Zadnje dodano: 1022 (Str. 1/52)

Izvoz podataka
Datum sklapanja
Predmet
Ugovaratelj
Cijena bez PDV-a
Cijena
s PDV-om
+
31.12.2021.
Subvencija umjetnog osjemenjivanja krava na području Grada Svete Nedelje
Veterinarska stanica Samobor d.o.o.
OIB: 22260583175
0,00 kn
0,00 kn
UGOVOR
Broj
36-03/2021
Evidencijski broj
Predmet
Subvencija umjetnog osjemenjivanja krava na području Grada Svete Nedelje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
31.12.2021.
Vrsta javne nabave
Ostalo
Ugovaratelj
Veterinarska stanica Samobor d.o.o. OIB: 22260583175
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
0,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
0,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Cijena: 423,75 kn po govedu.
Napomena
Izvoz podataka
x
+
7.9.2021.
Dječja sportska oprema za MO Strmec
VEGO SPORT d.o.o.
OIB: 99569093664
2.000,00 kn
2.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
03/ST/21
Evidencijski broj
NAR-21/234
Predmet
Dječja sportska oprema za MO Strmec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
7.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
VEGO SPORT d.o.o. OIB: 99569093664
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.000,00 kn
Iznos PDV-a
500,00 kn
Cijena s PDV-om
2.500,00 kn
Rok
5 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
2.9.2021.
Webinar - Novosti i aktualnosti u ovršnim postupcima
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o.
OIB: 99944170669
384,00 kn
480,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
10/SR/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-29
Predmet
Webinar - Novosti i aktualnosti u ovršnim postupcima
CPV
80522000-9
EOJN
Datum sklapanja
2.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TEB Poslovno savjetovanje d.o.o. OIB: 99944170669
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
384,00 kn
Iznos PDV-a
96,00 kn
Cijena s PDV-om
480,00 kn
Rok
02.09.2021.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
1.9.2021.
Pehari za potrebe MO Strmec
Brodić-promet d.o.o.
OIB: 48567510815
807,41 kn
1.009,27 kn
NARUDŽBENICA
Broj
107-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/233
Predmet
Pehari za potrebe MO Strmec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
1.9.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Brodić-promet d.o.o. OIB: 48567510815
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
807,41 kn
Iznos PDV-a
201,86 kn
Cijena s PDV-om
1.009,27 kn
Rok
7 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.8.2021.
Izgradnja pomoćnog objekta Nogometnog kluba Tigar Sveta Nedelja
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
95.705,00 kn
119.631,25 kn
UGOVOR
Broj
44-02/2021
Evidencijski broj
JeN-02/21-44
Predmet
Izgradnja pomoćnog objekta Nogometnog kluba Tigar Sveta Nedelja
CPV
45212200-8
EOJN
Datum sklapanja
30.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
95.705,00 kn
Iznos PDV-a
23.926,25 kn
Cijena s PDV-om
119.631,25 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
30.8.2021.
Izgradnja nadstrešnice DD Mala Gorica
KANAL SERVIS d.o.o.
OIB: 89380253034
124.925,00 kn
156.156,25 kn
UGOVOR
Broj
45-02/2021
Evidencijski broj
JeN-02/21-45
Predmet
Izgradnja nadstrešnice DD Mala Gorica
CPV
45212200-8
EOJN
Datum sklapanja
30.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KANAL SERVIS d.o.o. OIB: 89380253034
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
124.925,00 kn
Iznos PDV-a
31.231,25 kn
Cijena s PDV-om
156.156,25 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.8.2021.
Razna roba
Konstal d.o.o.
OIB: 92934464945
3.014,72 kn
3.768,40 kn
NARUDŽBENICA
Broj
109-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/231
Predmet
Razna roba
CPV
EOJN
Datum sklapanja
27.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Konstal d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
3.014,72 kn
Iznos PDV-a
753,68 kn
Cijena s PDV-om
3.768,40 kn
Rok
3 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
27.8.2021.
Razna roba
Konstal d.o.o.
OIB: 92934464945
2.046,70 kn
2.558,38 kn
NARUDŽBENICA
Broj
110-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/232
Predmet
Razna roba
CPV
EOJN
Datum sklapanja
27.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Konstal d.o.o. OIB: 92934464945
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
2.046,70 kn
Iznos PDV-a
511,68 kn
Cijena s PDV-om
2.558,38 kn
Rok
5 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.8.2021.
Pregled i ispitivanje instalacije, rasvjete itd. u Sportskim centrima
INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d.
OIB: 34560071270
14.000,00 kn
17.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
106-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/228
Predmet
Pregled i ispitivanje instalacije, rasvjete itd. u Sportskim centrima
CPV
EOJN
Datum sklapanja
26.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB d.d. OIB: 34560071270
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
14.000,00 kn
Iznos PDV-a
3.500,00 kn
Cijena s PDV-om
17.500,00 kn
Rok
20 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.8.2021.
Sredstva za čišćenje i osvježivači zraka
KOD PLUS d.o.o.
OIB: 08493007537
4.563,00 kn
5.703,75 kn
NARUDŽBENICA
Broj
107-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/229
Predmet
Sredstva za čišćenje i osvježivači zraka
CPV
EOJN
Datum sklapanja
26.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
KOD PLUS d.o.o. OIB: 08493007537
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.563,00 kn
Iznos PDV-a
1.140,75 kn
Cijena s PDV-om
5.703,75 kn
Rok
5 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
26.8.2021.
Popravak traktorske kosilice u SC Kerestinec
Drezga d.o.o. Pile i Vile
OIB: 46535283602
422,16 kn
527,70 kn
NARUDŽBENICA
Broj
108-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/230
Predmet
Popravak traktorske kosilice u SC Kerestinec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
26.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
Drezga d.o.o. Pile i Vile OIB: 46535283602
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
422,16 kn
Iznos PDV-a
105,54 kn
Cijena s PDV-om
527,70 kn
Rok
5 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.8.2021.
Popravak plinskih aparata SC Bestovje
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
1.729,00 kn
2.161,25 kn
NARUDŽBENICA
Broj
103-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/225
Predmet
Popravak plinskih aparata SC Bestovje
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
1.729,00 kn
Iznos PDV-a
432,25 kn
Cijena s PDV-om
2.161,25 kn
Rok
10 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.8.2021.
Servis plinskih aparata u SC Novaki, SC Bestovje i SC Strmec
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
4.260,00 kn
5.325,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
104-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/226
Predmet
Servis plinskih aparata u SC Novaki, SC Bestovje i SC Strmec
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.260,00 kn
Iznos PDV-a
1.065,00 kn
Cijena s PDV-om
5.325,00 kn
Rok
10 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
24.8.2021.
Servis plinskih aparata u Zgradi gradske uprave i Društvenim domovima
TiM VLAHOVIČEK d.o.o.
OIB: 25246539172
14.640,00 kn
18.300,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
105-MŠ/2021
Evidencijski broj
NAR-21/227
Predmet
Servis plinskih aparata u Zgradi gradske uprave i Društvenim domovima
CPV
EOJN
Datum sklapanja
24.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
TiM VLAHOVIČEK d.o.o. OIB: 25246539172
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
14.640,00 kn
Iznos PDV-a
3.660,00 kn
Cijena s PDV-om
18.300,00 kn
Rok
10 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.8.2021.
Najam šatora, rasvjete i pozornice
EDUARD ROŠKAR
OIB: 78000665936
6.500,00 kn
6.500,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
104-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/224
Predmet
Najam šatora, rasvjete i pozornice
CPV
EOJN
Datum sklapanja
18.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
EDUARD ROŠKAR OIB: 78000665936
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
6.500,00 kn
Iznos PDV-a
0,00 kn
Cijena s PDV-om
6.500,00 kn
Rok
14 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
18.8.2021.
Procjembeni elaborat: Procjena tržišne vrijednosti dijela kčbr. 4543/2 k.o. Rakitje i dijela kčbr. 529/2 k.o. Rakitje
BORDOR PROJEKT d.o.o.
OIB: 85989097135
4.320,00 kn
5.400,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
IA/79
Evidencijski broj
JeN-01/21-16
Predmet
Procjembeni elaborat: Procjena tržišne vrijednosti dijela kčbr. 4543/2 k.o. Rakitje i dijela kčbr. 529/2 k.o. Rakitje
CPV
71319000-7
EOJN
Datum sklapanja
18.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
BORDOR PROJEKT d.o.o. OIB: 85989097135
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
4.320,00 kn
Iznos PDV-a
1.080,00 kn
Cijena s PDV-om
5.400,00 kn
Rok
2 mjeseca
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
17.8.2021.
Montaža panela i limarije
METAL HORVA j.d.o.o.
OIB: 06920761999
7.500,00 kn
9.375,00 kn
NARUDŽBENICA
Broj
103-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/223
Predmet
Montaža panela i limarije
CPV
EOJN
Datum sklapanja
17.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
METAL HORVA j.d.o.o. OIB: 06920761999
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.500,00 kn
Iznos PDV-a
1.875,00 kn
Cijena s PDV-om
9.375,00 kn
Rok
7 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.8.2021.
Opskrba prirodnim plinom
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
OIB: 29035933600
319.905,80 kn
399.882,25 kn
UGOVOR
Broj
47-02/2021
Evidencijski broj
JN-MV/21-08
Predmet
Opskrba prirodnim plinom
CPV
09123000-7
EOJN
Datum sklapanja
16.8.2021.
Vrsta javne nabave
Otvoreni postupak
Ugovaratelj
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. OIB: 29035933600
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
319.905,80 kn
Iznos PDV-a
79.976,45 kn
Cijena s PDV-om
399.882,25 kn
Rok
31.08.2022.
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.8.2021.
Usluga stručnog nadzora i koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji raskrižja ulice Dr. Franje Tuđmana i ulice Vojvodići do kčbr. 461/4, I. etapa
DUNIT GRAĐENJE d.o.o.
OIB: 22155692962
44.600,00 kn
55.750,00 kn
UGOVOR
Broj
48-02/2021
Evidencijski broj
JeN-01/21-68
Predmet
Usluga stručnog nadzora i koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji raskrižja ulice Dr. Franje Tuđmana i ulice Vojvodići do kčbr. 461/4, I. etapa
CPV
71247000-1
EOJN
Datum sklapanja
16.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
DUNIT GRAĐENJE d.o.o. OIB: 22155692962
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
44.600,00 kn
Iznos PDV-a
11.150,00 kn
Cijena s PDV-om
55.750,00 kn
Rok
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x
+
16.8.2021.
Krovni paneli
MOTO TIM d.o.o.
OIB: 20917852327
7.119,30 kn
8.899,13 kn
NARUDŽBENICA
Broj
97-ABB/21
Evidencijski broj
NAR-21/216
Predmet
Krovni paneli
CPV
EOJN
Datum sklapanja
16.8.2021.
Vrsta javne nabave
Jednostavna nabava
Ugovaratelj
MOTO TIM d.o.o. OIB: 20917852327
Podugovaratelj
Cijena bez PDV-a
7.119,30 kn
Iznos PDV-a
1.779,83 kn
Cijena s PDV-om
8.899,13 kn
Rok
7 dana
R_vrijednost
Obrazloženje
Napomena
Izvoz podataka
x

Str. 1/52

Plan nabave možete skinuti ovdje.
Napomena: Registar uključuje i ugovore na koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

Grad Sveta Nedelja | O Registru nabave | Službene stranice Grada Svete Nedelje