Zadnje dodano: 3393 (Str. 1/170)

Izvoz podataka
Datum isporuke
Opis usluge
Isporučitelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
30.4.2021.
Pričuva za stan za 04/2021
ORDINO PLUS d.o.o.
OIB: 71107073888
386,04 kn
386,04 kn
RAČUN
Broj
34-4-1/2021
Datum isporuke
30.4.2021.
Opis usluge
Pričuva za stan za 04/2021
Isporučitelj
ORDINO PLUS d.o.o. OIB: 71107073888
Cijena bez PDV-a
386,04 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
386,04 kn
Izvoz podataka
x
+
12.4.2021.
Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom travnja 2021.
MATIS d.o.o.
OIB: 89844134357
4.166,66 kn
5.208,33 kn
RAČUN
Broj
57-1-1
Datum isporuke
12.4.2021.
Opis usluge
Realizacija emisije u programu Radio Samobora tijekom travnja 2021.
Isporučitelj
MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Cijena bez PDV-a
4.166,66 kn
Iznos PDV-a
1.041,67 kn
Cijena s PDV-om
5.208,33 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 8.1.2021.
Predmet: Pružanje usluga radio emitiranja
Ugovaratelj: MATIS d.o.o. OIB: 89844134357
Izvoz podataka
x
+
12.4.2021.
Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
2.040,00 kn
2.550,00 kn
RAČUN
Broj
168-1-1
Datum isporuke
12.4.2021.
Opis usluge
Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi
Isporučitelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Cijena bez PDV-a
2.040,00 kn
Iznos PDV-a
510,00 kn
Cijena s PDV-om
2.550,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 8.4.2021.
Predmet: Vodoinstalaterski radovi u Gradskoj upravi
Ugovaratelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Izvoz podataka
x
+
12.4.2021.
Usluga higijeničarske službe za 03/2021
Veterinarska stanica Samobor d.o.o.
OIB: 22260583175
4.000,00 kn
5.000,00 kn
RAČUN
Broj
40-90-1
Datum isporuke
12.4.2021.
Opis usluge
Usluga higijeničarske službe za 03/2021
Isporučitelj
Veterinarska stanica Samobor d.o.o. OIB: 22260583175
Cijena bez PDV-a
4.000,00 kn
Iznos PDV-a
1.000,00 kn
Cijena s PDV-om
5.000,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 4.3.2021.
Predmet: Veterinarske usluge - higijeničarska služba
Ugovaratelj: Veterinarska stanica Samobor d.o.o. OIB: 22260583175
Izvoz podataka
x
+
12.4.2021.
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 04/2021
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o.
OIB: 9548529543
4.394,20 kn
5.492,75 kn
RAČUN
Broj
338-1-77
Datum isporuke
12.4.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 04/2021
Isporučitelj
AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 9548529543
Cijena bez PDV-a
4.394,20 kn
Iznos PDV-a
1.098,55 kn
Cijena s PDV-om
5.492,75 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 8.1.2021.
Predmet: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
Ugovaratelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 99947212783
Izvoz podataka
x
+
12.4.2021.
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 04/2021
SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o.
OIB: 99947212783
4.394,20 kn
5.492,75 kn
RAČUN
Broj
255-01-91
Datum isporuke
12.4.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom za 04/2021
Isporučitelj
SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. OIB: 99947212783
Cijena bez PDV-a
4.394,20 kn
Iznos PDV-a
1.098,55 kn
Cijena s PDV-om
5.492,75 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 8.1.2021.
Predmet: Sufinanciranje prijevoza osoba s invaliditetom
Ugovaratelj: SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. i AUTOTURIST SAMOBOR d.o.o. OIB: 99947212783
Izvoz podataka
x
+
12.4.2021.
Fasaderski radovi - sanacija zida zbog sprječavanja procurivanja u SC Orešje
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
8.100,00 kn
10.125,00 kn
RAČUN
Broj
167-1-1
Datum isporuke
12.4.2021.
Opis usluge
Fasaderski radovi - sanacija zida zbog sprječavanja procurivanja u SC Orešje
Isporučitelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Cijena bez PDV-a
8.100,00 kn
Iznos PDV-a
2.025,00 kn
Cijena s PDV-om
10.125,00 kn
Prema narudžbenici
Sklopljeno dana 6.4.2021.
Predmet: Fasaderski radovi - sanacija zida zbog sprječavanja procurivanja u SC Orešje
Ugovaratelj: KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Izvoz podataka
x
+
12.4.2021.
Solemnizacija, Javnobilježnička pristojba
JAVNI BILJEŽNIK TOMISLAV KNEZ
OIB: 07401283723
530,00 kn
655,00 kn
RAČUN
Broj
487/VP/1
Datum isporuke
12.4.2021.
Opis usluge
Solemnizacija, Javnobilježnička pristojba
Isporučitelj
JAVNI BILJEŽNIK TOMISLAV KNEZ OIB: 07401283723
Cijena bez PDV-a
530,00 kn
Iznos PDV-a
125,00 kn
Cijena s PDV-om
655,00 kn
Izvoz podataka
x
+
8.4.2021.
Uredski materijal
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
OIB: 50467974870
1.556,00 kn
1.945,00 kn
RAČUN
Broj
22941-VP01-91
Datum isporuke
8.4.2021.
Opis usluge
Uredski materijal
Isporučitelj
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Cijena bez PDV-a
1.556,00 kn
Iznos PDV-a
389,00 kn
Cijena s PDV-om
1.945,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 22.1.2021.
Predmet: Nabava uredskog materijala i tonera
Ugovaratelj: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. OIB: 50467974870
Izvoz podataka
x
+
8.4.2021.
Izrada i emitiranje emisije u programu Radija Sveta Nedelja - Aktualno na 977
SVN MEDIA d.o.o.
OIB: 30288784821
2.846,00 kn
3.557,50 kn
RAČUN
Broj
52-01-1
Datum isporuke
8.4.2021.
Opis usluge
Izrada i emitiranje emisije u programu Radija Sveta Nedelja - Aktualno na 977
Isporučitelj
SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Cijena bez PDV-a
2.846,00 kn
Iznos PDV-a
711,50 kn
Cijena s PDV-om
3.557,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 11.1.2021.
Predmet: Izrada i emitiranje emisije u programu Radija Sveta Nedelja - Aktualno na 977
Ugovaratelj: SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Izvoz podataka
x
+
8.4.2021.
Repriza emisije - Aktualno na 977
SVN MEDIA d.o.o.
OIB: 30288784821
1.000,00 kn
1.250,00 kn
RAČUN
Broj
53-01-1
Datum isporuke
8.4.2021.
Opis usluge
Repriza emisije - Aktualno na 977
Isporučitelj
SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
250,00 kn
Cijena s PDV-om
1.250,00 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 11.1.2021.
Predmet: Izrada i emitiranje emisije u programu Radija Sveta Nedelja - Aktualno na 977
Ugovaratelj: SVN MEDIA d.o.o. OIB: 30288784821
Izvoz podataka
x
+
8.4.2021.
Fina e-paket-mj.rata
Financijska agencija
OIB: 85821130368
50,00 kn
62,50 kn
RAČUN
Broj
08-0321-0156913
Datum isporuke
8.4.2021.
Opis usluge
Fina e-paket-mj.rata
Isporučitelj
Financijska agencija OIB: 85821130368
Cijena bez PDV-a
50,00 kn
Iznos PDV-a
12,50 kn
Cijena s PDV-om
62,50 kn
Izvoz podataka
x
+
8.4.2021.
Sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Svete Nedelje zan 03/2021
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
OIB: 80572192786
842,00 kn
1.052,50 kn
RAČUN
Broj
716/DIR1/10
Datum isporuke
8.4.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Svete Nedelje zan 03/2021
Isporučitelj
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. OIB: 80572192786
Cijena bez PDV-a
842,00 kn
Iznos PDV-a
210,50 kn
Cijena s PDV-om
1.052,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 7.9.2020.
Predmet: Sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Grada Svete Nedelje
Ugovaratelj: HŽ Putnički prijevoz d.o.o. OIB: 80572192786
Izvoz podataka
x
+
8.4.2021.
Sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Svete Nedelje za 03/2021
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
OIB: 80572192786
1.143,60 kn
1.429,50 kn
RAČUN
Broj
716/DIR1/10
Datum isporuke
8.4.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Svete Nedelje za 03/2021
Isporučitelj
HŽ Putnički prijevoz d.o.o. OIB: 80572192786
Cijena bez PDV-a
1.143,60 kn
Iznos PDV-a
285,90 kn
Cijena s PDV-om
1.429,50 kn
Prema ugovoru
Sklopljeno dana 1.10.2020.
Predmet: Sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih studenata s područja Grada Svete Nedelje
Ugovaratelj: HŽ Putnički prijevoz d.o.o. OIB: 80572192786
Izvoz podataka
x
+
7.4.2021.
Trošak plaća učiteljica i servirki u produženom boravku za 03/2021
OSNOVNA ŠKOLA SVETA NEDELJA
OIB: 54650597584
46.019,58 kn
46.019,58 kn
RAČUN
Broj
/
Datum isporuke
7.4.2021.
Opis usluge
Trošak plaća učiteljica i servirki u produženom boravku za 03/2021
Isporučitelj
OSNOVNA ŠKOLA SVETA NEDELJA OIB: 54650597584
Cijena bez PDV-a
46.019,58 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
46.019,58 kn
Izvoz podataka
x
+
7.4.2021.
Sufinanciranje mliječnog obroka za 03/2021
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR DEŠČAK
OIB: 08794106777
6.471,00 kn
6.471,00 kn
RAČUN
Broj
/
Datum isporuke
7.4.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje mliječnog obroka za 03/2021
Isporučitelj
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR DEŠČAK OIB: 08794106777
Cijena bez PDV-a
6.471,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
6.471,00 kn
Izvoz podataka
x
+
7.4.2021.
Sufinanciranje boravka u vrtiću za 03/2021
DJEČJI VRTIĆ MONTESSORI
OIB: 84489930389
1.000,00 kn
1.000,00 kn
RAČUN
Broj
15/1/1
Datum isporuke
7.4.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje boravka u vrtiću za 03/2021
Isporučitelj
DJEČJI VRTIĆ MONTESSORI OIB: 84489930389
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Izvoz podataka
x
+
7.4.2021.
Sufinanciranje boravka u vrtiću za 032021
Waldorfski dječji vrtić Neven
OIB: 19632045331
1.000,00 kn
1.000,00 kn
RAČUN
Broj
7/20-21
Datum isporuke
7.4.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje boravka u vrtiću za 032021
Isporučitelj
Waldorfski dječji vrtić Neven OIB: 19632045331
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Izvoz podataka
x
+
7.4.2021.
Sufinanciranje boravka u vrtiću za 03/2021
DJEČJI VRTIĆ SVETOG VINKA
OIB: 98460310812
1.000,00 kn
1.000,00 kn
RAČUN
Broj
34-2021
Datum isporuke
7.4.2021.
Opis usluge
Sufinanciranje boravka u vrtiću za 03/2021
Isporučitelj
DJEČJI VRTIĆ SVETOG VINKA OIB: 98460310812
Cijena bez PDV-a
1.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Izvoz podataka
x
+
7.4.2021.
Uplate komitentima po ugovoru za 03/2021
HP-HRVATSKA POŠTA D.D.
OIB: 87311810356
3.334,50 kn
3.334,50 kn
RAČUN
Broj
1699-30013-2
Datum isporuke
7.4.2021.
Opis usluge
Uplate komitentima po ugovoru za 03/2021
Isporučitelj
HP-HRVATSKA POŠTA D.D. OIB: 87311810356
Cijena bez PDV-a
3.334,50 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
3.334,50 kn
Izvoz podataka
x

Str. 1/170

Unesite pojam koji želite pretražiti:

Ili izaberite neki od popularnih upita:

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje