Zadnje dodano: 899 (Str. 1/45)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
25.5.2021.
Nabava kompostera
S.T.P d.o.o.
OIB: 41817103783
17.900,00 kn
22.375,00 kn
UGOVOR
Broj
13-01/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-49
Predmet
Nabava kompostera
CPV
39234000-1
EOJN
Datum sklapanja
25.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
S.T.P d.o.o. OIB: 41817103783
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
17.900,00 kn
Iznos PDV-a
4.475,00 kn
Cijena s PDV-om
22.375,00 kn
Rok
R_vrijednost
3608-2
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2021.
Poklon bonovi
Sancta Domenica d.o.o.
OIB: 35409850545
7.600,00 kn
9.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
41-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/121
Predmet
Poklon bonovi
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Sancta Domenica d.o.o. OIB: 35409850545
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.600,00 kn
Iznos PDV-a
1.900,00 kn
Cijena s PDV-om
9.500,00 kn
Rok
2 tjedna
R_vrijednost
3043
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2021.
Ugostiteljska usluga za Dan Grada
MALO VOLJE j.d.o.o.
OIB: 78233628438
2.450,00 kn
3.062,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
60-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/144
Predmet
Ugostiteljska usluga za Dan Grada
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MALO VOLJE j.d.o.o. OIB: 78233628438
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.450,00 kn
Iznos PDV-a
612,50 kn
Cijena s PDV-om
3.062,50 kn
Rok
28.05.2021.
R_vrijednost
024
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2021.
Osiguranje od automobilske odgovornosti za Fiat pandu
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
3.153,69 kn
3.153,69 kn
NARUDŽBENICA
Broj
72-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/145
Predmet
Osiguranje od automobilske odgovornosti za Fiat pandu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.153,69 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
3.153,69 kn
Rok
2 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2021.
Kasko osiguranje automobila Fiat panda
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
3.015,02 kn
3.015,02 kn
NARUDŽBENICA
Broj
73-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/146
Predmet
Kasko osiguranje automobila Fiat panda
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.015,02 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
3.015,02 kn
Rok
2 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2021.
Osiguranje od automobilske odgovornosti za Fiat doblo
Euroherc osiguranje d.d.
OIB: 22694857747
2.063,69 kn
2.063,69 kn
NARUDŽBENICA
Broj
75-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/147
Predmet
Osiguranje od automobilske odgovornosti za Fiat doblo
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Euroherc osiguranje d.d. OIB: 22694857747
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.063,69 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
2.063,69 kn
Rok
2 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2021.
Tehnički pregled vozila Fiat panda
AGRAM TIS d.o.o.
OIB: 99681708224
1.081,81 kn
1.179,61 kn
NARUDŽBENICA
Broj
71-MŠ/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-14
Predmet
Tehnički pregled vozila Fiat panda
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.081,81 kn
Iznos PDV-a
97,80 kn
Cijena s PDV-om
1.179,61 kn
Rok
2 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.5.2021.
Tehnički pregled vozila Fiat doblo
AGRAM TIS d.o.o.
OIB: 99681708224
1.347,27 kn
1.468,24 kn
NARUDŽBENICA
Broj
74-MŠ/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-14
Predmet
Tehnički pregled vozila Fiat doblo
CPV
50110000-9
EOJN
Datum sklapanja
24.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
AGRAM TIS d.o.o. OIB: 99681708224
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.347,27 kn
Iznos PDV-a
120,97 kn
Cijena s PDV-om
1.468,24 kn
Rok
2 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2021.
Izrada geodetskog elaborata za upis prava služnosti za izgradnju fekalne kanalizacije u Industrijskoj ulici, Industrijskoj ulici-odvojak I i Obrtničkoj ulici u RZ Sveta Nedelja
GEO-BIM d.o.o.
OIB: 64311322215
4.068,00 kn
5.085,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/51
Evidencijski broj
NAR-21/139
Predmet
Izrada geodetskog elaborata za upis prava služnosti za izgradnju fekalne kanalizacije u Industrijskoj ulici, Industrijskoj ulici-odvojak I i Obrtničkoj ulici u RZ Sveta Nedelja
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
GEO-BIM d.o.o. OIB: 64311322215
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.068,00 kn
Iznos PDV-a
1.017,00 kn
Cijena s PDV-om
5.085,00 kn
Rok
6 mjeseci
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2021.
Sendviči za potrebe Koordinacijskog odbora Grad prijatelj djece
MALO VOLJE j.d.o.o.
OIB: 78233628438
700,00 kn
875,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
57-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/141
Predmet
Sendviči za potrebe Koordinacijskog odbora Grad prijatelj djece
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MALO VOLJE j.d.o.o. OIB: 78233628438
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
700,00 kn
Iznos PDV-a
175,00 kn
Cijena s PDV-om
875,00 kn
Rok
20.05.2021.
R_vrijednost
3062
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2021.
Namirnice za Povijesne postrojbe za Dan Grada
Mesnica Franjo
OIB: 93648765350
647,44 kn
770,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
58-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/142
Predmet
Namirnice za Povijesne postrojbe za Dan Grada
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Mesnica Franjo OIB: 93648765350
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
647,44 kn
Iznos PDV-a
122,56 kn
Cijena s PDV-om
770,00 kn
Rok
28.05.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Osnovica 13% - 327,44 + PDV 13%, Osnovica 25% - 320,00 + PDV 25%
Napomena
Izvoz podataka
x
+
19.5.2021.
Tisak 50 komada plakata B2 formata
C.B. PRINT d.o.o.
OIB: 29750466141
750,00 kn
937,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
59-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/143
Predmet
Tisak 50 komada plakata B2 formata
CPV
EOJN
Datum sklapanja
19.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
C.B. PRINT d.o.o. OIB: 29750466141
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
750,00 kn
Iznos PDV-a
187,50 kn
Cijena s PDV-om
937,50 kn
Rok
20.05.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.5.2021.
Vijenac sa šahovnicom
CVJEĆARNA KALA
OIB: 58118869432
400,00 kn
400,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
56-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/140
Predmet
Vijenac sa šahovnicom
CPV
EOJN
Datum sklapanja
18.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CVJEĆARNA KALA OIB: 58118869432
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
400,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
400,00 kn
Rok
28.05.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.5.2021.
Oglas u brošuri Sigurnost i potres
IV Nakladništvo d.o.o.
OIB: 61651285801
2.190,00 kn
2.737,50 kn
NARUDŽBENICA
Broj
55-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/133
Predmet
Oglas u brošuri Sigurnost i potres
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
IV Nakladništvo d.o.o. OIB: 61651285801
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.190,00 kn
Iznos PDV-a
547,50 kn
Cijena s PDV-om
2.737,50 kn
Rok
01.10.2021.
R_vrijednost
0950
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.5.2021.
Dizajn i priprema za tisak mini vodiča i plakata A3
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu
OIB: 20164845256
2.000,00 kn
2.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
54-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/136
Predmet
Dizajn i priprema za tisak mini vodiča i plakata A3
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
2.000,00 kn
Rok
1 dan
R_vrijednost
0222
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.5.2021.
Dizajn i priprema za tisak plakata za izložbu Gradovi prijatelji
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu
OIB: 20164845256
5.000,00 kn
5.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
53-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/137
Predmet
Dizajn i priprema za tisak plakata za izložbu Gradovi prijatelji
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
5.000,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
5.000,00 kn
Rok
4 dana
R_vrijednost
3039
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.5.2021.
Dizajn i priprema za tisak plakata Dan Grada Svete Nedelje i dizajn i priprema plakata za najavu aplikacije Sveta Nedelja na dlanu
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu
OIB: 20164845256
2.900,00 kn
2.900,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
52-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/138
Predmet
Dizajn i priprema za tisak plakata Dan Grada Svete Nedelje i dizajn i priprema plakata za najavu aplikacije Sveta Nedelja na dlanu
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BBQ KOMUNIKACIJE, obrt za promidžbu OIB: 20164845256
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.900,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
2.900,00 kn
Rok
2 tjedna
R_vrijednost
3039
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.5.2021.
Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)
Hrvatski Telekom d.d.
OIB: 81793146560
902,40 kn
1.128,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
50-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/132
Predmet
Mobitel Xiaomi Redmi Note 9 Pro (službeni mobitel)
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Hrvatski Telekom d.d. OIB: 81793146560
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
902,40 kn
Iznos PDV-a
225,60 kn
Cijena s PDV-om
1.128,00 kn
Rok
2 tjedna
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.5.2021.
Izrada Plana evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja prema ZZNR
Kontrol biro d.o.o.
OIB: 80916616067
800,00 kn
1.000,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
DZ/50
Evidencijski broj
NAR-21/134
Predmet
Izrada Plana evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja prema ZZNR
CPV
EOJN
Datum sklapanja
13.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Kontrol biro d.o.o. OIB: 80916616067
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
800,00 kn
Iznos PDV-a
200,00 kn
Cijena s PDV-om
1.000,00 kn
Rok
30 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
13.5.2021.
Premija osiguranja javne odgovornosti prema trećim osobama i prema djelatnicima
CROATIA OSIGURANJE D.D.
OIB: 26187994862
35.203,65 kn
35.203,65 kn
UGOVOR
Broj
//
Evidencijski broj
JeN-01/21-20
Predmet
Premija osiguranja javne odgovornosti prema trećim osobama i prema djelatnicima
CPV
66516000-0
EOJN
Datum sklapanja
13.5.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
CROATIA OSIGURANJE D.D. OIB: 26187994862
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
35.203,65 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
35.203,65 kn
Rok
13.05.2021.-13.05.2022.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/45

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje