Traženi pojam: PROMIDŽBA - pronađeno rezultata: 140. (Str. 1/7)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
30.6.2020.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 06/2020.
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
33/1/1
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 06/2020.
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2020.
Predmet: Pružanje usluga PR aktivnosti za Grad Svetu Nedelju
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
31.5.2020.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 05/2020.
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
27/1/1
Datum isporuke
31.5.2020.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 05/2020.
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2020.
Predmet: Pružanje usluga PR aktivnosti za Grad Svetu Nedelju
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
30.4.2020.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 04/2020.
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
23/1/1
Datum isporuke
30.4.2020.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 04/2020.
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2020.
Predmet: Pružanje usluga PR aktivnosti za Grad Svetu Nedelju
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
31.3.2020.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 03/2020.
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
20/1/1
Datum isporuke
31.3.2020.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 03/2020.
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2020.
Predmet: Pružanje usluga PR aktivnosti za Grad Svetu Nedelju
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
29.2.2020.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 02/2020.
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
14/1/1
Datum isporuke
29.2.2020.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 02/2020.
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2020.
Predmet: Pružanje usluga PR aktivnosti za Grad Svetu Nedelju
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
31.7.2020.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 07/2020.
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
42/1/1
Datum isporuke
31.7.2020.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 07/2020.
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 15.1.2020.
Predmet: Pružanje usluga PR aktivnosti za Grad Svetu Nedelju
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
28.2.2021.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 02/2021
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
17/1/1
Datum isporuke
28.2.2021.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 02/2021
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 19.1.2021.
Predmet: Pružanje PR usluga - odnosi s javnošću za 6 mjeseci
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
31.3.2021.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 03/2021
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
29/1/1
Datum isporuke
31.3.2021.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 03/2021
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 19.1.2021.
Predmet: Pružanje PR usluga - odnosi s javnošću za 6 mjeseci
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
30.4.2021.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 04/2021
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
38/1/1
Datum isporuke
30.4.2021.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 04/2021
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 19.1.2021.
Predmet: Pružanje PR usluga - odnosi s javnošću za 6 mjeseci
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
31.5.2021.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 05/2021
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
61/1/1
Datum isporuke
31.5.2021.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 05/2021
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 19.1.2021.
Predmet: Pružanje PR usluga - odnosi s javnošću za 6 mjeseci
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
30.6.2021.
PR usluge i promotivne aktivnosti za 06/2021
Waves komunikacije d.o.o.
OIB: 68723580952
10.000,00 kn
12.500,00 kn
RAČUN
Broj
87/1/1
Datum isporuke
30.6.2021.
Opis usluge
PR usluge i promotivne aktivnosti za 06/2021
Isporučitelj
Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Cijena bez PDV-a
10.000,00 kn
Iznos PDV-a
2.500,00 kn
Cijena s PDV-om
12.500,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 19.1.2021.
Predmet: Pružanje PR usluga - odnosi s javnošću za 6 mjeseci
Ugovaratelj: Waves komunikacije d.o.o. OIB: 68723580952
Izvoz podataka
x
+
30.6.2020.
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
SVN media d.o.o.
OIB: 30288784821
3.846,00 kn
4.807,50 kn
RAČUN
Broj
30-01-1
Datum isporuke
30.6.2020.
Opis usluge
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
Isporučitelj
SVN media d.o.o. OIB: 30288784821
Cijena bez PDV-a
3.846,00 kn
Iznos PDV-a
961,50 kn
Cijena s PDV-om
4.807,50 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 24.6.2020.
Predmet: Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
Ugovaratelj: SVN media d.o.o. OIB: 30288784821
Izvoz podataka
x
+
28.9.2020.
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
SVN MEDIA d.o.o.
OIB: 30288784821
3.846,00 kn
4.807,50 kn
RAČUN
Broj
52-01-1
Datum isporuke
28.9.2020.
Opis usluge
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
Isporučitelj
SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Cijena bez PDV-a
3.846,00 kn
Iznos PDV-a
961,50 kn
Cijena s PDV-om
4.807,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.7.2020.
Predmet: Izrada i emitiranje emisije na Radiu Sveta Nedelja - Aktualno na 977
Ugovaratelj: SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Izvoz podataka
x
+
5.10.2020.
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
SVN MEDIA d.o.o.
OIB: 30288784821
3.846,00 kn
4.807,50 kn
RAČUN
Broj
55-01-1
Datum isporuke
5.10.2020.
Opis usluge
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
Isporučitelj
SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Cijena bez PDV-a
3.846,00 kn
Iznos PDV-a
961,50 kn
Cijena s PDV-om
4.807,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.7.2020.
Predmet: Izrada i emitiranje emisije na Radiu Sveta Nedelja - Aktualno na 977
Ugovaratelj: SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Izvoz podataka
x
+
12.10.2020.
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
SVN MEDIA d.o.o.
OIB: 30288784821
3.846,00 kn
4.807,50 kn
RAČUN
Broj
57-01-1
Datum isporuke
12.10.2020.
Opis usluge
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
Isporučitelj
SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Cijena bez PDV-a
3.846,00 kn
Iznos PDV-a
961,50 kn
Cijena s PDV-om
4.807,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.7.2020.
Predmet: Izrada i emitiranje emisije na Radiu Sveta Nedelja - Aktualno na 977
Ugovaratelj: SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Izvoz podataka
x
+
19.10.2020.
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
SVN MEDIA d.o.o.
OIB: 30288784821
3.846,00 kn
4.807,50 kn
RAČUN
Broj
58-01-1
Datum isporuke
19.10.2020.
Opis usluge
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
Isporučitelj
SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Cijena bez PDV-a
3.846,00 kn
Iznos PDV-a
961,50 kn
Cijena s PDV-om
4.807,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.7.2020.
Predmet: Izrada i emitiranje emisije na Radiu Sveta Nedelja - Aktualno na 977
Ugovaratelj: SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Izvoz podataka
x
+
27.10.2020.
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
SVN MEDIA d.o.o.
OIB: 30288784821
3.846,00 kn
4.807,50 kn
RAČUN
Broj
60-01-1
Datum isporuke
27.10.2020.
Opis usluge
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
Isporučitelj
SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Cijena bez PDV-a
3.846,00 kn
Iznos PDV-a
961,50 kn
Cijena s PDV-om
4.807,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.7.2020.
Predmet: Izrada i emitiranje emisije na Radiu Sveta Nedelja - Aktualno na 977
Ugovaratelj: SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Izvoz podataka
x
+
2.11.2020.
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
SVN MEDIA d.o.o.
OIB: 30288784821
3.846,00 kn
4.807,50 kn
RAČUN
Broj
62-01-1
Datum isporuke
2.11.2020.
Opis usluge
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
Isporučitelj
SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Cijena bez PDV-a
3.846,00 kn
Iznos PDV-a
961,50 kn
Cijena s PDV-om
4.807,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.7.2020.
Predmet: Izrada i emitiranje emisije na Radiu Sveta Nedelja - Aktualno na 977
Ugovaratelj: SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Izvoz podataka
x
+
9.11.2020.
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
SVN MEDIA d.o.o.
OIB: 30288784821
3.846,00 kn
4.807,50 kn
RAČUN
Broj
63-01-1
Datum isporuke
9.11.2020.
Opis usluge
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
Isporučitelj
SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Cijena bez PDV-a
3.846,00 kn
Iznos PDV-a
961,50 kn
Cijena s PDV-om
4.807,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.7.2020.
Predmet: Izrada i emitiranje emisije na Radiu Sveta Nedelja - Aktualno na 977
Ugovaratelj: SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Izvoz podataka
x
+
23.11.2020.
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
SVN MEDIA d.o.o.
OIB: 30288784821
3.846,00 kn
4.807,50 kn
RAČUN
Broj
67-01-1
Datum isporuke
23.11.2020.
Opis usluge
Izrada i emitiranje emisije na Radiju Sveta Nedelja i repriza emisije
Isporučitelj
SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Cijena bez PDV-a
3.846,00 kn
Iznos PDV-a
961,50 kn
Cijena s PDV-om
4.807,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 27.7.2020.
Predmet: Izrada i emitiranje emisije na Radiu Sveta Nedelja - Aktualno na 977
Ugovaratelj: SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Izvoz podataka
x

Str. 1/7

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje