Isporučitelj
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Cijena bez PDV-a
33.474,00 kn
Iznos PDV-a
8.368,50 kn
Cijena s PDV-om
41.842,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.2.2020.
Predmet: Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Ugovaratelj: KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Izvoz podataka
x
+
13.10.2020.
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.
OIB: 47719259482
16.696,00 kn
20.870,00 kn
RAČUN
Broj
4917-1-1
Datum isporuke
13.10.2020.
Opis usluge
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Isporučitelj
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Cijena bez PDV-a
16.696,00 kn
Iznos PDV-a
4.174,00 kn
Cijena s PDV-om
20.870,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.2.2020.
Predmet: Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Ugovaratelj: KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Izvoz podataka
x
+
22.12.2020.
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.
OIB: 47719259482
17.002,00 kn
21.252,50 kn
RAČUN
Broj
6283-1-1
Datum isporuke
22.12.2020.
Opis usluge
Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Isporučitelj
KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Cijena bez PDV-a
17.002,00 kn
Iznos PDV-a
4.250,50 kn
Cijena s PDV-om
21.252,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.2.2020.
Predmet: Zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, odnosno odvoz i zbrinjavanje salonitnih (azbestnih) ploča s pojedinačnih lokacija/kućanstava na područja Grada Svete Nedelje
Ugovaratelj: KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. OIB: 47719259482
Izvoz podataka
x
+
29.12.2020.
Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
OIB: 85828625994
138.901,17 kn
138.901,17 kn
RAČUN
Broj
/
Datum isporuke
29.12.2020.
Opis usluge
Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada
Isporučitelj
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OIB: 85828625994
Cijena bez PDV-a
138.901,17 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
138.901,17 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Brezje za 01/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
118,40 kn
133,79 kn
RAČUN
Broj
389-13-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Brezje za 01/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
118,40 kn
Iznos PDV-a
15,39 kn
Cijena s PDV-om
133,79 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz komunalnog otpada N.K. Novaki za 01/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
118,40 kn
133,79 kn
RAČUN
Broj
320-13-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz komunalnog otpada N.K. Novaki za 01/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
118,40 kn
Iznos PDV-a
15,39 kn
Cijena s PDV-om
133,79 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Jagnjić Dol za 01/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
118,40 kn
133,79 kn
RAČUN
Broj
390-13-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Jagnjić Dol za 01/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
118,40 kn
Iznos PDV-a
15,39 kn
Cijena s PDV-om
133,79 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz komunalnog otpada N.K. Rakitje za 01/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
118,40 kn
133,79 kn
RAČUN
Broj
577-13-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz komunalnog otpada N.K. Rakitje za 01/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
118,40 kn
Iznos PDV-a
15,39 kn
Cijena s PDV-om
133,79 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Mala Gorica za 01/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
118,40 kn
133,79 kn
RAČUN
Broj
598-13-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Mala Gorica za 01/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
118,40 kn
Iznos PDV-a
15,39 kn
Cijena s PDV-om
133,79 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Novaki za 01/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
118,40 kn
133,79 kn
RAČUN
Broj
708-13-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Novaki za 01/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
118,40 kn
Iznos PDV-a
15,39 kn
Cijena s PDV-om
133,79 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz komunalnog otpada Grad Sveta Nedelja (M.Stilinovića 1) za 01/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
76,80 kn
86,78 kn
RAČUN
Broj
919-13-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz komunalnog otpada Grad Sveta Nedelja (M.Stilinovića 1) za 01/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
76,80 kn
Iznos PDV-a
9,98 kn
Cijena s PDV-om
86,78 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Rakitje za 01/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
76,80 kn
86,78 kn
RAČUN
Broj
391-13-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Rakitje za 01/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
76,80 kn
Iznos PDV-a
9,98 kn
Cijena s PDV-om
86,78 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz komunalnog otpada Grad Sveta Nedelja (Trg A. Starčevića) za 01/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
324,00 kn
366,12 kn
RAČUN
Broj
313-13-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz komunalnog otpada Grad Sveta Nedelja (Trg A. Starčevića) za 01/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
324,00 kn
Iznos PDV-a
42,12 kn
Cijena s PDV-om
366,12 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Bestovje za 01/2020
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
236,80 kn
267,58 kn
RAČUN
Broj
387-13-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz komunalnog otpada Društveni dom Bestovje za 01/2020
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
236,80 kn
Iznos PDV-a
30,78 kn
Cijena s PDV-om
267,58 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji Groblje Sveta Nedelja za siječanj 2020.
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
324,00 kn
366,12 kn
RAČUN
Broj
1355-20-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji Groblje Sveta Nedelja za siječanj 2020.
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
324,00 kn
Iznos PDV-a
42,12 kn
Cijena s PDV-om
366,12 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji Reciklažno dvorište za siječanj 2020.
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
38.760,00 kn
43.798,80 kn
RAČUN
Broj
1354-20-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji Reciklažno dvorište za siječanj 2020.
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
38.760,00 kn
Iznos PDV-a
5.038,80 kn
Cijena s PDV-om
43.798,80 kn
Izvoz podataka
x
+
31.1.2020.
Odvoz i zbrinjavanje otpada Groblje Sveta Nedelja(07.01.-30.01.2020.) za siječanj 2020.
EKO-FLOR PLUS d.o.o.
OIB: 50730247993
4.517,00 kn
5.104,21 kn
RAČUN
Broj
1453-20-1
Datum isporuke
31.1.2020.
Opis usluge
Odvoz i zbrinjavanje otpada Groblje Sveta Nedelja(07.01.-30.01.2020.) za siječanj 2020.
Isporučitelj
EKO-FLOR PLUS d.o.o. OIB: 50730247993
Cijena bez PDV-a
4.517,00 kn
Iznos PDV-a
587,21 kn
Cijena s PDV-om
5.104,21 kn
Izvoz podataka
x

Str. 1/13

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje