Zadnje dodano: 723 (Str. 1/37)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
29.12.2021.
Razna roba za potrebe grada
KONSTAL d.o.o.
OIB: 92934464945
2.224,72 kn
2.780,90 kn
NARUDŽBENICA
Broj
160-MŠ/2020
Evidencijski broj
NAR-20/311
Predmet
Razna roba za potrebe grada
CPV
EOJN
Datum sklapanja
29.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KONSTAL d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.224,72 kn
Iznos PDV-a
556,18 kn
Cijena s PDV-om
2.780,90 kn
Rok
2 dana
RAČUN BR. 352/1/2
Datum isporuke: 29.12.2020.
Isporučitelj: KONSTAL d.o.o. OIB: 92934464945
Opis usluge: Razna roba za potrebe grada
Cijena s PDV-om: 2.780,90 kn
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
28.12.2021.
Zaštitna obuća za potrebe civilne zaštite (cipele)
VATRO-PROTEKT d.o.o.
OIB: 51735568305
8.118,00 kn
10.147,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
145-ABB/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-10
Predmet
Zaštitna obuća za potrebe civilne zaštite (cipele)
CPV
18100000-0
EOJN
Datum sklapanja
28.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VATRO-PROTEKT d.o.o. OIB: 51735568305
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
8.118,00 kn
Iznos PDV-a
2.029,50 kn
Cijena s PDV-om
10.147,50 kn
Rok
30 dana
RAČUN BR. 585/1/1
Datum isporuke: 30.12.2020.
Isporučitelj: VATRO-PROTEKT d.o.o. OIB: 51735568305
Opis usluge: Zaštitna obuća za potrebe civilne zaštite (cipele)
Cijena s PDV-om: 10.147,50 kn
R_vrijednost
09622
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.12.2021.
Webinar - Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima i otpisi potraživanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
888,00 kn
1.110,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
39-SR/20
Evidencijski broj
JeN-01/20-46
Predmet
Webinar - Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima i otpisi potraživanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
23.12.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
888,00 kn
Iznos PDV-a
222,00 kn
Cijena s PDV-om
1.110,00 kn
Rok
07.01.2021.
RAČUN BR. 296-1-77
Datum isporuke: 7.1.2021.
Isporučitelj: TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Opis usluge: Webinar - Ispravak vrijednosti potraživanja za 2020. na primjerima i otpisi potraživanja kod proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Cijena s PDV-om: 1.110,00 kn
R_vrijednost
3209
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.2.2021.
Exclusive paket - grad-svetanedelja.hr
Avalon d.o.o.
OIB: 89338385732
836,00 kn
1.045,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
19-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/46
Predmet
Exclusive paket - grad-svetanedelja.hr
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Avalon d.o.o. OIB: 89338385732
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
836,00 kn
Iznos PDV-a
209,00 kn
Cijena s PDV-om
1.045,00 kn
Rok
27.02.2021.-26.02.2022.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
23.2.2021.
Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
Šančić obrt
OIB: 91451990940
550,00 kn
687,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
23-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/47
Predmet
Popravak perilice posuđa u Gradskoj upravi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
23.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Šančić obrt OIB: 91451990940
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
550,00 kn
Iznos PDV-a
137,50 kn
Cijena s PDV-om
687,50 kn
Rok
2 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.2.2021.
Pružanje ugostiteljskih usluga točenja alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i toplih napitaka
TIMELINE j.d.o.o.
OIB: 03772493391
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
09-01/2021
Evidencijski broj
NAR-21/45
Predmet
Pružanje ugostiteljskih usluga točenja alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i toplih napitaka
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TIMELINE j.d.o.o. OIB: 03772493391
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Plaćanje prema jediničnim cijenama iz troškovnika.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.2.2021.
Izrada geodetskog elaborata za parcelaciju kčbr. 938 i 1004 k.o. Sveta Nedelja (ul. Ivana Sopića)
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić
OIB: 44705066113
4.500,00 kn
4.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/11
Evidencijski broj
JeN-01/21-33
Predmet
Izrada geodetskog elaborata za parcelaciju kčbr. 938 i 1004 k.o. Sveta Nedelja (ul. Ivana Sopića)
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
18.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Ured ovlaštenog inženjera geodezije - Tomislav Konosić OIB: 44705066113
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
4.500,00 kn
Rok
30 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.2.2021.
Usluga demontaže drvenog montažnog objekta Ika
SVENKOM d.o.o.
OIB: 28675318174
78.950,00 kn
98.687,50 kn
UGOVOR
Broj
19-02/2021
Evidencijski broj
JeN-02/21-20
Predmet
Usluga demontaže drvenog montažnog objekta Ika
CPV
45233262-3
EOJN
Datum sklapanja
17.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
SVENKOM d.o.o. OIB: 28675318174
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
78.950,00 kn
Iznos PDV-a
19.737,50 kn
Cijena s PDV-om
98.687,50 kn
Rok
31.03.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.2.2021.
Geodetski elaborat izmjere postojećeg stanja za kčbr. 511,512,513/1,514 k.o. Rakitje
LEMAX d.o.o.
OIB: 05099173092
7.900,00 kn
9.875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/10
Evidencijski broj
JeN-01/21-33
Predmet
Geodetski elaborat izmjere postojećeg stanja za kčbr. 511,512,513/1,514 k.o. Rakitje
CPV
71355000-1
EOJN
Datum sklapanja
17.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LEMAX d.o.o. OIB: 05099173092
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.900,00 kn
Iznos PDV-a
1.975,00 kn
Cijena s PDV-om
9.875,00 kn
Rok
R_vrijednost
3023
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.2.2021.
Izrada Nalaza i mišljenja sudskog vještaka za k.č. 182 k.o. Kerestinec
INŽENJERSKI URED GALIĆ d.o.o., Stalni sudski vještak Jure Galić
OIB: 09664248442
2.500,00 kn
3.125,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
MS/9
Evidencijski broj
JeN-01/21-16
Predmet
Izrada Nalaza i mišljenja sudskog vještaka za k.č. 182 k.o. Kerestinec
CPV
71319000-7
EOJN
Datum sklapanja
12.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INŽENJERSKI URED GALIĆ d.o.o., Stalni sudski vještak Jure Galić OIB: 09664248442
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.500,00 kn
Iznos PDV-a
625,00 kn
Cijena s PDV-om
3.125,00 kn
Rok
1 mjesec
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.2.2021.
Redovan servis i pregled traktorske kosilice u HNK Tigar Rakitje
Drezga d.o.o. Pile i Vile
OIB: 46535283602
2.590,77 kn
3.238,46 kn
NARUDŽBENICA
Broj
16-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/43
Predmet
Redovan servis i pregled traktorske kosilice u HNK Tigar Rakitje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. Pile i Vile OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.590,77 kn
Iznos PDV-a
647,69 kn
Cijena s PDV-om
3.238,46 kn
Rok
5 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
12.2.2021.
Razna roba za potrebe Grada
KONSTAL d.o.o.
OIB: 92934464945
4.884,88 kn
6.106,10 kn
NARUDŽBENICA
Broj
17-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/44
Predmet
Razna roba za potrebe Grada
CPV
EOJN
Datum sklapanja
12.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KONSTAL d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.884,88 kn
Iznos PDV-a
1.221,22 kn
Cijena s PDV-om
6.106,10 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.2.2021.
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva
OIB: 42376709624
28.610,00 kn
35.762,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
15-MŠ/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-24
Predmet
Namještaj za ured u Gradskoj upravi
CPV
39000000-2
EOJN
Datum sklapanja
11.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Stolarija TiIP, obrt za izradu i proizvodnju proizvoda od drva OIB: 42376709624
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
28.610,00 kn
Iznos PDV-a
7.152,50 kn
Cijena s PDV-om
35.762,50 kn
Rok
40 dana
R_vrijednost
3047-1
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
11.2.2021.
Ugovor o privremenom financiranju
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETA NEDELJA
OIB: 62971925166
52.500,00 kn
52.500,00 kn
UGOVOR
Broj
06-04/2021
Evidencijski broj
Predmet
Ugovor o privremenom financiranju
CPV
EOJN
Datum sklapanja
11.2.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
UDRUGA UMIROVLJENIKA GRADA SVETA NEDELJA OIB: 62971925166
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
52.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
52.500,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.2.2021.
Priprema za tisak i tiskanje Glasnika Grada Svete Nedelje
KERSCHOFFSET d.o.o.
OIB: 84934386922
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
18-02/2021
Evidencijski broj
JeN-02/21-02
Predmet
Priprema za tisak i tiskanje Glasnika Grada Svete Nedelje
CPV
79823000-9
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KERSCHOFFSET d.o.o. OIB: 84934386922
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Jedinična cijena od 36,82 kn/po stranici. Ugovaraju se okvirne količine.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.2.2021.
Izrada digitalne publikacije i priprema sadržaja - Sveta Nedelja u očima djeteta
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti
OIB: 20207818305
1.900,00 kn
1.900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
16-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/41
Predmet
Izrada digitalne publikacije i priprema sadržaja - Sveta Nedelja u očima djeteta
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
2 DIZAJNERA, zajednički obrt za specijalizirane dizajnerske djelatnosti OIB: 20207818305
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.900,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
1.900,00 kn
Rok
20.02.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.2.2021.
Knjižica Sveta Nedelja u očima djeteta
PRINT GRUPA d.o.o.
OIB: 07275785182
5.362,50 kn
6.703,13 kn
NARUDŽBENICA
Broj
17-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/42
Predmet
Knjižica Sveta Nedelja u očima djeteta
CPV
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.362,50 kn
Iznos PDV-a
1.340,63 kn
Cijena s PDV-om
6.703,13 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
10.2.2021.
Webinar - GFI za 2020. i dr. aktualnosti za proračun
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
420,00 kn
525,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
04/BD/21
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
Webinar - GFI za 2020. i dr. aktualnosti za proračun
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
10.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
420,00 kn
Iznos PDV-a
105,00 kn
Cijena s PDV-om
525,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.2.2021.
Knjiga predstavki i pritužbi
PRINT GRUPA d.o.o.
OIB: 07275785182
588,00 kn
735,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
15-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/40
Predmet
Knjiga predstavki i pritužbi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
9.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
PRINT GRUPA d.o.o. OIB: 07275785182
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
588,00 kn
Iznos PDV-a
147,00 kn
Cijena s PDV-om
735,00 kn
Rok
28.02.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
9.2.2021.
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
LIBUSOFT CICOM d.o.o.
OIB: 14506572540
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
14-02/2021
Evidencijski broj
JeN-02/21-08
Predmet
Korištenje i održavanje SPI računalnih programa
CPV
72260000-5
EOJN
Datum sklapanja
9.2.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
LIBUSOFT CICOM d.o.o. OIB: 14506572540
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
31.12.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Mjesečna naknada iznosi 8.679,96 kn.
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/37

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje